Čitaoci javljaju: Direktor škole kao mali ministar

VLASOTINCE

Čitaoci JUGpressa javljaju da je direktor škole OŠ “Karadjordje Petrović” u Kruševici Dragoslav Svetozarević, koji je u procesu razrešenja, je koristeci vanredno stanje zbog pandemije virusa samovoljno posekao zdravo stablo oraha sa trgovcem orahovim trupcima bez znanja Školskog odbora.

Istraživali smo ovu priču.

U poslednja dva meseca školske učionice i školska dvorišta su potpuno mirni, jer su bez đaka zbog pandemije korana virusa Kovid – 19. Ipak, u osnovnoj školi „Karađorđe Petrović“ u selu Kruševici nedaleko od Vlasotinca, izgleda, nema mira. Jedno posečeno stablo oraha i jabuke u školskom dvorištu ove ustanove izazvalo je negodovanje pojedinaca iz ovog kolektiva. Ili je problem posečenog oraha samo dolio ulje na vatru u ovom školskom kolektivu, zbog mnogobrojnih primedbi pojedinih upošljenika, zbog navodne samovolje u radu i nepoštovanja zakona i propisa od strane direktora Dragoslava Svetozarevića.

 • Direktor škole Dragoslav Svetozarević, koji je u procesu razrešenja, koristeći vanredno stanje zbog pandemije virusa, samovoljno je posekao zdravo drvo stabla oraha dužine 2,3 metara i prečnika 45 centimetara i to je takozvano tehničko drvo koje može da se proda, a čija je vrednost na tržištu u od 400 do 500 evra, a možda i više. Ono se sada nalazi u dvorištu škole. Saznanje o celom događaju dobio sam od pomoćnih radnika od kojih je direktor tražio da sakupe grane i očiste prostor – informiše nas o ovom događaju Dimitrije Peškić, koji u ovoj školi radi kao profesor istorije.
  Da li znate kada je izvršena seča?
 • To je učinjeno krajem aprila kada nismo bili u školi zbog ove situacije vanrednog stanja.
  I šta tu ima spornog, ako je došlo do seče oraha?
 • To je učinjeno bez znanja i odluke članova Školskog odbora. Pored oraha isečeno je i stablo jabuke, a ima još nešto što je posečeno.
  Da li ste tražili objašnjenje od strane direktora zbog čega je izvršena seča pomenutih stabala?
 • Ne, nismo. Ali pitaćemo ga na prvoj narednoj sednici Školskog odbora kada je budemo imali po povratku u školu.
  Zar nije, možda, pretila opasnost po bezbednost učenika od ovih stabala?
 • Drvo nije bilo sklono padu i nije bilo opasnosti po bezbednost za decu. Ako je i toga bilo moglo je da sredi drvo, tako što će biti okastreno.
  Da li znate ko je je izvršio seču?
 • Direktor je to učinio zajedno sa ovdašnjim trgovcem orahovih stabala.
  Nije valjda seča drveća najveći greh direktora Svetozarevića? Očigledno da u vašoj školi ima daleko većih problema nego što je ,,slučaj orah”?
 • Direktor Dragoslav Svetozarević je u procesu razrešenja i to predlogom članova Školskog odbora od 13. septembra prošle godine, a takođe i predlogom Republičkog prosvetnog inspektora Danijele Mitić, koja je utvrdila sve njegove grehe i nepravilnosti u radu i predložila da bude razrešen sa direktorske funkcije. Međutim, do današnjeg dana nema nikakvog odgovora na naše zahteve od strane nadležnog Ministarstva prosvete, što on obilato koristi kršeći zakon.
  Šta je preduzeto, ako je već bilo puno primedbi na rad direktora?
 • Pošto se bližio kraj mandata gospodina Svetozarevića na direktorskoj funkciji, Školski odbor je sredinom januara ove godine doneo odluku da se raspiše konkurs za direktora škole, a nakon dve nedelje konkurs se pojavio u javnosti. Potom je usledila sednica Školskog odbora gde aktuelni direktor nije dobio većinu. Konkurisalo je troje kandidata, po četiri glasa dobili su gospodin Svetozarević i nastavnik Branislav Stanković, dok je treći kandidat zavredeo povernje jednim glasom od strane članova Školskog odbora.
  Kako je reagovao aktuelni direktor Svetozarević kada nije dobio većinu glasova članova Školskog odbora za svoj drugi mandat?
 • On je na sve ovo reagovao, tako što je rekao „Vi mene ne možete da smenite, mene može da smeni samo ministar, a ja sam za vas mali ministar“ – rekao je na kraju Dimitrije Peškić, profesor istorije u OŠ „Karađorđe Petrović“ u Kruševici.
  Mnogo primedbi na rad direktora ima i Branislav Stanković, nastavnik matematike i fizike, koji između ostalog navodi:
 • Direktor škole je u svom mandatu sam donosio mnoge odluke bez znanja organa upravljanja, sam ih izvršavao, a najbitnije od svih su:
 • Staru zgradu škole, koja je uknjižena u katastar nepokretnosti, je srušio bez projekta, i ako je projekat bio urađen, svojom ličnom odlukom i pogodbom sa licem koje je izvršilo rušenje, mimo predhodno donete odluke organa upravljanja.
 • Javne nabavke je za svo vreme mandata, sam planirao i sprovodio, bez prethodno usvojenog plana javnih nabaki od strane organa upravljanja, bez prethodno usvojenog finansijskog plana za javne nabake i plana ko će obezbediti potrebna sredstva za izvođenje radova. Utrošena su ogromna sredstva, bez predhodnog odobrenja organa upravljanja, to sve treba ispitati od strane nadležne inspekcije.
  U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije izričito je u članu 119. definisana nadležnost organa upravljanja škole, i to u stavu 1. tačka 3 i 4, gde stoji:
  NADLEŽNOST ORGANA UPRAVLJANJA
  Član 119.
  Organ upravljanja ustanove:
  3) utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije;
  4) donosi finansijski plan ustanove, u skladu sa zakonom.
  Definisana je po tim pitanjima i nadležnost direktora ustanove po članu 126. navedenog zakona:
  NADLEŽNOST I ODGOVORNOST DIREKTORA USTANOVE
  Stav 2. Direktor za svoj rad odgovara ministru i organu upravljanja.
  Stav 4. tačka 4) Odlučuje o korišćenju sredstava utvrđenih finansijskim planom i odgovara za odobravanje i namensko korišćenje tih sredstava, u skladu sa zakonom.
  U stavu 5. člana 126. jasno je određeno ko menja direktora:
 • U slučaju privremene odsutnosti ili sprečenosti direktora da obavlja dužnost (prestanak mandata) zamenjuje ga nastavnik, vaspitač ili stručni saradnik u ustanovi na osnovu ovlašćenja direktora (po prestanku mandata prestaju i ovlašćenja), odnosno organa upravljanj, u skladu sa zakonom. Dakle, organ upravljanja treba da odredi lice koje će obavljati tu dužnost do odluke ministra – kaže Branislav Stanković, nastavnik matematike i fizike u OŠ „Karađorđe Petrović“ u Kruševici.


Brojno stanje
NEDOVOLJAN BROJ UČENIKA
Osnovna škola „Karađođe Petrović“ U Kruševici deli sudbinu mnogih škola u Srbiji. Broj učenika svake godine je sve manji i mnogo je nastavnika koji strahuju da će ostati bez posla zbog najavljenih zatvaranja škola u nedostatku potrebnog broja đaka za normalno i isplativo funkcionisanje škola.

 • Naša škola ima ukupno 62 učenika, a 24 nastavnika. U izdvojenom odeljenju u Boljaru ima 23 đaka, u Dejanu 2, u Ravnom Delu 4, a u matičnoj školi u Kruševici 33, gde deca nastavu pohađaju od prvog do osmog razreda – informisali su nas o brojnom stanju đaka i nastavnika u ovoj školi naši sagovornici.

Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji sa organizacijom Free Press Unlimited i uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare