Broj korisnika socijalne pomoći u Nišu se poslednjih godina smanjuje

NIŠ

Broj korisnika novčane socijalne pomoći Centra za socijalnu zaštitu u Nišu , ove godine manji je nego prethodnih. U odnosu na prošlu godinu ovo je blago smanjenje, ali i malo smanjnje ukazuje na pozitivan trend, kaže direktor Centra za socijalni rad Zoran Jović koji objašnjava da je bilo perioda , pre nekoliko godina kada je 10600 porodica primalo novčanu pomoć.

“U ovom trenutku, a to je jun 2018, u Nišu ima 8431 nosioca socijalne pomoći , odnosno toliko porodica sa različitim brojem članova prima novčanu pomoć. U odnosu na isti period prošle godine imamo smanjenje broja korisnika novčane socijalne pomoći za 176 porodica. Ranijih godina je postojao trend rasta a već treću godinu za redom, trend opadanja. Korelat broju korisnika socijalne pomoći je smanjenje broja nezaposlenih lica na Birou rada. Te dve pojave se prate. I najčešći razlozi za gubljenje prava na socijalnu novčanu pomoć je zaposlenje člana domaćinstva “, kaže direktor Centra za socijalni rad.

Iznos za jednočlanu porodicu, korisnika socijalne pomoći iznosu 7800 dinara. Ukoliko porodično domaćinstvo ima više članova , ta sredstva su veća i zavise od mnogih činilaca koji su relevantni za određivanje visine materijalnih davanja. Tako se dešava da porodice sa istim brojem članova primaju različite iznose

Prema podacima od januara 2018 godine kada je pravljen presek na novčanoj i socijalnoj pomoći bilo 6800 porodica , nosioca prava na novčanu socijalnu pomoć. Taj broj je znatno uvećan članovima domaćinstava.

Razlika u broju korisnika između januara i juna je iz razloga što, kako kaže resorna većnica Tijana Đorđević Ilić u periodu kada se pravi presek – januar – februar, korisnici obnavljaju i apliciraju za ostvarivanje ovog prava.

„Za nosioce prava za ovu pomoć koji su sposobni za rad po zakonu je pravo na ovu pomoć oročeno na devet meseci tokom godine. Početkom godine mnogi korisnici koji su sposobni za rad obnavljaju zahtev za ostvarivanje ovog prava. Stoga je i neslaganje oko broja. Ovaj broj se e smanjuje u periodu kada se radi revizija prava na novčanu socijalnu pomoć, dok se ponovo ne obnovi“,kaže Tijana Đorđević

Korisnici tokom imaju obavezu da bilo koju promenu koja se desi u njihovom domaćinstvu prijave u roku od 15 dana.

Zbog nedovoljnog kapaciteta ili nedevoljnog kapaciteta umrežavanja institucija koje su dužne da pismenim putem obaveste Centar za socijalni rad da je neko lice stupilo u javni rad ili radni odnos, nekada podaci nisu odmah ažurirani . dešava se da i sam korisnik ne prijavi da se u njegovom domaćinstvu desila promena. U tom slučaju , kako kaže gradska većnica, radi se revizija. Nakon revizije , u zavisnosti do kakvih rezultata se došlo, korisnici se ili skdaju sa spiska korisnika novčane pomoći pa se sprovode određene mere ili se obnavlja dokumentacuja . Relevantno je ono što se utvrdi obilaskom terena i uvidom u dokumentaciju i ako se vidi da korisnik i dalje ima pravo dobija rešenje da je i dalje korisnik novčane socijalne pomoći.

„Zakon je u ovoj oblasti promenjen u poslednjih deset godine. Ranije je važio zakon po kome su pravo na novčanu pomoć ( tada se zvala materijalna pomoć) imali samo radno nesposobna lica i tada je bilo 1200. korisnika novčane socijalne pomoći. Toliko je u Nišu ljudi moglo da ostvari pravo na materijalno obzbeđenje jer uslov da neko ostvari materijalnu pomoć je bio nesposobnost za rad. Zakon se promenio 2011. godine u aprilu i uvodi se radna sposobnost kao kriterijum da neka porodica može da ostvari pravo na novčanu socijalnu pomoć. Ovakvo zakonsko rešenje došlo je kao rezultat težnje za uspostavljenjem socijalne pravde i uspostavljane socijalnog mira jer se u tim godinama se veoma teško živelo“, kaže Tijana Đorđević

Sa promenom zakonske regulative a uvođenjem ovog kriterijuma apliciraju i radno sposobna lica . To je dovelo do znatnog povećanja broja korisnika novčane socijalne pomoći. Taj broj se udesetostručio za samo jednu godinu, objašnjava gradska većnica

„ Odmah unakon donošenja tog zakona imali smo preko 12.000 korisnika, nosilaca prava , plus članivi njihovog domaćinstva što je višestruko povećao broj osoba u potrebi socijalne pomoći“, objašnjava Tijana

Direktor Centra za socijalni rad Zoran Jović kaže dasu podaci o zapošljavanju i podaci o primaocima cocijalne pomoći u uskoj korelaciji. Ukoliko je više ljudi na Birou, utoliko veći broj prima socijalnu pomoć U 2012 godini bilo je 33.000 nezaposlenih lica pa je i broj primaoca socijalne pomoći bio preko 12.000

Sada se taj broj drastično smanjen, i kako je na počeku rečeno, kreće se oko 8900 u ovom trenutku.

Sada aktivnih tražilaca posla koji su na evidenciji nezaposlenih 26.890. To je najmanji broj nezaposlenih u poslednjim godinama. Smanjivao se i broj korisnika socijalne pomoći

„Od 2016. godini se stalno smanjuje broj korisnika. Razlog za to je što Grad sa Nacionalnom službom zapošljavanja za dve godine izdvaja sredsta za aktivne mere politike NSZ umnogome doprinosi da se kategorija nosioci socijaln novčane pomoći uvedu u neki vid zaposlenja“ , kaže Tijana Đorđević.

Ukoliko se porede podacu sa početka godine od januara 2016. do januara 2o18 oko 1200 porodica manje prima socijalnu pomoć.

U narednim danima će Jugpress više pažnje posvećivati ovom pitanju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare