Ekološka politika i klimatska pravda


KANADA -LESKOVAC

Više od 200.000 ljudi radi direktno u naftnom, gasnom i sektoru uglja, oko 1% ukupne radne snage i stotine hiljada poslova indirektno su vezani za te industrije. U novembru 2015. kanadska vlada je objavila nacionalni plan „Ubrzanje tranzicije od energije koja potiče od uglja, ka prirodnom gasu i obnovljivim izvorima energije”. Između ostalog, plan je uključivao Direktivu da poveća obnovljivu energiju od 9% od ukupne proizvodnje energije u 2015, do 30% do 2030. i stvaranje energetski efikasne privrede. Unija Sindikata Alberte je u saradnji sa Koalicijom za ugalj, 2018. obezbedila tranzicionu nagodbu za radnike u sektoru uglja, uključujući i finansijsku pomoć u visini od 75% pređašnje zarade, vaučere za edukaciju u visini do 12,000 kanadskih dolara, premošćavanje do penzije starijim radnicima i dodatak za preseljenje radi novih poslova.
ŠPANIJA – Nakon što su sindikati sklopili investicioni dogovor sa Vladom od 205 miliona evra, Španija se obavezala da zatvori najveći broj rudnika uglja do kraja 2018. Investicioni dogovor treba da ublaži gubitke poslova i obezbedi nove mogućnosti. Sindikati su pozdravili rudarski dogovor – koji pokriva privatne rudnike u Španiji – kao model dogovora. On kombinuje šemu ranog penzionisanja za rudare starije od 48 godina, uz ekološku obnovu poslova zajednice iz okruženja rudnika i šemu prekvalifikovanja za moderne zelene industrije.”
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA – U 2018, Nacionalni sindikat rudara Južnoafričke Republike izdejstvovao je sudski nalog za blokiranje državne elektroprivrede u potpisivanju ugovora sa 27 nezavisnih proizvođača obnovljive energije. Neka društva za zaštitu životne sredine suprotstavila su se ovoj akciji i insistirala na bržoj tranziciji i zatvaranju rudnika uglja.
UMESTO ZAKLjUČKA – KLIMATSKO OBRAZOVANjE I ANGAŽOVANjE
Obrazovanje je ključno za promovisanje klimatskih akcija. Pomaže ljudima da shvate i pozabave se uticajima klimatske krize, osnažujuć́i ih znanjem, veštinama, vrednostima i stavovima potrebnim da deluju kao agenti promene.
Potrebno nam je obrazovanje ne samo o nauci o klimi, već i o načinima na koje su klimatske promene duboko isprepletene sa nizom drugih društvenih, rasnih, etničkih i ekoloških pitanja koja definišu naša svakodnevna iskustva.
Sa široko rasprostranjenom perspektivom koja je usredsređena na pravičnost, možemo izgraditi građanski angažman da podržimo kandidate koji prepoznaju klimatske promene kao hitnu egzistencijalnu krizu, ujediniti zemlje sa naukom i pristupom sistemskog razmišljanja i preduzeti hrabre korake ka dubokoj dekarbonizaciji koja ne produžava nejednakost.
Ovaj pristup, koji ujedinjuje ljude oko pravičnosti, ima moć da napravi stvarne i trajne promene u celom sistemu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare