Zaključci Saveta EU o Srbiji povodom procesa proširenja i stabilizacije i pridruživanja

BRISEL

Savet EU pozdravlja celokupan napredak koji je ostvaren u pregovorima, sa otvorenih 14 od ukupno 35 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena. Savet podseća da napredak u oblasti vladavine prava i osnovnih prava, te normalizacije odnosa između Srbije i Kosova – u skladu sa pregovaračkim okvirom – imaju ključni značaj i da će i ubuduće diktirati celokupnu brzinu pristupnih pregovora. Sprovođenje prelaznih merila za poglavlja 23 i 24 i njihovih akcionih planova bi trebalo da utiče na buduće reforme koje će dovesti do trajnih rezultata.

Savet pozdravlja obnovljenu posvećenost srpske Vlade evrointegracijama kao strateškom cilju. Sada je ključno da se taj strateški izbor aktivnije i jasnije predoči u javnoj raspravi.

Savet podstiče Srbiju da u značajnoj meri intenzivira reformske napore u oblasti vladavine prava, konkretno da osigura nezavisnost i efikasnost pravosudnog sistema. Posebnu pažnju treba obratiti na delotvorno sprovođenje reformi u toj oblasti, kao i na postizanje konkretnih i održivih rezultata te sprovođenje delotvornih istraga, krivičnih gonjenja i izricanja konačnih presuda, prvenstveno u pogledu borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca.

Nedostatak napretka u oblasti slobode izražavanja izaziva sve veću zabrinutost. Vlasti bi trebalo da pod hitno obezbede uslove koji pogoduju nesmetanom uživanju slobode i nezavisnosti medija, kao i da intenziviraju istrage o napadima na novinare.

Srbija treba da posveti posebnu pažnju punom poštovanju osnovnih prava, uključujući zaštitu najugroženijih grupa, kao i da obezbedi nediskriminatorni tretman nacionalnih manjina širom Srbije, naročito u oblasti obrazovanja, upotrebe manjinskih jezika, pristupa medijima i verskim službama na manjinskim jezicima. Slučajeve govora mržnje, zastrašivanja i napada bi trebalo rešiti bez odlaganja i odlučno.

Savet još jednom poziva na delotvorno sprovođenje relevantnih strateških dokumenata. Osim toga, treba poboljšati transparentnost, inkluzivnost i kvalitet izrade zakona, između ostalog stvaranjem okruženja koje pogoduje delovanju civilnog društva.

Neophodno je pod hitno ostvariti dalji napredak u obezbeđivanju pravilnog funkcionisanja nezavisnih tela i demokratskih institucija, uključujući parlamentarni nadzor , kao i dalji napredak u pogledu sprovođenja ustavnih reformi.

Savet ističe da preporuke međunarodnih izbornih posmatrača date nakon poslednjih izbora treba pod hitno sprovesti. Savet takođe ističe značaj domaćih suđenja za ratne zločine i pune saradnje sa Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale.

Kada su u pitanju ekonomske reforme, a oslanjajući se na zajedničke zaključke ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske, Savet ističe kontinuirani napredak i podstiče Srbiju da dodatno poboljša poslovnu klimu, da reši problem javnog duga i da nastavi sa sprovođenjem strukturnih reformi, naročito u sektoru energetike i saobraćaja, tržišta rada, poreske uprave i javnih nabavki, uključujući restrukturiranje i privatizaciju državnih preduzeća.

Savet pozdravlja zakasneli početak rada tima zaduženog za nacrt statuta Zajednice srpskih opština na Kosovu u skladu sa Briselskim sporazumom iz 2013. i avgustovskim sporazum iz 2015. te očekuje od obe strane da daju konstruktivan doprinos procesu kako bi dugogodišnja obaveza bilo brzo ispunjena. Savet poziva na brzo otklanjanje preostalih prepreka za sprovođenje sporazuma o energetici. Imajući u vidu spori napredak,

Savet ističe značaj sprovođenja svih prethodno postignutih sporazuma, a konkretno onih o mostu u Mitrovici, integrisanom upravljanju granicama i uzajamnom priznavanju diploma. Savet poziva Srbiju da brzo i u dobroj veri sprovede svoj deo svih sporazuma i da se na konstruktivan način uključi u formulaciju i sprovođenje budućih sporazuma s Kosovom. Savet pozdravlja sprovođenje sporazuma o pravosuđu, započeto u jesen 2017, koji treba da obezbedi funkcionisanje integrisanog pravosuđa na Kosovu i pristup pravdi svim zajednicama.

Savet će nastaviti da pomno prati kontinuirane napore Srbije ka postizanju uočljivog i održivog napretka u kontekstu normalizacije odnosa sa Kosovom kako bi obe strane nastavile da ostvaruju napredak na evropskom putu, a da istovremeno ne blokiraju jedno drugo u tim nastojanjima. Savet izražava zahvalnost za rad visoke predstavnice koja posreduje u dijalogu i očekuje od nje da nastavi da se intenzivno angažuje u cilju postizanja sveobuhvatne normalizacije odnosa.

Savet još jednom poziva Srbiju da postepeno uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa EU, u skladu sa pregovaračkim okvirom, kao i da pod hitno preokrene trenutno odstupanje od toga.

Savet poziva Srbiju i da se uzdrži od udaljavanja od zajedničke vizne politike EU, budući da novije prakse poput sklapanja sporazuma o viznoj liberalizaciji sa određenim trećim zemljama izazivaju zabrinutost.

Savet pozdravlja konstruktivnu ulogu Srbije u regionalnoj saradnji i podstiče Srbiju da nastavi da ulaže napore u jačanje dobrosusedskih

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare