GIZ PODRŽAVA ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

LESKOVAC
Na inicijativu nemačke vlade  i Ministarsttva za ekonomiju i razvoj, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), od 1. jula tekuće godine počeće sprovođenje projekta „Podrška mladima u povećanju izgleda za zapošljavanje“.

U cilju kvalitetnije izrade strategije zapošljavanja mladih, NSZ je analizirao stanje na tržištu rada u periodu između 2008. i 2013. godine, rekao je direktor filijale NSZ u Leskovcu Dejan Stanković.

Određeni indikatori pokazali su da je 2008. godine broj zaposlenih mladih bio je duplo veći u odnosu na broj nezaposlenih, dok je 2013. godine broj zaposlenih i nezaposlenih bio podjednak.

To navodi na zaključak da je veliki broj mladih na evidenciji NSZ-a, a alternativu za smanjene mogućnosti zapošljavanja mladi su našli u produženom obrazovanju.

Mere zapošljavanja koje NSZ sprovodi u 2015. godini za kategorju mladih (osobe  između 15 i 30 godina starosti), sadržane su u paketu usluga, sa osnovnim ciljem da se preventivo deluje kako bi mladi mogli da znanje koje nose iz srednje škole i sa fakluteta odmah primene u praksi.

Drugi cilj tog paketa usluga je da se spreči dugoročna nezaposlenost kod mladih.

Paketom koji je ponudio NSZ predviđen je prvi susret nezaposlene osobe  sa službom radi procene njegove nezaposlenosti, koja podrazumeva individualni plan zapošljavanja, gde se predviđaju mere za radno angažovanje te osobe.

Treći deo paketa usluga odnosi se na posredovanje u zapošljavanju.

Od ostalih uluga, NSZ nudi profesionalnu orijentaciju, gde se mladim ljudima još u osnovnoj školi nudi profesionalno savetovanje pri izboru zanimanja i kasnije pri promeni zanimanja.

Tu su i usluge psihologa kod profesionalne selekcije pri zapošljavanju mlađih lica.

Kod programa dodatnog obrazovanja predviđen je sistem obuka i sistem organizovanja stručne prakse za lica koja nemaju iskustva u struci.

Time stiču iskustvo za polaganje stručnog ispita, kao i određena praktična znanja i veštine.

Programom samozapošljavanja predviđena je pomoć mladim osobama od 160.000 dinara pri pokretanju sopstvenog posla i registrovanju preduzetničke radnje.

Kategorija mladih je ovde svrstana na prvom mestu pri bodovanju zahteva za odobravanje subvencija.

Konkurs za opremanje radnih mesta koji je namenjen poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlene osobe  takođe daje prednost poslodavcima koji imaju nameru da zaposle lica mlađa od 30 godina i starija od 50 godina.

„Sve ove mere,  koje primenjuje NSZ , rezultirale su time da na evidenciji, u aprilu 2015. u odnosu na decembar prošle godine je manje oko 1.000 osoba  između 15 i 30 godina starosti. U Jablaničkom okrugu, prema evidenciji NSZ, je oko 35.000 nezaposlenih, u Leskovcu 20.800. Mladih između 15-te i 30-te godine života je 8.700 u okrugu, od toga je 60 posto u Leskovcu, 16 posto u Vlasotincu, 13 posto u Lebanu, 6 posto u Bojniku i 5 posto u Medveđi, rekao je Stanković.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare