Arifi: Poslednjih godina nisu držane javne rasprave oko donošenja budžeta

BUJANOVAC

Na žalost, poslednjih godina nisu držane javne rasprave oko donošenja budžeta, ili ako je to i bilo organizovano, bilo je malo ljudi u to uključeno i to su bili mahom đaci srednjih škola, rekao je na okruglom stolu u Bujanovcu, na kome se razgovaralo o budžetu predsednik opštine Bujanovac Nagip Arifi.

“Budžet uvek treba dobro pripremiti da ne bi posle usvajanja imali problem sa realizacijom. Prvo treba doneti lokalne komunalne takse, a na osnovu toga donositi budžet. Da bi se uradio jedan dobar budžet pre svega treba da imamo instrukcije od Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije”, smatra Arifi.

“ S obzirom da je ove godine, zbog pandemije kovid-19 bila zabranjena okupljanja, ni mi do sada nismo mogli da organizujemo neki veći skup vezan za donošenje budžeta. Imali smo u ponedeljak sastanak sa svim predsednicima mesnih zajednica na teritoriji opštine Bujanovac. nakon toga smo organizovali sastanak sa javnim preduzećima koja su direktni ili indirektni korisnici budžeta i sa direktorima deset osnovnih i dve srednje škole. Mi smo počeli pripremu iako još uvek ne znamo kakve će biti instrukcije Vlade Republike Srbije”, objašnjava Arifi.

Kaže da pre svega misli na to da se još uvek ne zna hoće li biti povećanja plata radnicima opštinske uprave i javnih preduzeća ili ne, jer postoje priče da će do toga doći, ali ništa zvanično”.

Dodao je da će do 15. novembra predlog budžeta opštine Bujanovac biti na sednici Opštinskog veća a nakon toga I na sednici Skupštine opštine.

“Pre toga ćemo održati i jednu javnu raspravu sa građanima i predstavnicima mesnih zajednica ukoliko nam epidemiološki uslovi to dozvole. Ukoliko bude ograničenja u broju ljudi, onda ćemo organizovati tri ili četiri javne rasprave sa manjim brojem ljudi. Mislim da neće biti problema što se tiče pripreme i usvajanja budžeta za narednu godinu”, rekao je Arifi na okruglom stolu koji su realizovali Regionalna informativna agencija JUGpress I Centar za demokratiju I razvoj juga Srbije.

.

Na konstataciju da , u anketi koja je radjena u okviru projekta, građani uglavnom kažu da ne znaju kako se priprema budžet i imaju niz kritika, ali na pitanje koliko sami učestvuju u tome kažu da ne učestvuju i pitanje šta misli kako inicirati građane da oni sami učestvuju i predlažu šta treba uraditi u njihovim sredinama. Pitanje za arifija je bilo I koliko je teško u Bujanovcu napraviti budžet, jer treba voditi i o sve tri zajednice, da se niko ne osete zapostavljenim, a budžetom ne može sve da se reši.

Arifi je odgovorio da je “do 2016. godine kada sam bio u onom prethodnom mandatu, mi smo javne rasprave organizovali u Domu kulture i sem što su bili prisutni direktni i indirektni korisnici, mogli su da prisustvuju i obični građani i da predlažu ili postavljaju pitanja vezano za usvajanje budžeta. Međutim, u poslednje vtreme to nije rađeno, a ove godine je problem i sa kovidom”.

“ Mi smo uputili preporuke savetima mesnih zajednica da oni održe sastanke i da nam onda pismenim putem prenesu predloge ili usmeno, jer će tu biti i zapiusničara, snimaće se sastanci…”, objasnio je Arifi.

Smatra da “rasprave nikad nisu dovoljne, jer i građani moraju da budu više zainteresovani za to, a pre svega predsednici mesnih zajednica, a ne da dođu nakon usvajanja budžeta i da traže konkretne stvari koje treba uraditi”.

“Sada sve mora da bude papirološki uredno za narednu godinu, da bude svaka investicija predviđena, jer su zakonske odredbe izuzetno striktne kada je budžet u pitanju. Zato i koristim ovu priliku da opozovem sve građane da svoje predloga daju predsednicima mesnih zajedica koji će te predloge proslediti Odeljenju za finansije ili Odeljenju za investicioni razvoje, jer samo tako možemo da analiziramo i odlučimo šta ćemo prihvatiti ili ne”, uputio je Arifi .

Po njegovim rečima opština Bujanovac ima dugovanja iz 2017., 2018. i 2019. za projekte koji su potpisani, a nisu realizovani.

“Mi moramo voditi računa da ne dođe do nekih tužbi, jer onda moramo da platimo i sudske takse, procese i ostale dažbine. Mi imamo 18 projekata koje moramo završiti do kraja ove godine inače sledi tužba od strane izvođača radova prema lokalnoj samoupravi”, rekao je Arifi.

Načelnik odeljenja finansija opštine Bujanovac Boban Pavlović kaže da se odluka o budžetu te opštine donosi na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srbije.

“ Odluku o budžetu donosi lokalna skupština. Postoji budžetski kalendar koji je propisan u članu 31. Zakona o budžetskom sistemu i on počinje 5. jula gde Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije donosi Uputstvo za izradu lokalnih budžeta. Na osnovu tog uputstva Odeljenje za finansije izdaje uputstvo za pripremu budžeta. Mi smo izdali to uputstvo za 2021. sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu i dostavili je direktnim i indirektnim korisnicima budžeta. Oni do 1. septembra dostavljaju svoje finansijske predloge i planove Odeljenju za finansije, a poslednji rok je 15. oktobar za izradnju Nacrta o budžetu i daje se Opštinskom veću na usvajanje koje može da promeni nacrt odluke o budžetu i do 1. novembra je upućuje na usvajanje lokalnoj skupštini. Krajnji rok da se usvoji budžet za narednu godinu je 20. decembar, a do 25. decembra ta odluka se dostavlja Ministarstvu finansija”, objasnio je procedure Pavlović.

“Što se tiče nepoznanica o kojima se priča, mi smo dobili u uputstvu da nema planiranja povećanja mase sredstava za plate, a u javnosti se spominje samo da je minimalna cena rada povećana i da se planira manji procenat povećanja plata u javnom sektoru je nama nepouzdanica i mi do sada nismo izašli sa nacrtom odluke o budžetu opštine Bujanovac za 2021. godinu. Videćemo posle formiranja Vlade Srbije kakve ćemo smernice da dobijemo”, dodao je Pavlović.

On je precizirao da su članom 42. Pomenutog zakona predviđene obavezne javne rasprave.

“Mi smo ih imali čisto da ispoštujemo proceduru poslednjih godina, kada je budžet bio pred samim donošenjem i pred odbornika. Od ponedeljka planiramo da održimo sastanke sa predsednicima mesnih zajednica koji će biti u obavezi da u pisanom obliku dostave prioritete svih mesnih zajednica, pa će onda Odeljenje za finansije sa Odeljenjem za investicije i razvoj i predsednikom opštine videti koji su to prioriteti koji će da se uvrste u budžet”, objasnio je Pavlović.

On je objasnio I da od 2015. godine budžet više nije linijski nego programski, gde svaka investicija mora da bude sadržana u budžetu opštine Bujanovac.

“Ono što je poznanica transferna sredstva iz Vlade Republike Srbije od 2014. su nepromenjena i iznose 32.660.000 dinara na mesečenom nivou.

Nepoznanica u izradi budžeta je i koliko ćemo sredstava dobiti od Koordinacionog tela. Mi smo jedna od tri opština koja dobijaju ta sredstva. Ranije smo planirali 110 miliona, ali smo sada dobili da zbog kovida ove godine dobili obaveštenje da će ta sredstva biti smanjena za 23,85 miliona. Zbog toga smo i morali da radimo rebalans budžeta. Mi ćemo planirati sredstva u iznosu od 110 miliona kao i prošle godine, ali ćemo videti šta će biti. Sledi i upoznavanje sa indiretnim korisnicima budžeta, kao i sa svim srednjim i osnovnim školama na teritoriji opštine Bujanovac”

Na pitanje šta će biti prioriteti u budžetu za 2021. Godinu Pavlović odgovara: Imamo mnogo preuzetih obaveza, oko 115 miliona su naše obaveze prema izvođačima radova. To su ugovori iz 2017., 2018. i 2019. godine, kao i 2020. Nastojaćemo da izmirimo obaveze koje smo preuzeli, pa ćemo onda da vidimo šta ćemo sa daljim investicijama. Prvo je obezbeđivanje plata, materijalnih i stalnih troškova troškova po školama, prevoz prosvetnih radnika, održavanje higijene u gradu…”

Na pitanje koliko ljudi u mesnim zajednicama znaju kakva je procedura I da li je neophodno da imaju projekte za to što predlažu, Pavlović je rekao “putna infrastruktura, kao i kanalizacija i voda su najveći problem mesnih zajednica”.

“Mi očekujemo da predsednici mesnih zajednica predlože ono što je realno, a da posle ono što odlučimo da finansiramo i da pokrenemo. Bez projekata je nemoguće krenuti u realizaciju, postoji procedura javnih nabavki i svega toga… Naravno, ne očekujemo samo od predsednika predloge, nego i od saveta mesnih zajednica kojih imamo 30”.

Na pitanje koliko se vodi računa da se planirani projekti u budžetu realizuju u podjednakoj meri za svaku etiničku zajednicu, Pavlović kaže da se do sada nije dešavalo da je neko zapostasvljen.

“Sve tri zajednice su bile zastupljene u budžetu”, rekao je Pavlović.

Na pitanje da li je moguće rešiti jedan od najvećih problema , vodosnabdevanje, Pavlović je rekao da je “najveći problem što imamo izvorišta koja sad ne rade”.

“Naprimer, izvorište Žbevac je planirano da pokrije dve mesne zajednice, a tu voda nije za piće jer sadrži mangan, pa su se oni priključili na izvorište u Bujanovcu. Slično je i u selu Lučane. Mi smo radili vodovode i izvorišta, a posle se saznalo da ta izvorišta nisu dobra, da nemaju kvalitet vode i da ne mogu da pokriju. Zato je Bujanovac došao u problem vodosnabdevanja, jer se vodovodna mreža proširila. Očekujem da se reši problem i sa kanalizacijom, a da dobijemo pomoć Vlade Republike Srbije i stranih donatora oko izgradnje fabrike za prečišćavanje otpadnih voda za šta treba oko sedam miliona evra”.

Na pitanje dokle se stiglo sa izgradnjom zajedničke deponije za Bujanovac i Preševo I da li će to možda biti neki trošak iz budžeta opštine  Pavlović je rekao da ja opština Bujanovac dala saglasnost za reginalnu deponiju Vranje.

“Ovde će biti ono što je započeto, transfer stanica i da se odvaja smeće za reciklažu a ostalo će da se odvozi u Vranje”, objasnio je Pavlović.

Jedan od gorućih problema Bujanovca jeste I to što ljudi , naročito mladi, odlaze zbog nemogućnosti da nadju posao a pitanje za Pavlovića je bilo I da li će u budžetu za narednu godinu biti planiran neki novac za podršku zapošljavanju mladih , za podršku malim privrednicima ili će to biti samo novac iz Koordinacionog tela.

Pavlović  je rekao da je “novac iz Koordinacionog tela strogo namenski”. To su  sredstva za ono što mi dobijamo u budžetu za kapitalne projekte. Koordinaciono telo ima svoje konkurse za privredu i mislim da je završen i da je duplo manji iznos u odnosu na prošlu godinu, sa 60 na 30 miliona za sve tri opštine”, objasnio je Pavlović.

“ Mi smo ove godine preuzeli obavezu za subvencije za poljoprivredne proizvođače za prošlu godinu koja još uvek nije isplaćena, i nadam se da tih 19 miliona isplatimo do kraja godine. Ove godine nismo imali konkurs za podsticaj za poljoprivredu. Prošle godine smo imali i konkurs za samozapošljavanje, gde smo davali 100.-120.000 po osobi, što smo i isplatili u ovoj godini”, dodao je Pavlović.

Budžet ove opštine opterećuju I stare presude.

“ Imali smo prošle godine oko 25 miliona koji su skinuti sa budžeta za zemljište koje je oduzeto 1982. godine i nije tada plaćeno vlasnicima, a u ovoj godini, do sada, taj iznos je deset miliona. To sve utiče na budžet i izuskuje rebalans kako bi se sredstva preusmerila sa jedne na drugu popziciju”.

Ranijih godida je bilo donacija za različite projekte u opštini Bujanovac , na pitanje šta se dešava s atim sada, Pavlović je rekao “Mi smo ove godine, zbog kovida, imali samo uplatu od 200.000 evra od Vlade Kosova,a od njih smo dobili i 50.000 za obučavanje mladih. Veliki donatori koji su ranije bili ovde su se povukli, kovid je sve poremetio”, zaključio je on.

Predsednik mesne zajednice Bujanovac Aca Veljković je pozvao sve ljude koji imaju predloge i sugestije da to dostave u mesnu zajednicu, kako bi na vreme te predloge prosledili dalje.

“Mi smo i do sada davali predloge Skupštini opštine, nešto od toga je rešeno, nešto nije, a to zavisi od količine sredstava koja pristižu u budžet. Najveći problem po ljudima je deponija koja se stalno pali, štro utiče na grad, na zdravlje ljudi… Zatim rešavanje infrastrukture po ulicama, vodovod… Sve ćemo to predočiti Skupštini opštine i njenim organima”, rekao je Veljković.

Savet mesne zajednice Bujanovac ima 21 člana i zastupljeni smo sa svih strana grada. Svaki član je u obavezi da u svom okruženju razgovara sa ljudima i to prenese na sastancima.

Ovaj okrugli sto je deo projekta  “Skener korupcije na jugu Srbije” koji realizuju Regionalna informativna agencija JUGpress i NVO Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije , uz podršku ambasade SAD.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare