Zaštitnik građana: Pripadnici MUP-a “nezakonito i nepravilno postupali” na demonstracijama u Beogradu i Novom Sadu

BEOGRAD

Zaštitnik građana utvrdio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom protesta u julu 2020. godine u Beogradu i Novom Sadu nezakonito i nepravilno postupali prema pojedinim građanima, da nisu imali vidno istaknute identifikacione oznake i da je Sektor unutrašnje kontrole samo u jednom slučaju utvrdio identitet lica koja su nezakonito postupala.

Zaštitnik građana je, po sopstvenoj inicijativi na osnovu saznanja dobijenih iz medija i video snimaka sa društvenih mreža, pokrenuo osam postupaka kontrole pravilnosti i zakonitosti rada MUP-a i utvrdio da u svim tim slučajevima postoje propusti u postupanju policijskih službenika prema pojedinim građanima u periodu od 8. do 11. jula 2020. godine.

Propusti se sastoje u nedozvoljenoj upotrebi sile i nezakonitoj i nepravilnoj upotrebi sredstava prinude od strane policijskih službenika prema pojedinim građanima čime su im povređeni pravo na nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta i pravo na dostojanstvo, a zatim u tome što policijski službenici nisu imali vidno istaknute identifikacione oznake što je otežalo sprovođenje istrage i utvrđivanje njihove individualne odgovornosti.

Zaštitnik građana je kao propust utvrdio i to što Sektor unutrašnje kontrole nije odmah po saznanju, odnosno bez odlaganja, preduzeo sve radnje i aktivnosti u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i pribavljanja dokaza, kao i individualne odgovornosti policijskih službenika koji su nezakonito i nepravilno postupali prema pojedinim građanima.

Zaštitnik građana u preporukama navodi da je potrebno da MUP kontinuiranim obukama obezbedi da svi policijski službenici prilikom primene ovlašćenja postupaju u skladu sa zakonom, kao i da obezbedi da svi policijski službenici prilikom obezbeđenja javnih skupova, održavanja javnog reda i mira i primene policijskih ovlašćenja prema građanima imaju vidno istaknute identifikacione oznake na osnovu kojih ih je moguće lako identifikovati.

„Ministar unutrašnjih poslova, direktor policije i načelnici policijskih uprava će, ostvarujući svoju ulogu u borbi protiv nekažnjivosti za torturu, poslati snažnu poruku da je neadekvatno postupanje prema građanima protivzakonito, neprofesionalno i da podleže odgovarajućim sankcijama. Dostizanje navedenog cilja će se osigurati sprovođenjem delotvorne istrage, utvrđivanjem individualne odgovornosti i sankcionisanjem odgovornih policijskih službenika“, navodi se u preporuci.

Zaštitnik građana u preporuci navodi da Sektor unutrašnje kontrole u budućem radu treba odmah po saznanju da je došlo do nezakonitog postupanja na štetu prava građana preduzima sve radnje usmerene na otkrivanje odgovornih policijskih službenika.
Zaštitnik građana očekuje da ga MUP Republike Srbije u roku od 60 dana obavesti o postupanju po ovoj preporuci.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare