Arsić: Bujanovac koriste za skretanje pažnje

BUJANOVAC

Zamenik predsednika opštine Bujanovac Stojanča Arsić rekao je za Regionalnu informativnu agenciju JUGpres da će „Bujanovac uvek da bude medijski zastupljen samo kada se treba skrenuti pažnja sa nekih drugih važnih zbivanja” I dodao da se medju ljudima , Srbima I Albancima “ništa nije promenilo”.

“Ljudi su oguglali, mislim da više ne slušaju šta pričaju i ovi sa Kosova i ovi iz Beograda”, rekao je Arsić.

On je dodao da se o ovoj opštini “može govoriti sa više aspekata”.

“ Politički,  to je stabilna sredina, bezbedonosno je potpuno zadovoljavajuće, čak smo u gornjem delu tabele među gradovima po zabeleženim slučajevima kriminaliteta”.

Ali “prosek nam kvari treći deo, ekonomski. Sve priče koje se pojavljuju s vremena na vreme, a će doći do razgraničenja, razmene teritorije, itd. u stvari najveću štetu nanosi nama na jugu Srbije. To prouzrokuje da se javlja mišljenje da je to politički nestabilno, nestabilno za investiranje i vi u takvoj situaciji ne možete da očekujete niti investitore niti nova radna mesta”, rekao je Arsić I Dodao “Tu smo u veoma lošoj situaciji”. 

“Da je iole zdrave pameti i ako Bujanovac služi za ove namene, trebalo bi da, kada se stvore preduslovi da, kada sve ovo prođe, budemo spremni da dočekamo investitore. to znači da pripremimo ono što je osnovno i tu biznis zonu, proizvodnu, industrijsku..”, smatra on.

Mi za sada nismo u mogućnosti da, osim tih planove koje imamo, preduzmemo još neke planove2, objašnjava Arsić.

Kaže I da lokalna samouprava maksimalno radi na pomoći poljoprivrednim proizvođačima, preduzetnicima, mladim svršenim studentima da obave stručnu praksu.

“Ali,  to je samo odlaganje problema , jer oni traže posao koga nema nakon završene stručne prakse”, upozorio je Arsić.

Kao poseban problem za budžet opštine on ističe “prispele presude za neko zemljište koje je uzimano pre 30 godina, a ispada da nije plaćeno, te dolazi do blokade budžeta”.

“Obraćali smo se ministarstvu da nam odobre da podignemo kredit od 15 miliona, koji bi morali da vratimo do kraja godine, ali već 3-4 meseci nema tog odobrenja. Mi sada više i nismo za to zainteresovani, jer bi kredit morali da vratimo za tri meseca… Pokušaćemo da rebalansom nešto ispeglamo”, rekao je Arsić koji smatra da bi “morala da bude veća podrška države i to na svim nivoima”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ Morali bi da se vode razgovori sa onima koji su zaduženi za razvoj opštine, a ne da vode razgovori sami sa sobom”, smatra on.

Objašnjava I da je ukupan budžet opštine Bujanovac milijardu dinara,  zajedno sa sredstvima Koordinacionog tela a da su oko 2,5-3% potraživanja na osnovu sudskih presuda.

Smatra I da su ključni problem za sve tri zajednice “potpuno isti”

“Iza Srbe, i za Albance i za Rome su najveći ekonomski problem I to što nema  posla”, ističe Arsić.

Na pitanje koliko je nezaposlenih u opštini Bujanovac odgovara da “to niko ne može da tačno kaže”.

“ Ako pitate u Nacionalnoj službi za zapošljavanje oni će vam reći jednu cifru, kako se smanjila nezaposlenost, a niko se nije zaposlio?! Kako se smanjila ja ne znam”, kaže Arsić.

Objašnjava da “neki ljudi idu u inostranstvo,  neki se brišu sa evidencije Službe za zapošljavanje ako se ne jave dan, dva ili tri na zakazane razgvore i intervjue… Za sada posla nema, neka nova radna mesta se ne otvaraju. U javnom sektoru postoji zabrana zapošljavanja, mi svakog meseca pišemo i tražimo neke stvari, pa i za neke koje su nam obećali, a to je da uposlimo dva prosvetna inspektora, ali nikako da dobijemo sagalsnost da se ti ljudi prime”, rekao je Arsić.

Na pitanje d ali je tačno da su ljudi koji su zaposleni na naplatnoj rampi kod Bujanovca zaposleni isključivo po partijskoj pripadnosti, kkao s epriča po Bujanovcu, Arsić pita “A kako mislite da se oni zapošljavaju?”

“Mi smo tražili da nam odgovore ko je primljen na naplatnim rampama za Bujanovac, a primljeno je za sada 13 iz Bujanovca i pet iz Trgovišta. Odgovoreno nam je da nisu raspisivali javni oglas, nego su to ljudi koji su bili zainteresovani slali svoj CV  a oni su od tih neke zvali na razgovor, ali to je sve stranački..” rekao je Arsić.

Na pitanje koliko su vlasti u Beogradu zainteresovane za probleme u Bujanovcu I kkao ovde ljudi iz tri nacionalne zajednice žive,  Arsić kaže “da li ih interesuje ili ne, ne znam. Sa nama niko nije razgovarao. Da li imaju neke izvore od nekih svojih ljudi, iz svojih stanaka, ne znam da kažem, ali sa nama niko o tome nije razgovarao”.

Na pitanje kakva je saradnja sa Koordinacionim telom za opštine Bujanovca, Preševo I Medvedju Arsić kaže da je u poslednje vreme “komunikacija presušila“. “Pozovu kad im je potrebna informacija, ali, ne znam, možda su i svi probelmi rešeni. Oni bi trebali da budu fizički prisutniji na terenu. Ako je to Koordinaciono telo za Bujanovac, Preševo i Medveđu oni bi i trebali da budu tu. Ako su ministarstvo, onda su u Beogradu”, smatra Arsić.

Arsic: Bujanocin e shfrytëzojnë për ta larguar vëmendjen

Postuar nga: JUGPRESS më 26 gusht 2019

Bujanoc

Nënkryetari i Komunës së Bujanocit, Stojança Arsiq tha për Agjencinë Rajonale të Lajmeve JUGpres se “Bujanovac gjithmonë do të përfaqësohet në media vetëm kur vëmendja duhet të tërhiqet nga disa ngjarje të tjera të rëndësishme” dhe shtoi se “asgjë nuk ka ndryshuar midis njerëzve, serbëve dhe shqiptarëve”.

“Njerëzit janë bërë të pandjeshëm, mendoj se ata nuk dëgjojnë më atë që po thonë edhe Kosova edhe Beogradi”, tha Arsiq. Ai shtoi se për këtë komunë “mund të flitet nga disa aspekte”. “Politikisht, është mjedis i qëndrueshëm, aspekti i sigurisë është plotësisht i kënaqshëm, bile jemi në krye të tabelës midis qyteteve për rastet e regjistruara të krimit.”

Por “mesataren na e prish pjesa e tretë, aspekti ekonomik. Të gjitha tregimet që shfaqen herë pas here, e që do të ndodhë përkufizimi, shkëmbimi i territoreve, etj., në të vërtetë, e shkakton dëmin më të madh tek ne në jug të Serbisë.
Kjo shkakton mendimin se është politikisht i paqëndrueshëm, i paqëndrueshëm për investime dhe nuk mund të presësh investitorë ose punë të reja në një situatë të tillë”, tha Arsiq, duke shtuar “Këtu jemi në situatë shumë të keqe”.

“Nëse ka vetëm pak sens dhe nëse Bujanoci i shërben për këto qëllime, kur krijohen parakushtet, kur e gjithë kjo të kalojë, do të jemi të gatshëm të mirëpresim investitorët, do të thotë të përgatisim atë që është themelore dhe atë zonën e biznesit, prodhimin, industrial ..”, konsideron ai.

Për momentin, nuk jemi në gjendje të realizojmë ndonjë plan tjetër përveç atyre që kemi, shpjegon Arsiq.

Ai gjithashtu thotë se vetëqeverisja lokale punon në masën maksimale për të ndihmuar prodhuesit bujqësorë, sipërmarrësit, të diplomuarit e rinj për të përfunduar praktikën profesionale.

“Por kjo është vetëm një shtyrje e problemeve, sepse ata po kërkojnë punë që mungon pas përfundimit të praktikës profesionale”, paralajmëroi Arsiq.

Si problem i veçantë për buxhetin komunal, ai përmend “aktvendimet për ndonjë pjesë toke që është marrë 30 vjet më parë, por del se nuk është paguar, prandaj vjen deri te bllokimi i buxhetit”.

“Ne i jemi drejtuar ministrisë të na aprovojë për të marrë kredi prej 15 milionëve, të cilën duhet ta shlyejmë deri në fund të vitit, por ka 3-4 muaj që nuk e kemi një aprovim të tillë. Ne tani më nuk jemi të interesuar për atë, sepse do të na duhej ta shlyenim kredinë për tre muaj… Do të përpiqemi që me ribalancë diçka të rrafshojmë”, tha Arsiq, i cili beson se “duhet të ketë mbështetje më të madhe nga shteti, edhe atë në të gjitha nivelet”.

“Do të duhej të kenë diskutime me ata që janë përgjegjës për zhvillimin e komunës, të mos kenë diskutime me veten e tyre”, tha ai.

Ai gjithashtu sqaron se buxheti i përgjithshëm i komunës së Bujanocit është një miliard dinarë, së bashku me fondet e Trupit Koordinues, dhe se rreth 2.5-3% janë kërkesa në bazë të aktgjykimeve gjyqësore.

Ai gjithashtu beson se problemi kryesor për të tre komunitetet është “saktësisht i njëjtë”. “Për serbët, shqiptarët dhe romët, problemet më të mëdha ekonomike janë mungesa e vendeve të punës”, thekson Arsiq.

Kur u pyetën sa njerëz të papunë janë në komunën e Bujanocit, ai përgjigjet se “askush nuk mund ta thotë saktësisht”.

“Nëse pyetni Shërbimin Kombëtar të Punësimit ata do t'ju tregojnë një shifër, se si është ulur papunësia, ndërsa askush nuk është punësuar?! Nuk e di si është zvogëluar”, thotë Arsiq.

Ai sqaron se “disa njerëz shkojnë jashtë vendit, disa fshihen nga evidenca e Shërbimit të Punësimit nëse nuk paraqiten për një, dy ose tri ditë për biseda dhe intervista të caktuara… Nuk ka punë tani për tani, vende të reja pune nuk po hapen. Në sektorin publik ekziston ndalesa për marrjen në punë, çdo muaj ne shkruajmë dhe kërkojmë disa gjëra, madje edhe për disa nga ato që na janë premtuar, që është punësimi i dy inspektorëve të arsimit, por assesi të marrim miratimin që këta njerëz të pranohen”, tha Arsiq.

“Ne kemi kërkuar të na përgjigjen se kush është punësuar në pikën e pagesës për Bujanoc, dhe deri më tani janë punësuar 13 nga Bujanoci dhe pesë nga Tërgovishta. Na u tha që ata nuk kanë shpallur konkurs publik, por janë persona që ishin të interesuar të dërgonin CV-në, ndërsa disa prej tyre i kanë thirrë në intervistë, por kjo është e gjitha partiake…” tha Arsiq.

I pyetur se sa janë të interesuar autoritetet në Beograd për problemet në Bujanoc dhe si jetojnë njerëzit e tri bashkësive kombëtare këtu, Arsiq thotë “nëse u intereson apo jo, unë nuk e di. Askush nuk ka biseduar me ne. A kanë ndonjë burim nga disa prej njerëzve të tyre, nga partitë e tyre, nuk mund të them, por askush nuk ka biseduar me ne”.

I pyetur se çfarë është bashkëpunimi me Trupin Koordinues për komunat e Bujanocit, Preshevës dhe Medvegjës Arsiq thotë se “kohëve të fundit komunikimi është shterur”. “Ata telefonojnë kur kanë nevojë për informacion, por nuk e di, mbase të gjitha problemet janë zgjidhur. Ata duhet të jenë më fizikisht të pranishëm në terren. Nëse ky Trup Koordinues është për Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë, atëherë duhet të jenë këtu. Nëse janë ministri, atëherë janë në Beograd”, konsideron Arsiq.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare