KAKAV JE LESKOVAČKI BUDŽET?

LESKOVAC

Ovakav predlog budžeta nastao je kao sinteza zahteva i predloga koji su kandidovani kao prioriteti od strane mesnih zajednica, uduženja građana, omladinskih grupa, institucija i ustanova kulture, ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, javno komunalnih preduzeća i agencija, rekao je danas, obrazlažući predlog odluke o budžetu grada Leskovca za 2016. g pred punom salom Skupštine grada,
načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.
Trudili smo se da ravnomerno sagledamo kako različite sfere društvenog života, tako i realizaciju programa, projekata i aktivnosti, dodao je Tričković.
U javnoj raspravi, koja se sprovodi petu godinu zaredom, učestovali su predstavnici političkih partija, udruženja građana, kao i pojedinci ali ne i predstavnici i direktori javnog sektora, koji su bili u većini.
Slobodan Stanković je postavio pitanje kada će grad izgraditi spomenik onima koji su poginuli na ratištu u ratovina na teritoriji bivše Jugoslavije. Projekat za spomenik postoji, kao i sve saglasnosti, dozvole, lokacija, odluka o njegovoj izgradnji doneta je još 2008. godine, ali do sada ništa nije urađeno.
Gradonačelnik Goran Cvetanović je odgovorio da će spomenik biti podignut u centru grada u sklopu uređenja gradskog traga. On je obećao da će spomenik u 2016. biti izgrađen, uz izvinjenje svima koji su izgubili nekoga na ratištu što to ranije nije urađeno.

Leskovac javna rasprava
Predrag Mitrović, lider pokreta Dveri, kritikovao je metodološki pristup u izradi budžeta, kao i samu njegovu suštinu. On je rekao da je vrlo bitna analiza ostvarenja budžeta u 2015. godini, koja je, prema njegovom mišljenju, izostala. Tričković je odgovorio da se realizacija budžeta razmatra u redovnim šestomesečnim i devetomesečnim izveštajima.
Suština ovako definisanog budžeta, smatra Mitrović, morala je da bude strategija razvoja. Strateško planiranje u gradu i državi ne postoji, a bez toga budžet je spisak lepih želja, manipulativan i može da bude predmet zloupotreba. Projektno finansiranje daje veliku mogućnost za manipulisanje, od realizacije projekata postoji lična korist, ali ne i analiza kako se to odrazilo na društvenu zajednicu, smatra Mitrović.
On je ukazao na to da će novca u lokalnom budžetu biti sve manje, jer će smanjenjem broja zaposlenih doći i do smanjenja poreza na zarade. Zbog svega toga, ostvarenje ovog budžeta je neracionalno i nemoguće. Pošto je gradsku kasu nemoguće napuniti, jedino rešenje je u dodatnom zaduživanju grada, što će se manifestovati na povećanje poreza na imovinu. Ovako usvojenom budžetu Mitrović je prognozirao bar tri rebalansa.
„Staterija ne postoji, radi se od danas do sutra, od malih do malo većih interesa, i suština je da mi sa ovakvim budžetom nemamo šanse da u nekom dužem periodu bilo šta značajnije uradimo niti na povećanju zaposlenosti, niti na razvoju, niti na očuvanju kadra, niti na zaštiti resursa, niti na zaustavljanju smanjenja broja stanovnika, niti na smanjenju nezaposlenosti i pada nataliteta, ništa od onoga što treba da bude cilj jednog socio-ekonomskog održivog razvoja“ , rekao je između ostalog Mitrović, i naglasio da Leskovčani nemaju uvid u trošenje budžetskih sredstava.
Bratislav Stamenković iz Nove stranke pohvalio je to što su budžetom predviđena sredstva za reagovanje u vanrednim situacijama.
Međutim, smatra on, bilo je neophodno planiranje sredstava za izradu elaborata za formiranje gradskih opština. Formiranje ovakvih opština pokrenulo bi inicijativu za ekonomsko osnaživanje ovih mesta, kao i efikasniju upravu.
Gradonačelnik Goran Cvetanović je odgovorio da bi odlično bilo formiranje samostalnih opština, ali da bi osnivanje gradskih opština samo dovelo do povećanja administracije.
Predsednik sindikata prosvetnih radnika Ničić izrazio je zadovoljstvo kako su sagledane obrazovne ustanove u budžetu, ali je ukazao na to da je bilo neophodno planirati sredstva za stalno stručno usavršavanje zaposlenih, jer je to obaveza lokalne samouprave.
Gradonačelnik Cvetanović je odgovorio da će za ove namene sredstva biti izdvojena iz tekućih rezervi.
Da li je u okviru budžetskog planiranja uzeto u obzir smanjenje izvornih prihoda lokalne samouprave, što je predviđeno predlogom zakona o kome će se voditi javna rasprava, upitala je predsednica Udruženja samostalnih privrednika Leskovca Olivera Jović. Naime, lokalne samouprave će od poreza na dohodak umesto sadašnjih 80 dobijati 50 posto sredstava. Ona je istakla da je za razvoj preduzetništva potrebno izdvojiti veća sredstva nego do sada, i postavila pitanje da li su u 2016. godini predviđena sredstva za projekte koji se nalaze u Strategiji razvoja grada za 2016. godinu.
Cvetanović je odgovorio da će primena novog zakona kojim se smanjuju sredstva od izvornih prihoda lokalnim samoupravama uslediti 2017. godine, odnosno da se to ne odnosi na sledeću godinu. U 2016. godini za preduzetništvo će biti izdvojeno 40 miliona dinara, rekao je Cvetanović i složio se sa tim da je razvoj preduztništva u gradu jako bitan. Za projekte koji nisu realizovani, a nalaze se u Strategiji razvoja, planirana su sredstva u 2016. godini, rekao je Cvetanović.
Dražen Ružić je konstatovao da je budžet grada u poslednjih 15 godina jako porastao, i da ga je neophodno staviti u realan kontekst. On smatra da u izradi budžeta nema reformskog pristupa, i da su izostali hrabri i odlučni potezi. Ružić je ukazao na to da se mnogo godina govori o unapređenju poljoprivrede, ali da su rezultati katastrofalni. On je ukazao i na to da je neophodno meriti rezultate mera koje se primenjuju u cilju smanjenja nezaposlenosti, u smislu koliko se novootvorenih radnih mesta i novoosnovanih firmi održalo. Potrebno je ulagati u jačanje pravne države i što više podržavati lokalnu preduzetničku inicijativu.
Ono što je većina učesnika ove javne rasprave zamerila predlagačima budžeta grada za 2016. i Strategije razvoja od 2015. do 2020. je to što su se dokumenti na sajtu grada našli samo jedan dan ranije pa je, budući da je reč o obimnom i zahtevnom materijalu, bilo vrlo teško pripremiti se za kvalitetno učešće u javnoj raspravi.

 

Regionalna informativna agencija JUGpress sprovodi projekat  „Transparentno programsko budžetiranje” koji sufinansira jednim delom Ministarstvo kulture i informisanja.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare