Evropska komisija i MOR udruženim snagama pružaju podršku mladim ljudima u zapošljavanju

BEOGRAD

Uveden novi instrument Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada za tehničku pomoć u zapošljavanju mladih na Zapadnom Balkanu

Evropska komisija (EK) i Međunarodna organizacija rada (MOR) udružile su snage u podršci institucijama nadležnim za politiku zapošljavanja mladih na Zapadnom Balkanu da uvedu „garanciju za mlade“ (YG). Evropska fondacija za obuku (ETF) jedan je od partnera u realizaciji intervencija. Nadahnuta sličnim programima u državama članicama EU, garancija za mlade znači obavezu da se pruži podrška svim osobama mlađim od 30 godina koje nisu zaposlene ili nisu na školovanju ili osposobljavanju (tzv. NEET). Ova opredeljenost mladim ljudima daće kvalitetnu ponudu poslova, pripravništva, učenja kroz rad ili kontinuiranog osposobljavanja u trajanju od četiri meseca nakon završetka škole ili gubitka posla.

Podrška EK / MOR-a obuhvata prilagođavanje garancije za mlade na Zapadnom Balkanu, kroz politiku, programiranje i praćenje podrške, naprednu obuku i uzajamno  učenje na celom Zapadnom Balkanu i u EU.

Instrument tehničke pomoći EK/MOR (TAF) uvodi se nakon drugog ministarskog sastanka na temu zapošljavanja i socijalnih pitanja, koji je održan između EU i Zapadnog Balkana 8. jula, na kom su ministri i predstavnici nadležni za pitanja zapošljavanja prihvatili Deklaraciju o obezbeđivanju održive integracije mladih ljudi na tržište rada. U Deklaraciji se konstatuje nesrazmeran negativan uticaj pandemije kovid 19 na položaj mladih ljudi na tržištu rada i navodi opredeljenost za postepeno uvođenje garancija za mlade u regionu. Deklaracija je nadahnuta Preporukom Saveta EU od 30. oktobra 2020 o lakšem prelasku u svet rada – jačanju Garancije za mlade.

Mladi ljudi snose najveći teret ekonomskih posledica pandemije kovid 19. Na globalnom nivou, zabeležen je pad zaposlenosti mladih za 8,7% u 2020. godini, dok je kod odraslih taj pad iznosio 3,7%.  Analiza udela mladih koji nisu zaposleni ili na školovanju i osposobljavanju (NEET) daje sliku ukupne osetljivosti položaja mladih na ekonomsku situaciju.  Jednostavno rečeno, ako stopa zaposlenosti pada, mora doći do rasta ili stope NEET ili stope školovanja. Jasno je da je pad zaposlenosti poželjnije amortizovati većom stopom školovanja nego većom stopom NEET. Međutim, na Zapadnom Balkanu, gubitak poslova i povećanje neaktivnosti generalno nisu praćeni povratkom na školovanje. Na primer, u Crnoj Gori, četvoro od petoro mladih koji su ostali bez posla postali su neaktivni, a ne nezaposleni, ali se nisu vratili na školovanje. Stope NEET u ekonomijama Zapadnog Balkana ostale su, tokom cele 2020. godine, iznad nivoa zabeleženog pre krize, iako je, u nekim slučajevima, došlo da pada u odnosu na najviše stope iz drugog kvartala 2020. godine zahvaljujući uvedenim merama. U Srbiji, svaka peta mlada osoba spada u kategoriju NEET, ali u nekim delovima regiona u toj kategoriji je čak svaka treća mlada osoba.

Međunarodna organizacija rada je pozvala vlade da su potrebne mere sa ciljem da se spreči da kratkoročan izlazak mladih sa tržišta rada preraste u dugotrajnu isključenost čitave generacije mladih ljudi. Uvođenje garancije za mlade moglo bi da pomogne da se izbegnu dugoročni učinci sa trajnim posledicama, tj. povećanje verovatnoće da će biti nezaposleni ili neaktivni tokom dužeg perioda, da će zarađivati manje, te imati manju šansu da nađu kvalitetan posao.

Međunarodna organizacija rada je specijalizovana stručna agencija koja je na čelu rada sistema Ujedinjenih nacija na zapošljavanju i svetu rada. Ovo partnerstvo sa Evropskom komisijom na podršci uvođenju garancija za mlade na Zapadnom Balkanu temelji se na prethodnom Zajedničkom radu Evropske komisije i Međunarodne organizacije rada na Garanciji za mlade u državama članicama EU u južnoj Evropi. Doprinosi postizanju ciljeva utvrđenih  Ekonomskim i investicionim planom EU za Zapadni Balkan (EIP) u oktobru 2020. EIP promoviše dugoročan ekonomski oporavak, zelenu i digitalnu tranziciju, regionalnu integraciju i konvergenciju ka Evropskoj uniji; uključuje i vodeću inicijativu u okviru Garancije za mlade sa ciljem da se mladim ljudima omogući bolja perspektiva i smanji odliv mozgova.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare