Data koncesija za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, odgovori opoziciji nisu dati

LESKOVAC

Na 2. sednici Skupštine Grada Leskovca razmatran je i predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačni nacrt Javnog ugovora o davanju koncesija za obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Leskovca. Predlog je obrazložio Andrija Antanasković, šef Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu.

„Ovaj koncesioni akt obuhvata 120 polazaka dnevno, 36 linija i ukupno 1.729.643 kilometara na godišnjem nivou sa mogućom varijacijom do 30%. Trajanje javno-privatnog partnerstva je 20 godina, što daje stabilnost kako Gradu leskovcu za obavljanje ove komunalne delatnosti od strane privatnog partnera, tako i privatnom partneru za kvalitetnije i bolje ulaganje. Ovu delatnost će obavljati konzorcijum koji je sastavljen od firmi „Frenki komerc“, „Jugotrans“ i „Kanis“. Ova komunalna delatn ost će e obavljati sa euro 5 i euro 6 motorima koji su na gas. Sva vozila biće prilagođena i osobama sa posebnim potrebama. Vozila će biti praćena i GPS uređajima, koja će pokazivati u svakom trenutku gde se vozilo nalazi, da li i koliko kasni, a sve to će biti sankcionisano po ugovoru. Imamo i 13 povlašćenih kategorija putnika, koji neće plaćati prevoz.“

Nebojša Cakić (GG „Za Leskovac – ZAJEDNO“) kaže da ovo što se usvaja sigurno će nekog odvesti u zatvor.

„Mi smo tražili besplatan prevoz za sve kategorije građana, ne samo za neke i pokazali kako to može da se to uradi. Vi ste to odbili, a onda su bili izbori zbog kojih ste to uradili. Ko je vama do sada branio da to uradite i da imamo kvalitetniji prevoz? Ko vas je sprečavao u tome? Imali smo loš prevoz do sada, bunili su se ljudi na prevoznike kopji nisu poštovali ugovore… Da li će ovi isti ljudi, koji su do sada loše radili, a mi ih biramo kao konzorcijum da opet rade to isto. U jednom pravcu od Leskovca do Strojkovca je karta 300 dinara, a povratna do Beograda je 2.200 dinara. Sad, da bi prevoznici mogli to da rade narednih 20 godina, idemo u javno-privatno partnerstvo. kada se pozivate na ministarstvo, treba da znamo da ministarstvo ne kaže ni da je to isplativo, ni da je zakonito, da je dobro, nego samo da je moguće to uraditi. U ugovoru stoji da će grad prevozniku obezbediti sve nepohodne i predviđene infrastrukturne kapacitete za pružanje usluga provaz. Ti kapacitetni uslovi nisu napisani,a to mogu da budu i rupe na putu. Kako da znamo koja je obaveza grada kada nije napisana u ugovoru? Ne vidim razloge što je prethodna javna nabavka u vezi prevozas oborena na sudu? Ko je to radio, zašto je oborena i ko je odgovoran za to?“

Cakić je posebno naglasio i deo vezan za opis koncesije i citirao napisano:

„Jedan od kriterijuma za dodelu ugovora poveracanje poslova javnog gradskog i prigradskog prevoza jeste i procenat od prihoda od prodaje karata koji privatni partner isplaćuje javnom partneru. Privatni partner zadržava prihod do iznosa od 170 miliona dinara kao sopstveni prihod, dok je prihod ostvaren preko tog iznosa dužan da podeli sa javnim partnerom. Dakle, ovo mora da bude napisano u ugovoru, a ne vidim ovakvu klauzulu u ugovoru!? Gde je cifra od 170 miliona, kao i ugovoreni procenat? Ovakav ugovor je usmeren samo ka daljoj pljački građana.“

Miloš Vučković (GG „Svi za jednog, jedan za sve“) rekao je da u predlogu ugovora nije video stavku vezanu za prevoz na mitinge i stranačke skupove.

„Oni dobijaju ugovor na 20 godina. Ako se promeni vlast ne sumnjam da će oni voziti i za sledeću vlast. Predložio bih da u povlašćene kategorije dodamo i učenike osnovnih škola, jer imamo učenike koji do škola koriste prevoz.“

Nenad Zdravković (GG „Za Leskovac – ZAJEDNO“) insistirao je da se ovaj predlog povuče, prepravi i preradi citirajući član iz Odluke o komunalnoj delatnosti Grada Leskovca gde se kaže da svaki polazak mora da pođe i završi se na autobuskoj stanici u Leskovcu.

„Ovim predlogom ste izuzeli 13 linija koje polaze i završavaju se u Pečenjevcu, gde ne postoji autobuska stanica. Autobusko stajalište i stanica nisu isto.

„Ova koruptivna šema ide ka tome da se upropasti i Autobuska stanica kako bi neko od njih mogao da je kupi. Sa 254 polazaka koji su na autobuskoj stanici trenutno i od kojih stanica i živi, ostaje 118, sa čime ona neće moći da opstane. Budžetom je predviđeno da grad kupi GPS sistem za praćenje autobusa? Zašto bi to grad radio? Ovo je priprema da se obezbedi pljačka i nakon što odu sa vlasti, pa karta od Bobišta je 130 dinara u jednom pravcu.“

Dragan Stošić (Narodni pokret Srbije) upitao je zašto se sklapa ugovor na 20 godina, kada može da se to uradi i na manje?

„Da li oni već sada imaju autobuse na gas? Ako neko sklopi ugovor na 20 godina, onda ne može d a bude samo gas, možda će gas u budućnosti biti skuplji… U Ljubljani, na Malti već imaju autobuse na struju… Ne stoji nigde u ugovoru da oni moraju da prate razvoj tehnologije, koja se drastično brzo menja. Dalje, stoji i da je prevoznik u obavezi da uredi autobuska stajališta na teritoriji grada i održava ih tokom trajanja ugovora. Ko će to kontrolisati? Da li imaju vremenski rok za osposobljavanje stajališta? Takođe, treba urediti i da na stajalištima stoji i red vožnje.“

Gradonačelnik Goran Cvetanović kaže da je lako imati ideje, ali je teško ideje realizovati i naći novac za tu realizaciju.

„Sistem gradskog i prigradskog prevoza treba da obezbedi proizvodnju i realizaciju zahtevnog obima i kvaliteta transporta i usluge, a posebno u područjima gde je koncentracija aktivnosti najveća. Prevoz mora da bude konforan i pristupačan i da se obezbedi svuda gde je potreban, kao i da je dostupan svim građanima pod unapred poznatim uslovima. Poštovanje redovnosti prevoza određivaće se svakog meseca, na osnovu odnosa planiranih i održanih polazaka, odnosno ostvarenih i planiranih kilometara. Vozilo neće smeti da odstupi od reda vožnje, a neće biti dozvoljeni ni raniji polasci. Kašnjenje ne sme da bude veće od 15 minuta, a ocenjivaće se i čištoća i ispravnost instalacija nenajavljenim kontrolama.“

Cvetanović je pobrojao i povlašćene kategorije građana koje će imati besplatan prevoz: osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama i njihovi pratioci, uposlenici srednjih i osnovnih škola, deca do srednjoškolskog uzrasta, penzioneri sa primanjima do 35.000 dinara, socijalno ugrožene kategorije prema spisku nadležnog organa, trudnice na teritoriji grada Leskovca, studenti sa prosekom preko 9 sa mestom prebivališa na teritoriji grada Leskovca, vukovci srednjoškolci, roditelji sa tri ili više deteta čije je mesto prebivališta na teritoriji grada Leskovca, deca bez roditelja i deca u hraniteljskim porodicama, ratni veterani, dobrovoljni davaoci krvi preko 50 puta, deca mlađa od 18 godina kojima je jedan od roditelja preminuo, kao i druge kategorije po odluci grada, gde Grad Leskovac zadržava pravo promena, tačnije smanjenja ili povećanja broja povlašćenih kategorija na osnovu odobrenja gradske uprave grada Leskovca.

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) podseća da je „vodio borbu od 2016. godine da se uvede besplatan gradski i prigradski saobraćaj u Leskovcu. Ovaj proces koji je krenuo je došao u fazu da grad ima određena sredstva koje izdvaja u ovu svrhu, a očekujem da narednih godina bude više sredstava, tako da i druge kategorije građana dobiju besplatan prevoz. Postavio bih pitanje vezano za prosvetne radnike, koji su u kategoriji besplatnih prevoza. ali, mnogi od njih rade u dve ii više pkola, pa moraju da koriste i sopstveni prevoz da bi došli do radnog mesta. Hoće li im grad plaćati kao i do sada putne troškove, jer mislim da ti ljudi to svakako zaslužuju.“

Saša Stojanović (Demokratska stranka) smatra da je trebalo da ugovor ne bude na 20 godina, nego na kraći period, koji bi ujedino bio i probni.

„Videli bi koje su prednosti i mane, pa bi se to lakše i korigovalo. Drugo pitanje je vezano za jasne kriterijume od 170 miliona. to je trebalo malo bolje proučiti i mislim da je to previsok iznos, a mi nismo dobili detaljnije objašnjenje. Pitam i zašto se besplatna karta za penzionere svela na granicu od 35.000 dinara? Tu granicu treba povećati.“

Stojanović se osvrnuo i na obeštećenje u slučaju kršenja ugovora.

„Predviđene su kazne od samo 500 dinara u slučaju odlaganja polaska u gradu, odnosno 2000 u slučaju odlaganja prigradskog polaska. To je nikakav iznos u odnosu na štetu koja bi bila naneta mnogim ljudima koji ne mogu da stignu tamo gde su naumili.“

Saša Stevčić (POKS) rekao je da može da pohvali gradonačelnika i lokalnu samoupravu jer su prepoznali potrebe ratnih veterana i dozvolili da dobiju benefite za prevoz.

„Ali postoji još jedna kategorija, a to su porodice poginulih, kojima treba omogućiti besplatan prevoz. Dalje, veterani porodice moraju da imaju boračku legitimaciju kako bi ostvarile ovaj status. U ugovoru mora da stoji i starosna dob vozača autobusa, da ne budu to penzioneri, pa da dolazi do neželjenih situacija.“

Nenad Mitrović (GG „Za Leskovac – ZAJEDNO“) ocenio je da je predlog ugovora na štetu građana.

„Prosečna starost autobusa je 17,5 godina, a najstariji je 48 godina. Trenutno imaju Euro 3 standard. Nigde nije definisano hoće li neko moći da se sa mesečnom kartom voziti na celoj teritoriji grada, kao što je to svuda uobičajeno?“

Dragoslava Spasić (Narodni pokret Srbije) predložila je i da se uvede prevoz za stanovnike Leskovca do Svetoilijskog groblja.

„Prevoz bi išao subotom i nedeljom, kao i za Zadušnice. To je svima neophodno, a mi smo i inače grad sa starijom populacijom, kojoj bi to bilo značajno.“

Andrija Antanasijević je odgovarajući na pitanja rekao da će se poštovati svaki potpisani ugovor, a da su povlašćene kategorije promenljive, kao i sve linije.

„Linije predlaže vršilac komunalne delatnosi, a nadležno odeljenje odobrava red vožnje. Period inplementacije ugovora je šest meseci i oni će morati u tom periodu da ispune sve uslove sa kojima su se prijavili. 2033. godine su u obavezi da zamene autobuse i u tom trenutku nijedan autobus neće smeti da bude stariji od deset godina. Autobusi na električnu energiju koštaju 600-700.000 evra što je veliko ulaganje. Mesečnom kartom se povlašćene kategorije mogu voziti u svim pravcima i na svim linijama.“

Marina Smiljković (GG „Svi za jednog, jedan za sve“) predložila je dopunu ugovora.

„Predviđen je da važi 20 godina, pa imajući to u vidu, kao i izjavu predsednika Republike da će do 2027. godine biti uvedeni leteći automobili, da se na vreme raspiše tender za nabavku istih, kako bi posle Beograda mi bili drugi grad u Srbiji koji se tako modernizovao i prilagodio saobraćaj. Tako bi izbegli i saobraćajnu gužvu, a možemo da izgradimo i parking prostor na nivoima, kako bi ti automobili imali gde da se parkiraju.“

Na ovo je reagovao predsedavajući Oliver Antanasijević rekavši da nije očekivao ovakvu diskusiju od tako ozbiljne osobe.

Zbog ovoga je reagovao odbornik Za Leskovca ZAJEDNO NEnad Zdtravković koji je optužio zamenika predsedsednika Skupštine grada Olivera Antanasijevića da neadekvatno komunicira sa odbornicima uz kontataciju da nije smeo tako da se obrati odbornici Smiljković i da je svojom izjavom pokazao nepoštovan je i premna predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je najavio kupovinu letećih automobila. (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

4 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Klasa
Klasa
1 mesec pre

Eh sto mi penzija nije manja da se bar vozikam tamo-amo bas su udobni autobusi

Casper
Casper
1 mesec pre

Ovaj prevoz bi najverovatnije uskoro trebalo da krene. Obzirom na izneto, na koji način će se ispoštovati ugovor: autobusi koji poseduju ova tri prevoznika ne ispunjavaju potebne uslove (tek nekoliko ih je sa pogonom na CNG), u gradu nema izgrađenih dovoljno autobuskih stajališta (recimo, preko puta “Modne kuće” u centru nema obeležja BUS žutom bojom a autobusi staju na obeleženom pešačkom prelazu… itd )… Ovo je utopija koju je nemoguće realizovati u skorije vreme!

Putnik
Putnik
1 mesec pre

A sta je sa linijama nedeljom? Nema nijedan bus. Za njih je svaka nedelja drzavni praznik. Ima onih koji rade nedeljom, deca sa sela idu na utakmice… A cene? One su skoro kao da ides taksijem. Sta je sa polascima koje su ukinuli za vreme korone? Napisite koliko kosta karta od D.Brijanja do Leskovca. Pa zivi posle na selu.E, zato beze ljudi iz leskovackih sela.

Klasa
Klasa
1 mesec pre

Nema skupljeg prevoza no u Leskovcu.Beograd,Nis ,Novi Sad Jagodina vozikanje dzabe a ovde skuplje no kolima da se ode do grada.