ZA „SLAVUJEVO DOBA“ 20 MILIONA DINARA IZ GRADSKE KASE

LESKOVAC

Na današnjoj sednici Gradskog veća grada Leskovca odobreno je  20.000 evra za , kako je rečeno, sufinansiranje projekta u kulturi „Slavujevo dobra“, koji realizju private producenstke kuće „Intermedia network“ d.o.o. Beograd i Soul Food Distribution d.o.o. iz Beograrda  i dato je ovlašćenje gradonačelniku da poptpiše aneks 1 ugovora o sufinanisranju ovog projekta.

 

Druga faza podrazumeva izradu filma i serije, scenario za film je završen i očekuje se potpisivanje ugovora sa RTS-om.

Glumiće prva ekipa srpskih glumaca, ali i glumci leskovačkog Narodnog pozorišta, a učestvovaće i leskovačka  kulturno umetnička društva, rečeno je danas .

Film i serija će biti snimani na lokaciji  fabrike „Kosta Stamenković“, koju će grad moći i kasnije da koristi, obrazložena je ova odluka.

 

GUP ZA “BUNIBRODSKE LIVADE”

Usvojen jeo  plan generalne regulacije 9  na građevinskom području GUP-a Leskovca za blokove 97 i 98 i delove blokova 94 i 96 – „Bunibrodske livade“.

 

Plan generalne regulacije 9 obuhvata pet katastarskih opština: Bratmilovce, G. i D. Bunibrod,  Badince i Mrštane, a okvirna površina plana iznosi 382 hektara.

Cilj izrade plana generalne regulacije je stvaranje uslova za razvoj i organizaciju područja obuhvaćenog planom, dopuna postojećih i stvaranje novih urbanih vrednosti, unapređenje infrastrukturne opremljenosti, stvaranje uslova za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugo. Pribavljene su sve saglasnosti javnih i javno komunalnih preduzeća i republičkih organa, dok je uprava za zaštitu životne sredine dostavila mišljenje da za ovaj plan generalne regulacije nije  potrebna izrada strateške procene uticaja  na životnu sredinu, rekla je načelnica Gradske uprave za urbanizam i komunalno stambene poslove Jasminka Milenković.

Predlogom odluke o vodovodu i kanalizaciji grada Leskovca, usvojenoj na Gradskom veću, propisuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti sakupljanje, prečušćavanje i distribucija vode, kao i otpadnih i atmosferskih voda, i uslovi za korišćenje komunalnih usluga na teritoriji grada Leskovca.

Odlukom se regulišu odnosi između korisnika i JKP „Vodovod“ i stvara se mogućnost isključenja nelegalnih korisnika i neredovnih platiša, a da se pri tom ne remeti redovno snabdevanje korisnika koji uredno izmiruju obaveze.

Cilj odluke je bolje snabdevanje građana vodom, ali i bolja naplata, rečeno je danas.

Gradsko veće je usvojilo predlog odluke o raspodeli dobiti  JKP „Toplana“ za 2014. godinu, budući da je ovo preduzeće prošle godine ostvarilo dobit od 25 miliona 727 hiljada dinara.

Za kapitalna ulaganja izdvojeno je 12 miliona dinara, za rezerve oko 2,5 miliona dinara, za druge namene (elementarne nepogode, havarije) oko 3 miliona i 800 hiljada, dok neraspoređena dobit iz ranijih godina iznosi oko 7 miliona 300 hiljada dinara.

ZA  KOLEKTOR JOŠ  PET MILIONA IZ BUDŽETA

Na  sednici Gradskog veća doneta je odluka o novom izdvajanju novca  iz budžeta grada za otklanjanje nedostataka na kolektoru za prečišćavanje otpadnih voda.

Novac je namenjen za sledeće aktivnosti :  usluge: snimanja gradskog kanalizacinog kolektora u iznosu od 2,5 miliona dinara, snimanja cevi  – 390.000 dinara i naknada za štetu koja će nastati tokom snimanja kolektora vlasnicima parcela – 5 miliona dinara. Dopuna se odnosi na iznos od 32 miliona 800 hiljada dinara, i sredstva će biti obezbeđena iz budžeta grada Leskovca.

 

Iako je na prošloj sednici usvojena odluka kojom je Gradskoj upravi za društvene delatnosti data saglasnost za raspisivanje konkursa radi izbora projekta iz oblasti javnog informisanja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta grada Leskovaca za 2015. godinu, na ovoj sednici su usvojene dopune te odluke radi, kako je rečeno, njegovog preciziranja.

Konkurs će biti objavljen u nedeljniku Nova Naša reč i na sajtu grada.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na izmenu i dopunu programa rada sa finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca, radi njegovog usaglašavanja sa predlogom programa mera podrške koje je donelo resorno ministrastvo.

Na 57. sednici Gradskog veća usvojena je odluka da se pokrene postupak izrade Lokalnog akcionog plana za mlade 2015-2020. godine. Ovim planom definisane su mere i akcije u cilju poboljšanja položaja mladih u lokalnoj zajednici , rekao je kordinator Kancelarije za mlade u okviru ALER-a Aleksandar Stojanović, i on će biti u skladu sa nacionalnom strategijom za mlade.

Izmenom i dopunom statuta JKP „Grdelica“ promenjeni su uslovi za izbor direktora preduzeća, tako da će umesto pet godina radnog iskustva, od toga tri na rukovodećim mestima, biti potrebne najmanje tri godine.

Usvojeni su i predlozi odluka o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora u tri javno-komunalna preduzeća, „Vodovod“, „Dom“ i „Grdelica“, budući da su se stekli zakonski uslovi za to, odnosno da je isteklo šest meseci kako vršioci dužnosti obavljaju ove funkcije.

 

FORMIRAJU KAN CELARIJU ZA PISANJE PROJEKATA ZA EU?

Do sada je održano 12 sednica Saveta za razvoj grada Leskovca, pa su na današnjoj sednici  Gradskog veća usvojeni sublimirani zaključci sa tih sednica, sa akcentom na pet najvažnijih zaključaka.

 

Prvi se odnosi na formiranje kancelarije za pisanje projekata kojim će se aplicirati ka EU, drugi je priprema za reorganizaciju javnih i javno komunalnih preduzeća, koja se na dalje moraju okretati radu po tržišnim uslovima, treći se odnosi na završetak svih infrastrukturnih objekata koji su ušli u određene probleme (Dom partizana, Zelena zona, fotonaponska elektrana, centralno postrojenje), četvrta tačka odnosi se na popis imovine grada, što je zakonska obaveza do 2016. godine, i peti zaključak odnosi se na to da se prilikom izrade strateških dokumenata obezbedi princip transparentosti.

 

KAKO  “OTUDJITI” GRADSKO ZEMLJIŠTE
Gradsko veće donelo je program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

Ovom odlukom određen je način otuđenja i obaveza da se pre toga najpre donese program otuđenja. Odluka se odnosi na 14 građevinskih parcela koje su u ovom trenutku spremne za otuđenje, raspoređenih na pet lokacija: ulica Sime Pogačarevića (jedna katastarska parcela), ulica Niška (dve parcele), naselje Stočna pijaca (pet parcela), ulica Božidara Veličkovića (četiri parcele) i naselje Slavka Zlatanovića (dve parcele).U Ulici Sime Pogačarevića građevinsko zemljište je neizgrađeno, u ulici Niškoj, naselju Stočna pijaca i Božidara Veličkovića osnovna delatnost je stanovanje, s tim što su moguće prateće delatnosti, uslužne i mali privredni objekti. U naselju Slavka Zlatanovića radi se o parcelama čija je namena stanovanje, rekla je Marija Stojmenović.

Program poslovanja Agencije za lokalni ekonomski razvoj je dopunjen kroz tri programa: komunalne delatnosti, lokalni ekonomski razvoj, razvoj kulture, kao i u deo koji se odnosi na finansijski plan, rekao je direktor ove agencije Bojan Tojaga.

U programu komunalna delatnost, u delu gde se govori o elaboratima energetske efikasnosti, gde je od 11 elaborata već četiri izrađeno, ubačeno je još nekoliko škola, zbog toga što je ostalo dosta novca od procenjene vrednosti kod izrade elaborata energetske efikasnosti.

Kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj, u okviru projekta nagrađivanja najuspešnijih mladih u svim oblastima, sem novčanih nagrada mladima se omogućuju i studijska putovanja.

U program razvoj kulture ubačen je i projekat adaptacija pet zgrada domova kulture i tri zgrade mesnih zajednica, koje treba da budu sanirane tokom 2015. godine.

U delu finansijskog plana, kod projekta nagrađivanja najuspešnijih mladih, 8 miliona biće izdvojeno za nagrađivanje u novčanom iznosu i 2 miliona za stručna studijska putovanja mladih.

 

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
dečkonja
dečkonja
8 godine pre

Za rekonstrukciju gradskog stadiona je potrebno oko 110 miliona dinara, toliko je koštala neke druge lokalne samouprave, rekonstrukcija stadiona .Na primer stadion Čair ili stadion Borca u Čačku.Oswtali novac bi obezbedila E.U,FSS i UEFA.
Ali niko kod nas nema sluha za ovaj projekat.Čak će i prodato zemljište iza istočne tribine, umesto da tu bude deo parkinga i ugostiteljskih objekata.Rekonstrukcijom stadiona, grad Leskovac bi dobio:
Lokale i hotel u sklopu istočne i severne tribine, prodajom ili iznajmljivanjem tih objekata grad Leskovac bi dobio veliki novac i odmah vratio uloženi novac.
Imali bi atraktivan klub, koji bi se takmičio u 2 a nadam se i u superligi.
Tako bi smo u grad doveli i renomirane svetske kompanije.
Pošto vidim da delite milione za neki film, omnda bi mogli i za stadion, prvo to nam ostaje za sve generacije, iza tog gradonačelnika bi ostao stadion a naša deca bi imala odličan objekat.
Napominejmd a svi prevaranti, koji su do sada bili u raznim upravama raznih klubova, treba da sklone ruke od ovog projekta, projekat ću zaštiti upravo zbog takvih ljudi, kada skupštinska većina odobri projekat, ustupio bi ga besplatno gradu ali pod uslovom da nemaju pristup razni prevaranti, koji su nam uništili sport u gradu.
Ovaj grad mora da ima ozbiljne, mlade menadžere sa dobrim idejama da bi preživeo a kako ih nema, on samo propada.
Pozdrav i svako dobro!