ZEMLJIŠTE KOJE JE KUPIO GRAD JURI BEZ NADOKNADE

LESKOVAC

Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca usvojen je Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade investitoru „Jura korporacije“ doo Rača, sa tekstom ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini neposrednom pogodbom bez naknade.
Ovo je formalni početak realizacije investicije “Jura“ posle dugih i napornih pregovora koje smo vodili sa predstavnicma te kompanije, u vezi izgradnje poslovnog objekta na lokaciji „Jugekspresa“, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.
-Rodonačelnici smo modela javno-privatnog partnerstva, koje daje novu dimenziju, naročiti kada je u pitanju jednako sagledavanje interesa grada, a ne isključivo samo stranog investitora. Inostane kopmanije su naviknute da dobiju ogromne reference, subvencije, setite se da su dobijale bespalte nepokretnosti i ogromne subvencije po svakom zapošljenom, preko SIEP-e svako radno mesto u Leskovcu plaćano je do 10.000 evra. Taj izvor je presušio, a navika je ostala. U takvoj atmosferi beskrajnih pritisaka opredelili smo se za model privlačenje investicija koji je formulisan u ovom elaboratu. Jedan pasivizirani prostor sa dobrom lokacijom smo izvukli iz fioke državne administracije i krenuli da formalno stvaramo uslove za investiciju i za novo realno zapošljenje. Pritisak je veliki jer „Juri“ ističe ranije petogodišnji aranžman i mogli bi da svoj mobilni kapital presele na neko drugo mesto, za šta bi bila kriva lokalna samouprava. Morali smo da budemo ubedljivi, da ih zadržimo, ali da ih motivišemo da unaprede posao u Leskovcu, kako bi naš grad dobio javni prihod, a pre svega novo zapošljavanje ljudi, rekao je Cvetanović.
„Jura korporacija“ ima nameru da u Leskovcu svoj proizvodni pogon proširi sa novih 10.000 metara kvadratnih, uloži 2 miliona evra i zaposli novih 700 radnika. Pravni osnov za donošenje ovog zaključka je Zakon o planiranju i izgradnji, koji predviđa mogućnost da jedinica lokalne samouprave može otuđiti neizgrađeno građevinsko zemljište po ceni koja je manja od tržišne, ili otuđiti građevinsko zemljište bez naknade, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, ako se radi o realizaciji investicionog projekta kojim se unapređuje lokalni ekonomski razvoj, što je bliže definisano uredbom, rekao je načelnik Gradske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović, uz obrazloženje zbog čega se planirana investicija „Jure“ smatra projektom koji unapređuje lokalni ekonomski razvoj.
Značaj investicije je i u tome što bi direktni javni prihodi grada po osnovu poreza na zarade u narednih pet godina iznosili 118 miliona 974 hiljada 240 dinara, od poreza na imovinu na građevinske objekta 4 miliona 328 dinara, poreza na imovinu zemljišta 2 miliona 288 hiljada, naknade za zaštitu i uređenje životne sredine 810 hiljada, komunalne takse ili firmarine 621 hiljda i poreza na prenos apsolutnih prava 2 miliona 859 hiljada. Sve ovo iznosi 129 miliona 881 hiljada 660 dinara, što je veće od vrednosti zemljišta, koja prema proceni Poreske uprave filijale u Leskovcu iznosi 114 miliona 403 hiljade 197 dinara. Razlika iznosi preko 15 miliona, što znači da ova investicija može da se smatra investicijom značajnom za lokalni ekonomski razvoj, zaključio je Sokolović. Indirektni prihodi u budžetu grada koje će ostvariti javna preduzeća biće oko 12 miliona, što je više za oko 27 miliona u odnosu na vrednost zemljišta.
Prihodi Republike Srbije dolaskom korejskog investitora iznosiće skoro 7,5 miliona evra, od naplate poreza i doprinosa za socijalno, penziono osiguranje i naknade za nezapošljenost. Dolazak „Jure“ može biti preporuka za dolazak i drugih velikih investitora u naš grad, zaključeno je u obazloženju.
Na tekst ugovora koji prati elaborat osvrnuo se načelnik Gradske uprave za imovinu i imovinsko pravne poslove Miloš Cvetanović. „Jura korporacija“ prema ugovoru ima obavezu da u roku od šest meseci izgradi proizvodni objekat u skladu sa elaboratom, i da u istom roku zaposli najmanje 700 novih radnika, kao i da u roku od 12 meseci taj broj radnika bude na neodređeno vreme. Najbitije je to da do 2021. godine investitor ne sme da smanji boj zaposlenih koji su na neodređeno vreme u postojećim kapacitetima, a taj broj je 1.515. Budući da im ugovorna obaveza sa SIEPOM ubrzo ističe, i da ne bi više imali obavezu da drže te ljude, to je svakako najveći benifit ovog ugovora. „Jura“ je obavezana da garanciju za ispunjenje ovih obaveza preda gradu u roku od 15 dana od dana overe ugovora bankarskom garancijom na prvi poziv na iznos zemljišta sa periodom važenja od pet godina, što je najjače sredstvo obezbeđenja u privrednom pravu, što znači da grad makismalno štiti svoj javni interes. Ukoliko „Jura“ ne ispuni neku od svojih obaveza, grad će moći u svakom trenutku od poslovne banke da naplati tržišnu vrednost zemljišta, tako da iz ovog posla grad nikako ne može izaći kao oštećena strana, rekao je Cvetanović.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare