Završen projekat studenata, saradnika i nastavnika Pedagoškog fakulteta u Vranju na temu „Antologija književnih tekstova za nastavne sadržaje“

VRANJE

Na Univerzitetu u Nišu, u okviru Plana rada Centra za vizantijsko-slovenske studije realizovan je jednogodišnji Projekat nastavnika, saradnika i studenata Pedagoškog fakulteta u Vranju, na temu „Antologija književnih tekstova za nastavne sadržaje iz predmeta Književnost, Književnost za decu i Tumačenje književnih tekstova“. Ovaj Projekat, čiji je rukovodilac prof. dr Sunčica Denić Mihailović, usvojio je Senat Univertiteta u Nišu, 30. novembra. 2020. godine.

„Potreba za ovakvim radom nastala je shodno karakteru nastave na visokoškolskim ustanovama, izmenjenim uslovima i dodatnim izazovima koji su se pojavili u nastaloj situaciji povodom epidemije virusa kovid-19, a u cilju profesionalnog i kreativnog angažovanja studenata, saradnika i nastavnika za predmete Književnost, Književnost za decu i Tumačenje književnih tekstova na Pedagoškom fakultetu u Vranju. Centar za vizantijsko-slovenske studije pri Univerzitetu u Nišu prihvatio je ovaj jednogodišnji projekat koji je sadržao rad na organizaciji antologijske strukture književnih tekstova, od srednjovekovne i narodne srpske književnosti, do savremene književnosti i književnosti za decu, kao i proučavanja književnih dela u nastavi. Tekstovi su pratili sadržaje iz navedenih predmeta na Pedagoškom fakultetu u Vranju“, navode iz ove visoko obrazovne institucije.

Projekat je podrazumevao angažovanje aktivnih studenata na Pedagoškom fakultetu u Vranju (učitelji i vaspitači na osnovnim i doktorskim studijama), a obuhvatio je rezultate individualnog i grupnog rada u sistemu on line prezentacije, što je omogućilo potpunije i svestranije praćenje i dopunjavanje sadržaja iz navedenih predmeta. Tu se, pre svega, ima u vidu slobodan pristup svakog učesnika Projekta, slobodan odabir i predlog koji obuhvata priloge o književnim rodovima i vrstama, kao i priloge reprezentativnih književnih tekstova iz lektire za predmete Književnost, Književnost za decu i Tumačenje književnih tekstova.

Hronološki i tematski Projekat je pratio nastavne sadržaje, stvarajući jedinstven dokument koji je od izuzetnog značaja za studente Pedagoškog fakulteta u Vranju, a može biti značajan i za studente onih fakulteta koji u svojim programima imaju zastupljenu naučnu ili umetničku oblast književnost. Svakako, ovaj zbornik književnih tekstova biće od pomoći i učenicima svih uzrasta, samim tim što je u njemu sadržaj ili nagoveštaj onoga što čini reprezentativni deo naše nacionalne književnosti za decu i odrasle.

Realizacija Projekta sadržala je aktivnosti za školsku 2020/2021. godinu, a materijal je obrađivan od početka novembra 2020. godine, do  25. maja 2021. godine. Tekst Antologije sadrži 550 strana.

Priloge je uređivao Odbor koji čine: prof. dr Sunčica Denić Mihailović, rukovodilac Projekta, predmetni nastavnik sa Pedagoškog fakulteta u Vranju za predmete Književnost, Književnost za decu i Tumačenje književnih tekstova; prof. dr Dragiša Bojović, profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, upravnik Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu; asistenti ma Milica Aleksić i ma Jelena Jovanović Kostić, kao i saradnici- studenti Pedagoškog fakulteta u Vranju, Aleksandra Ljubić, Žaklina Petrović i ma Marija Dejković.

Konačni rezultati u vidu Antologije knjievnih tekstova – prilozi za poredmetne sadržaje iz uže naučne oblasti kžnjiževnost za širu čitalačku publiku biće dostupni u elektronskoj formi od 1. juna 2021. godine.

Projekat je odrađen u vidu slobodnih aktivnosti studenata, saradnika i nastavnika, bez nadoknade materijalnih troškova

Prati
Obavesti me o
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare