Žena na pozicijama u Crnoj Travi

CRNA TRAVA

Pripadnice lepšeg pola u poslednje vreme sve su prisutnije u javnom i političkom životu. Mnoge od njih su spremne da se uhvate nekog posla za koje nisu spremni ni muškarci da se prihvate. Ovih dana posetili smo planinsku opštinu Crnu Travu i imali prilku da razgovaramo na temu rodne ravnopravnosti sa Aleksandrom Cvetković, diplomiranim ekonomistom i direktorkom opštinske biblioteke ,,Sestre Stojanović”, koja je i predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost u opštini Crna Trava.

  • Na sednici Skupštine opštine Crna Trava održanoj 30.marta.2015 godine doneto je Rešenje o obrazovanju Saveta za rodnu ravnopravnost, kojim je tadašnja načelnica lokalne samouprave Jelena Gligorijević imenovana za predsednicu Saveta, a Ivana Stanojević, Branimir Golubović, Nataša Banković Slavković i Vladan Nikolić, za članove Saveta. Lokalni akcioni plan za period 2015-2017.godina, usvojen je 13.avgusta 2015.godine Rešenjem broj 06-187/2015-01, a Lokalna samouprava opštine Crna Trava je usvojila Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou 12.oktobra 2015.godine. Zatim 25.jula 2016.godine na sednici Skupštine opštine umesto Ivane Stanojević ja sam imenovana za člana. Od 25.marta 2019.godine donošenjem aktuelnog Poslovnika o radu Skupštine (član 94.) Savet za rodnu ravnopravnost opštine Crna Trava preimenovan je u Komisiju za rodnu ravnopravnost kao jedno od posebnih stalnih radnih tela Skupštine, ali i sa novinama za sam prethodni sastav radnog tela – upoznaje nas sa istorijatom događanja u vezi rodne ravnopravnosti u opštini Crna Trava Aleksandra Cvetković, koja se sada nalazi na čelu Komisije za rodnu ravnopravnost i to na funkciji predsednika.

Koliko članova broji Komisija za rodnu ravnopravnost i o kojim se imenima radi ?

  • Naime, 20.novembra ove godine Odlukom Skupštine opštine Crna Trava obrazovana je Komisija za rodnu ravnopravnost u sledećem sastavu: Aleksandra Cvetković – za predsednicu Komisije, a usvojstvu člana su: Vladan Nikolić, Marina Krstić, Gordana Zlatković,Bojan Cekić, Nataša Banković Slavković i Dejan Stamenković.

Šta ste preduzeli odmah na početku vašeg mandata ?

  • Aktuelni sastav Komisije na svojoj prvoj Sednici održanoj dana 4.decembra tekuće godine usvojio je Nacrt Lokalnog akcionog plana za period 2020-2022.godina, koji je bio u pripremi, a SO Crna Trava donosi Odluku o usvajanju tog LAP 2020-2022 dana 17.decembra 2019.godine.

Koje ste imali važne dosadašnje aktivnosti za rodnu ravnopravnost ?

  • U prethodnom periodu realizovan je projekat pod nazivom ,,Zdrava žena, pre svega”, koji je finansiran sredstvima Evropskog Progresa. Ciljna grupa projekta bile su žene srednjih godina, koje su na osnovu analize trenutnog stanja utvrđene kao diskriminisana grupa, jer na teritoriji Opštine nema dostupnog lekara specijaliste ginekologije (najbliži je u Vlasotincu 45 kilometara udaljeno od Crne Trave), a verovatnoća za pojavu ginekoloških problema je najveća kod žena starosti 35-50 godina, ali iz projekta nikako nisu bile isključene ni one mlađe ali ni starije pripadnice nežnijeg pola.U okviru projekta organizovano je stručno predavanje na temu važnosti i značaja preventivnih ginekoloških pregleda kao i načini i postupak samokontrole koje je održala dr.spec. Violeta Pavlović, inače ginekolog Doma zdravlja u Vlasotincu.Predavanje je posetilo preko 70 žena a tom prilikom podeljen je promo materijal u vidu zdravstvene brošure i simboličnog poklona kao podestnika na važnost održanog predavanja. Takođe, projektom je obezbeđena besplatna poseta ginekologu i obavljanje pregleda i testova uz besplatan prevoz do klinike radi pregleda, kao što je ginekološki i kolposkopski pregledi, RARA testovi za 30 žena sa teritorije Crne Trave na privatnoj klinici „ESKULAP“ u Vlasotincu. Projekat je imao višestruke efekte, jer pored toga što je naglašen značaj očuvanja reproduktivnog zdravlja, značaj preventivnih pregleda, Komisija za rodnu ravnopravnost ukazala je na potrebu za dodatnim angažovanjem lekara specijaliste ginekologije na teritoriji Opštine Crna Trava pa je i sama lokalna samouprava u svojim daljim aktivnostima dala značaj ovome i sličnim projektima nastavila u narednom periodu čak i svoje delovanje proširila na polju zdravstvene zaštite dece, angažovanjem pedijatra, koji takođe nije dostupan deci u Crnoj Travi. Realizaciju ovog projekta podržala je sama lokalna samouprava ali i ostale institucije lokalnog karaktera kao što je Dom zdravlja Vlasotince-ogranak Crna Trava,Centar za socijalni rad –ogranak Crna Trava i sve mesne zajednice u opštini Crna Trava.

Koji su dalji planovi za rad vaše komisije ?

  • U narednom periodu, a na osnovu strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana 2020-2022 Komisija će raditi na:

-ojačati institucionalne kapacitete lokalne samouprave za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike i programe;

-unapređen institucionalni okvir i kapaciteti za sistemsko uvođenje perspektive u izradi i implementacijilokalnih politika;

-povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou;

-unapređenje aktivnosti lokalne samouprave usmerenih ka ekonomskom osnaživanju žena;

-bolja zdravstvena zaštita žena i dece na teritoriji cele opštine;

-poboljšana (povećana) zaštita od porodičnog nasilja na teritoriji cele opštine.

Staračka struktura vaše opštine je takođe ozbiljan problem ?

  • S obzirom na starosnu strukturu stanovništva, u kojoj dominira staračko stanovništvo, u narednom periodu trebalo bi uraditi rodnu analizu i raspolagati svežim podacima razvrstanim po polu i po zanimanju, ali opšte stanje je da su žene iz ruralnih područja polazna tačka rada Komisije i u narednom periodu će se raditi na ekonomskom i socijalnom osnaživanju te grupe stanovnica. Postoje indicije čak i da se oformi Udruženje žena podstaknuto Komisijom za rodnu ravnopravnost, ali ćemo o tome kad dođe vreme. Kakva je zastupljenost žena u političkom životu vaše opštine ?
  • Što se tiče žena i njihove zastupljenosti u političkom životu naše opštine, možemo se pohvaliti prilično dobrim rezultatima, jer ima žena i na rukovodećim pozicijama, u veću, u skupštini ali i u mesnima zajednicama. U opštinskom veću su dve pripadnice lepšeg pola, i to: Violeta Đokić i Slobodanka Kostić, dok od 19 odbornika, 6 su odbornice: Dragana Dojčinović, Marina Nikolić, Svetlana Đorđević, Sonja Ristić, Milija Nikolić i Biljana Babić.

I gde još ima žena na važnim mestima ?

  • Eto u mesnoj zajednici Preslap žena je predsednica Jelena Kuzmanović a u opštinskoj upravi trenutno, nema žena na rukovodećim funkcijama, mada je do nedavno načelnica Opštinske uprave bila žena što potvrđuje da ne postoje predrasude o ženama koje vrše ovu funkcija u opštinskoj upravi. U radu lokalne samouprave, u ostalim Komisijama, odborima ima pripadnica lepšeg pola. Gde još ima žena na rukovodećim funkcijama?

-Na rukovodećim funkcijama na nivou opštine imamo direktorku Violetu Radivojević u osnovnoj školi Aleksandar Stojanović, v.d. direktorka predškolske ustanove je Lidija Marković,a ja sam načelu Opštinske biblioteke ,,Sestre Stojanović”.

Koji je vaš opšti utisak o radu žena na javnim funkcijama u opštini Crna Trava ?

  • Svaka od navedenih žena kvalitetno i odgovorno obavlja svoju funkciju, glas svake od njih, kako na veću, skupštini, tako i obavljanjem rukovodećih funkcija se čuje, uvažava i ceni ali i uvek sigurno uzima u obzir sa posebnom pažnjom – kaže nam na kraju razgovora Aleksandra Cvetković.
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare