Za uredjenje vodotokova u budžetu planirano 30,8 miliona dinara

LESKOVAC

Iz budžeta grada Leskovca za radove na sprečavanju poplava na 19 lokacija planirano je 30,875,761.20 dinara sa obračunatim PDV-om.

Uređenje vodotokova je problem na koji ukazuju meštani seoskih mesnih zajednica, Razlog je jednostavan, malo, malo pa im dvorišta i njive budu pune vode. U brojnim slučajevima se dešava da ta voda uđe i u kuće i pomoćne prostorije.

UREĐENjE VODOTOKOVA

Osim velikih reka Južne Morave, Jablanice i Veternice svi ostali vodotoci na području Leskovca spadaju u kategoriju bujičnih vodotokova, odnosno pripadaju vodama drugog reda i imaju dužinu od oko 540 kilometara, objašnjavaju u Odeljenju za privredu i poljoprivredu. Hidrografska mreža obuhvata i brojne rasteretne i odvodne kanale kojima se višak atmosferkih voda odvodi u glavne vodotoke. Karakteristike ovih vodotoka nameću potrebu za stalnim uređenjem bujičnih vodotoka u cilju odbrane od poplava.

Usvajanjem i sprovođenjem planova odbrane od poplava Grad Leskovac je, počev od 2012.godine, a zaključno sa 2021. godinom, uložio u preventivne aktivnosti oko 85 miliona dinara, čime je u mnogome smanjio rizik od poplava na svojoj teritoriji, navode u ovom odeljenje Gradske uprave . Ukupna vrednost svih izvedenih radova na čišćenju i regulaciji vodotokova u 2016. godini po ugovoru je iznosila 3.812.457,00 dinara. Predviđeni radovi su izvedeni na 12 lokacija u 11 katastarskih opština Sledeće, 2017. godine ukupna vrednost radova po ugovoru je iznosila 4.442.266,80 dinara. Predviđeni radovi su izvedeni na 21 lokaciji u 18 KO, dok je u 2018. godini ukupna vrednost radova na čišćenju i regulaciji vodotokova po ugovoru je iznosila 4.622.859,00 dinara. Predviđeni radovi su izvedeni u 17 KO. U 2019. godini ukupna vrednost svih izvedenih radova na čišćenju i regulaciji vodotokova po ugovoru je iznosila 6.436.326,00dinara. Predviđeni radovi su izvedeni u 24 KO na 28 lokacija, a operativnim planom za 2020.godinu izvršeni su radovi na 12 lokacija u 14 KO, u ukupnoj vrednosti od 6.995.490,00 dinara. Tokom januara meseca 2021. godine teritoriju grada Leskovca zahvatile su obilne padavine sa najvećim intenzitetom u periodu od 7. do 10. januara, kada je palo 133,3 litara vode po metru kvadratnom.
Operativni plan odbrane od poplava za 2021 godinu stavlja akcenat u delu preventivnih radova na slivno područje Rudarskog kanala, odnosno na Rudarskom kanalu na pravcu Šainovac – Presečina – Veliko Trnjane – Rudare – Leskovac, zatim na Šainovačkom kanalu, kao i rasteretnom Rudarskom kanalu, ukupne dužine 10,3 km. Procenjena vrednost radova je 29.999.556,00 dinara.

Odbranu od poplava na vodotocima drugog reda sprovodi lokalna samouprava i lokalnim godišnjim planom definiše se program mera, radova i aktivnosti za nepovoljne hidrološke okolnosti. Godišnji plan mora biti usklađen sa Republičkim planom u pogledu zaštite od poplava i bujičnih voda. Za tekuću 2022. godinu, operativnim planom su predviđeni radovi na 19 lokacije u ukupnoj vrednosti od 30,875,761.20 dinara sa obračunatim PDV-om.

ŠTA JE SVE URAĐENO U 2022. GODINI

U 2022.godini je uloženo ukupno 30,875,761.20 dinara iz budžeta grada u rešavanje ovih problema
Radovi na čišćenju dela korita Čekminskog potoka u dužini od 1.130m koštali su 2,443,182.60
Radovi na čišćenju dela korita Hisarskog kanala u dužini od 336 m 1,049,208.00 dinara
Radovi na putnom jarku poljskog puta u dužini od 300 m Lokacija: Poljski put u KO Kaštavar 315,780.00 din
Radovi na čišćenju dela korita potoka Otanija u dužini od 600 m Korito potoka Otanija, u KO Miroševce 315.780, 00 dinara
Radovi na čišćenju dela korita reke Brzanke u dužini od 600 m od uliva u reku Veternicu prema selu u KO Brza 1,238,424.00
Radovi na čišćenju dela korita reke Gorinke u dužini od 682 m od prošlogodišnjih radova do uliva u reku Veternicu u KO Miroševce 1,804,311.00
Radovi na čišćenju dela korita reke Šaranice u dužini od 1.500 mod mosta na putu za Čekmin do uliva u reku Jablanicu u KO Pečenjevce 3,900,000.00
Radovi na čišćenju dela korita reke Sušice u dužini od 536 m u KO Slavujevce 384,000.00
Radovi na čišćenju dela korita Aiškog potoka u dužini od 450 m KO Bričevlje i KO Predejane varoš 221,040
Radovi na čišćenju dela korita potoka tzv. Novoselski kanal u dužini od 458 m u KO Žabljane 497,586.
Radovi na putnom jarku poljskog puta u dužini od 480 m KO Žabljane 366,240.0
Radovi na čišćenju dela korita potoka u Velikom Trnjanu u dužini od 990 m 746,622.60
Radovi za izgradnju pregrade i obaloutvrde na Cerničkom potoku Lokacija: Korito Cerničkog potoka u KO Donje Stopanje 2,417,100.00
Radovi na čišćenju dela korita kanala Bara u dužini od 3.530 m Lokacija: Korito kanala Bara u KO Navalin. 7,177,815.00
Radovi za izgradnju obaloutvrde na Nakrivanjskoj reci u dužini od 80m Lokacija: Korito Nakrivanjske reke u KO Nakrivanj. 1,488,900.00
Radovi za izgradnju pregrade na Tulovskoj reci Lokacija: Korito Tulovske reke u KO Zoljevo. 2,100,300.00
Radovi na čišćenju dela korita potoka u dužini od 100 m Lokacija: u Ko Orašac.135,600.00
Radovi u koritu reke Sušice u dužini od 90 m Lokacija: Korito reke Sušice u KO Igrište. 799,200.00
Radovi u koritu Orašačke reke u dužini od 200 m Lokacija: Korito Orašačke reke u KO Donja Slatina 3,123,600.00 dinara

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare