Zbogom „Džinsi“, dobar dan „Aunde“

LESKOVAC

Na 86. sednici Gradskog Veća Grada Leskovca najpre je doneta odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Leskovca i Privrednog društva za proizvodnju i trgovinu „Jeanci Serbia“ doo sa sedištem u Leskovcu. Aleksandra Zdravković, šefica Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i imovinu, u obrazloženju je rekla da do raskida dolazi zbog nastalih poteškoća u poslovanju zakupca koji onemogućavanju dalje ispunjenje obaveza zakupca koje su predviđene ugovorom.

„Zakonski zastupnik „Džinsija“ je izjavio da je saglasan sa sporazumnim raskidom ugovora i da će sve obaveze nastale usled neplaćanja zakupnine, kao i troškove korišćenja zakupljene nepokretnosti, izmiriti najkasnije do 30.08.2023. godine i da će objekat isprazniti od ljudi i stvari i objekat predati u državini zakupcu najkasnije do 30.8.2023. godine.“

Zdravkovićeva je obrazložila i sledeću tačku Dnevnog reda, a to je predlog Odluke kojom se pokreće u postupak davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini Grada Leskovca neposrednom pogodbom, zakupcu, Privrednom društvu „Aunde SRB“ doo Kočino selo sa sedištem u Jagodini. Reč je o objektu koji je koristio „Džinsi“.

„Privredno društvo „Aunde SRB“ u pismu o namerama i investicionom projektu upućenom gradonačelniku grada Leskovca, navodi da ovo Društvo uspešno posluje već duži niz godina u Srbiji i da želi da proširi proizvodne kapacitete u Srbiji i realizuje investicioni projekat otvaranjem nove fabrike. U planu je da u narednih pet godina uloži 1,41 miliona evra, da zaposli 350 novih radnika na neodređeno vreme u roku od tri godine i da će najkasnije do 1.9.2023. godine zaposliti 300 radnika, te stoga ima potrebu poslovnim prostorom. „Aunde“ želi da od Grada Leskovca uzme ove objete u zakup neposrednom pogodbom, uz obavezu plaćanja prosečne tržišne vrednosti zakupnine.“

Građevinski objekti koji su predmet zakupa su:

1.Upravna zgrada površine 398m2, spratnosti Pr+2

  1. Proizvodna hala površine u osnovi 3528m2, spratnosti P+1
  2. Proizvodna hala površine u osnovi 5594m2, spratnosti Pr

4.Novoizgrađeni objekat – portirnica površine 7,93m2

Ukupna korisna površina objekta je 12.946,97m2. (kraj) IS/SA

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare