Dveri traže adekvatne servise podrške u obrazovanju i zapošljavanju osoba sa hendikepom u Srbiji

NIŠ

Gradska organizacija Dveri Niš smatra da je većina sistemskih, zakonskih i strateških rešenja koja uređuju položaj osoba sa hendikepom u Srbiji, kao i u Nišu postavljena na način koji ne omogućava njihovo uključivanje u društvo, kao što ne pružaju ni adekvatne sisteme podrške, kako bi se stvorilo društvo jednakih šansi. Većina tih rešenja zasniva se na tzv. milosrdnom modelu koji se temelji i završava na socijalnoj pomoći, umesto na inkluzivnom modelu kojim bi se finansirao hendikep i servisi podrške. I sam naziv „invaliditet„ koji se sistemski koristi pokazuje nepostojanje svesti ni kod vlasti ni kod većeg dela društva za položaj i potrebe osoba sa hendikepom za osnaženjem i uključivanjem, posebno u sferi obrazovanja, zapošljavanja i samostalnog života. 

“Primena koncepta invaliditeta i tzv. milosrdnog modela koji se u Srbiji najčešće primenjuje je u suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa hendikepom iz 2006.god. kao temeljnim međunarodnim dokumentom koji je Srbija ratifikovala. I mnoga akta koja treba da spreče diskriminaciju osoba sa hendikepom se usled nedostatka svesti i znanja pogrešno primenjuju i tumače. Prema konceptu invaliditeta u Srbiji u svim kategorijama ima manje od 300.000 ljudi, dok je stvarni broj osoba sa hendikepom mnogo veći, pa gotovo 65% osoba nije prepoznato kroz priznavanje prava na podršku, jer veliki broj njih ima tzv. nevidljive hendikepe poput hroničnih bolesti i stanja, kancera, diskleksije, disgrafije, anksioznosti, epilepsije i dr.
I obrazovanje i tržište rada su posebna prepreka za osobe sa hendikepom, jer nisu adekvatno zastupljeni i najčešće ne mogu da ostvare pravo na podršku zbog čega su izloćeni dodatnom riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Zapošljavanje osoba sa hendikepom ne treba, kao do sada, da bude rešeno represijom i sankcijama prema poslodavcima, i plaćanjem paralelnog poreza poslodavca jer to ne doprinosi ostvarenju prava na zapošljavanje, već se Dveri zalažu za subvencije poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. O raskoraku između deklarativnog priznanja prava na podršku osobama sa hendikepom sa realnim stanjem govori i minimalno učešće osoba sa hendikepom u visokom obrazovanju i u studentskim organizacijama, dok o primeni servisa podrške govore i minimalna budžetska sredstva koja se, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, koriste za podršku osobama sa hendikepom u srednjem i visokom obrazovanju.
Srpski pokret Dveri se u svom Socijalnom programu „Za državu koja brine o svojim građanima“ https://dveri.rs/vesti/saopstenja/socijalno-ekonomski-proglas-srpskog-pokreta-dveri-za-drzavu-koja-brine-o-svojim-gradanima/ posebno bavi merama za razvijanje adekvatnih sistema podrške i sistema uključivanja osoba sa hendikepom koji je treba sve više da zamenjuje postojeći sistem direktnih socijalnih davanja koji diskriminaciju samo produbljuje. Pored drugih mera, Socijalni program Dveri predviđa podsticajne mere poslodavcima za zapošljavanje osoba sa hendikepom umesto postojećih sankcija, prilagođavanje radnog vremena i radnog mesta i servisa podrške za osobe sa hendikepom, uvođenje obaveze investitora da deo izgrađenih stanova bude prilagođen potrebama osoba sa hendikepom, uvođenje obavezne naknade za produženo roditeljstvou visini prosečne zarade za roditelje bez primanja koji brine o detetu sa teškoćama u razvoju, personalne asistente koji treba da olakšaju uključivanje osoba i dece sa hendikepom u obrazovni sistem, podsticanje sporta i rekreativnih aktivnosti za osobe sa hendikepom, napredne metode za podsticaje i rehabilitaciju osoba sa hendikepom i dece sa teškoćama u razvoju, poput druženja sa životinjama, boravka u prirodi, modernih oblika grupnih terapija uz personalne asistente i dr.
Da bi se Srbija uključila u red demokratskih i civilizovanih zemalja, potrebno je da više od milion građana Srbije koji imaju neki od oblika hendikepa u svojim pravima postanu ne samo deklarativno ravnopravni, već i jednaki u mogućnostima da ta proklamovana prava ostvare. Dveri će biti garant ostvarenja prava i sistemske podrške, pre svega u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i samostalnog života osobama sa hendikepom u Srbiji”, navodi se u saopštenju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare