ZNAJU LI U GRADSKOJ UPRAVI ŠTA IM PIŠE U LOKALNOM PLANU?

NIŠ

 

Reagovanje Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš povodom Saopštenja objavljenog na zvaničnom sajtu Grada Niša 28. 3. 2016 (koje potpisuje izvesna/i JOVMILOS)

 

 

Poštovane građanke, poštovani građani,

 

LAF Niš je kroz svoje poslednje agažovanje da se u sastav Stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini uvrsti građanski posmatrač realizovao meru iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša.

 

LAF Niš je na taj način ispunjavao svoje obaveze iz Lokalnog plana, a nije „vršio pritisak“ na rad Stručne komisije.

 

Građanski posmatrač je demokratska institucija oličena u pojedincu koji se bira iz reda kompetentnih osoba u određenoj oblasti. On predstavlja građane.

 

Smatramo nedopustivim da organi javne vlasti i nosioci javnih funkcija u Nišu ne znaju šta sadrži Lokalni plan za borbu protiv korupcije, strateški antikorupcijski dokument Grada Niša, koji je 2011. godine jednoglasno usvojila Skupština grada kao najviši organ vlasti Grada.

 

Koordinatorka LAF-a, Zorica Miladinović, novinarka, nije i ne može biti u sukobu interesa jer se pisanim putem izuzela iz angažovanja LAF-a u ovoj stvari, na način koji predviđaju interni akti LAF-a .

 

Članovi LAF-a nisu javni funkcioneri, te se ni institut „sukob interesa“ u zakonskom smislu ne odnosi na njih. Uprkos tome, članovi LAF-a vrlo odgovorno brinu o tome da ne budu u sukobu interesa.

 

LAF Niš nije odgovoran zbog toga što drugi pojedinci ili organizacije nisu zahtevali da prisustvuju radu Stručne komisije. Naprotiv, LAF ohrabruje sve pojedince ili organizacije da traže javnost u procesima odlučivanja o javnom interesu i javnim sredstvima.

 

Biro za društvena istraživanja iz Beograda nije „pokrovitelj“ LAF-a. Ova organizacija koordinira procesom monitoringa i evaluacije Lokalnog plana za borbu protiv korupcije i to je predviđeno  samim Planom kao njena obaveza.

 

Lokalni antikorupcijski forum Niš je samostalno i nezavisno gradsko telo, a ne nevladina organizacija.

 

LAF Niš je osnovan da bi sprovodio Lokalni plan za borbu protiv korupcije.

 

LAF Niš čine članovi koji za svoj rad ne dobijaju nikakve zarade ili honorare. Oni rade bez ikakve novčane ili druge naknade.

 

LAF Niš će, uprkos brojnim opstrukcijama, sa skoro svih nivoa vlasti, nastaviti da realizuje mere i aktivnosti iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije jer je za to dobio mandat. Javnost u radu predstavničkih tela je temeljni princip demokratske borbe protiv korupcije u javnom sektoru i društvu uopšte.

 

S poštovanjem,

Lokalni antikorupcijski forum Niš

Vesna Crnogorac, zamenica koordinatora

Valentina Krstić, članica

Dragana Sotirovski, članica

Dr Đokica Jovanović, član

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare