Evidentirano 130 lokaliteta u opštini Lebane , od toga 87 novih

LESKOVAC-LEBANE

Arheološki odsek Narodnog muzeja u Leskovcu je u periodu od 19.10. do 03.12.2021. godine uspešno realizovao projekat „Rekognosciranje arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Lebane“. Projektni tim su činili arheolozi: kustos Vladimir Stojanović – rukovodilac projekta, muzejski savetnik Julijana Pešić, muzejski savetnik Smilja Jović i viši kustos Vladimir Stevanović. U navedenom periodu izvršen je obilazak svih 39 sela u opštini Lebane. Evidentirano je 130 lokaliteta u 37 naseljenih mesta. Od ovog broja 87 lokaliteta nisu do sada evidentirani u arheološkoj literaturi. Deset lokaliteta je višeslojno, odnosno ima ostataka više epoha na jednom lokalitetu, pa je ukupan broj lokaliteta veći, kada se razvrstaju po epohama. Zabeleženo je 19 lokaliteta koji sadrže ostatke iz doba praistorije – od toga je 11 novih, a dva lokaliteta su višeslojna. Iz rimskog i ranovizantijskog perida evidentirano je 43 lokaliteta. Od tog broja devet lokaliteta su višeslojni, a novih je 27. Najviše evidentiranih lokaliteta potiče iz srednjeg veka –ukupno 74. Od toga su 8 lokaliteta višeslojni, a 49 je novih. Za pet lokaliteta nije bilo moguće odrediti kojoj epohi pripadaju.

Projektom „Rekognosciranje arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Lebane“ su na samom terenu i u neposrednom kontaktu sa meštanima provereni svi lokaliteti u selima koji nisu obuhvaćena ranijim istraživanjima, a u kojima su zabeleženi ostaci prošlosti u starijoj literaturi, katastarskim listovima, kazivanjima savremenika i svi podaci o slučajno pronađenim nalazima koji su dospeli u Muzej od strane saradnika. Takođe je izvršena dopuna podataka za već registrovane arheološke lokalitete. Terenskom prospekcijom i u intervjuima sa meštanima sa teritorije koju pokriva opština Lebane, izvršen je pregled terena i beleženje svih podataka koji ukazuju na mesta gde se mogu očekivati moguća nalazišta. Posebna pažnja posvećena je toponimima mesta, koji su ukazivali na postojanje određenih ostataka materijalne kulture u tom području. Svaki površinski nalaz je ubeležen prema koordinatama osnovne mreže. Zabeleženi su podaci o izgledu lokaliteta tekstualno, fotografijama, video snimcima i GPS-om, kojim će se na topografskoj karti i precizno locirati položaj. Prikupljeni su površinski nalazi pomoću kojih će se preciznije odrediti hronologija i vrsta lokaliteta. Nakon terenskog istraživanja izvršena je sistematizacija lokaliteta po periodima. U toku je izrada detaljne digitalizacije stanja na terenu, a što podrazumeva fotografisanje, tehničku dokumentaciju i video dokumentaciju.

Kraj projekta podrazumeva i pripremu za publikaciju rezultata arheološkog rekognosciranja opštine Lebane, i na samom kraju montaža kratkog dokumentarnog filma, sastavljenog od video materijala sakupljenog za vreme trajanja projekta.

Značajna depopulacija udaljenih sela u brdsko-planinskim krajevima južne Srbije ukazuje da ova oblast treba da bude prioritet ustanova zaštite kulturnog nasleđa i nadležnog Ministarstva tokom sledećih godina. Ukoliko se arheološka rekognosciranja ovakvih oblasti ne budu sprovela u relativno skorijem vremenskom periodu, preti nam opasnost da stručnjake na terenu neće imati ko da uputi ili odvede do određenih lokaliteta. Isto tako, divlji arheolozi i arheoamateri koriste ovakvo stanje za uništavanje arheoloških lokaliteta i pokretnih kulturnih dobara, pa bi prisustvo službenih lica iz nadležne muzejske institucije imalo i preventivni karakter.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare