Budžet opštine Bojnik 660 miliona dinara

BOJNIK

Budžet opštine Bojnik za 2023. godinu je planiran prema prioritetima ali je istovremeno i razvojni i prilagođen aktuelnoj ekonomskoj situaciji.

Ovo je u obrazloženju rekao predsednik opštine Nebojša Nenadović.

On je dodao da će budžet u 2023. godini iznositi 660 miliona
dinara, a prioritet će imati razvojni projekti, ali i oni koji su već
započeti ove godine

Na dnevnom redu ove sednice Skupštin opštine bili su predlog Odluke
o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2022.
godinu, predlog Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2023. godinu sa
kadrovskim planom opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva
opštine Bojnik za 2023. godinu i predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o
izvršenju budžeta opštine Bojnik za period 01.01.2022. godine do
30.09.2022. godine.

Odbornici su odlučivali i o predlog Rešenja o davanju saglasnosti na drugu

izmenu Programa poslovanja
JP za vodosnabdevanje „Brestovac-Bojnik-Doljevac“ u Bojniku za 2022.
godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja ovog
preduzeća, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program
subvencija ove firme.Odbornici su razmotrili i Predlog Rešenja o davanju
saglasnosti na Izmenu četvrte izmene i dopune Programa poslovanja
Javnog komunalnog preduzeća „Jedinstvo“ Bojnik za 2022. godinu,
Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja istog
preduzeća za 2023. godinu sa finansijskim planom i programom
subvencija.Zeleno svetlo dobio je i Predlog Odluke o usvajanju
Srednjeročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta za period
2023.-2026. godine, kao i o Predlogu Programa uređivanja građevinskog
zemljišta za 2023. godinu.

Razmotren je i usvojen i Predlog Programa
održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, Predlog Odluke o
razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi
isključivo za gajenje biljaka u okviru poljoprivrednog i šumskog
zemljištva, Predlog Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra
odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023.
godinu na teritoriji opštine Bojnik i određivanju prosečnih cena
odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu
utvrđena osnovica poreza na imovinu, kao i Predlog Odluke o određivanju
visine ekonomske cene boravka dece u predškolskoj ustanovi „Đuka
Dinić“ Bojnik za kalendarsku 2023. godinu.

Obiman dnevni red pratili
su i Predlog Odluke o pristupanju izradi Odluke o promeni Statuta
opštine Bojnik i imenovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o promeni
Statuta opštine Bojnik, Predlog Odluke o javnim raspravama, Predlog
Odluke o donošenju Plana upravljanja rizicima od povrede principa rodne
ravnopravnosti u Skupštini opštine Bojnik, Predlog Odluke o obrazovanju
jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice
civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Bojnik i Predlog
Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinskog štaba za vanredne
situacije opštine Bojnik za 2023. godinu.Razmotreni su i izveštaji o
radu i programi rada, kao što su Predlog Odluke o usvajanju Programa
rada Skupštine opštine Bojnik za 2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju
saglasnosti na Godišnji program rada Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“
Bojnik za 2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program
rada Centra za socijalni rad Bojnik za 2023. godinu, Predlog Rešenja o
davanju saglasnosti na Odluku o izmeni člana Statuta Turističke
organizacije opštine Bojnik. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na
Plan i program rada Turističke organizacije opštine Bojnik za 2023.
godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove
dom kulture „Bojnik“ Bojnik za 2023. godinu, ali i Predlog
Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove sportska hala
„Bojnik“ Bojnik za 2023. godinu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare