Čitaoci javljaju, mi proveravamo: Odeljenje za urbanizam nije izdalo dozvolu za zastakljivanje u centru već Potvrdu urbanističkog projekta za potrebe rekonstrukcije i dogradnje

LESKOVAC

Odeljenje za urbanizam grada Leskovca nije izdalo dozvolu za zastakljivanje u centru već Potvrdu urbanističkog projekta za potrebe rekonstrukcije i dogradnje.

Ovo je suština odgovora na sledeća pitanja koja smo im postavili:

1. Kome je tačno izdata dozvola za ograđivanje prostora u centru grada, između Robne kuće i UniCredit banke i kada je izdata ta dozvola?

2. Za koj namene će biti korišćen taj objekat?

3. Ko je vlasnik parcele na kojoj se trenutno izvode radovi?

4. Ako je vlasnik privatna firma, kada je tačno to zemljište kupljeno i prešlo u privatno vlasništvo i kojom odlukom?

5. Zašto su dokumenta vezana za tu dogradnju nedostupna na zvaničnom sajtu grada? 

A evo odgovora:

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave grada Leskovca nije izdalo
dozvolu za ograđivanje navedenog prostora. Vlasnik parcele je
Zemljoradnička zadruga “Moravac” Leskovac. Informaciju o sticanju
vlasništva ne posedujemo.
    Nakon procedure, sprovedene shodno odredbama Zakona o planiranju i
izgradnji i Izveštaja o stručnoj kontroli Urbanističkog projekta
Komisije za planove grada Leskovca, Odeljenje za urbanizam je dana
10.02.2023. godine izdalo Potvrdu Urbanističkog projekta za KP br.5405/3
KO Leskovac za potrebe rekonstrukcije i dogradnje poslovnog objekta –
Robne kuće br.350-82/23-02. Potvrda Urbanističkog projekta je objavljena
na sajtu grada Leskovca.
     U skladu sa potvrđenim Urbanističkim projektom, Odeljenje za
urbanizam je 23.03.2023. godine izdalo Lokacijske uslove za
rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta -Robna kuća
br.
ROP-LES-4261-LOC-1/2023 (zavedeno kod ovog Odeljenja pod
br.353-131/23-02), koji su takođe objavljeni na sajtu grada Leskovca.
     Na osnovu izdate Potvrde i izdatih Lokacijskih uslova nije izdata
građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta
-Robna kuća.

     Na zahtev ZZ “Moravac” od 07.07.2023. godine sa pitanjem da li je
potrebna građevinska dozvola za tekuće održavanje objekta Robne kuće
“Beograd” na KP br. 5405/3 KO Leskovac, Odeljenje za urbanizam je
11.07.2023. godine izdalo Obaveštenje br.351-15885/23-02 u kome je
navedeno da se Zakonom o planiranju i izgradnji u čl. 2 tačka 36a jasno
propisuje koji radovi predstavljaju radove na tekućem (redovnom)
održavanju objekta, a investitor koji izvodi radove čiji je obuhvat širi
od radova na tekućem (redovnom) održavanju objekta predviđenih navedenim
zakonom u obavezi je da pribavi rešenje o građevinskoj dozvoli ili
rešenje o odobrenju za izvođenje radova u propisanom postupku.
     Ovakvu vrstu obaveštenja Odeljenje za urbanizam nema zakonsku
obavezu da objavljuje na sajtu grada Leskovca. Iz tih razloga, a na Vaš
zahtev dostavljamo Vam obaveštenje Odeljenja za urbanizam Gradske uprave
grada Leskovca od 11.07.2023. godine.

S poštovanjem
Šef Odeljenja za urbanizam
Jasminka Milenković, dipl.pravnik

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare