ALTERNATIVA ZATVORSKIM SANKCIJAMA

LESKOVAC

Šta su alternativne sankcije, čemu i kojim situacijama se koriste pojašnjeno je Leskovčanima u okviru projekta „Alternativne krivične sankcije i mere restorativne pravde“, koji sprovode Fondacija Centar za demokratiju i Viktimološko društvo Srbije.

 

Umesto kazne zatvora za neko lakše krivično delo ili delo učinjeno iz nehata može biti izrečena kazna koja je mnogo pogodnija i bolja, kao što je uslovna osuda za zaštitnim nadzorom, kazna rada u javnom interesu, kućni zatvor sa ili bez elektronskog nadzora i neke mere restorativnog karaktera, kao što je načelo oportuniteta gde dolazi do sporazuma počinioca i tužilaštva.
Na ovaj način, po rečima Nataše Nikolić, koordinatora projekta, štede se i budžetska sredstva, jer dan zatvora košta 15 evra. Ni počinilac lakšeg krivičnog dela se ne etiketira kao kriminalac, nije izložen lošem uticaju drugih zatvorenika, a i ne gubi se zaposlenje, ne odvaja se od porodice čime se stvara bolja atmosfera za sve. Do sada se ovaj vid kažnjavanja pokazao kao jako dobar, naročito u delu rada u javnom interesu. Na okruglim stolovima smo imali razgovore sa sudijama, tužiocima, prekršajnim sudijama, povereničkim službama, advokatima i svi su ocenili da je u takvim slučajevima mnogo bolje da se izriču alternativne mere i sankcije, te smo tako dobili i njihovu podršku.
Istraživanje na građanima i donosoiocima odluka je pokazalo da građani, a pogotovo oni koji su bili žrtve krivičnog dela, u velikoj većini, čak 81%, se odlučuju za alternative umesto kazne zatvora, odnosno ne postoji sa njihove strane želja za nekom povećanom represijom ka počiniocima krivičnih dela.
U prvih četiri meseci ove godine izrečene su 292 alternativne sankcije, a u Nišu i Leskovcu je samo 30 osoba više dobilo zatvorsku umesto alternativnu kaznu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare