Za rekonstrukciju Centra za socijalni rad četrdeset tri miliona

LESKOVAC

Na 90. sednici Gradskog veća grada Leskovca većina tačaka se odnosila na programe rada i finansijske planove ustanova kulture, kao što su Domovi kulture u Vučju, Grdelici, Pečevcu, Brestovcu, LKC-u i Domu kulture Roma. Takođe, planove su prezentovali i Turistička organizacija Leskovca, biblioteka, Istorijski arhiv i Narodno pozorište.

Direktor Centra za socijalni rad, Predrag Momčilović, predstavljajući program rada ove ustanove za 2019. godinu podsetio je da ova institucija pruža veliki dijapazon usluga iz oblasti socijalne zaštite i kao taklva je od posebnog društvenog značaja.

„ U 2019. godini u Centru radi 75 zaposlenih, od kojih se 38-ro finansira resorno ministarstvo, a 37 lokalna samouprava. Dva zaposlena su tu na određeno vreme. Jedna od bitnijih stvari koja nas očekuje u ovoj godini je rekonstrukcija zgarde Centra za socijalni rad, za šta su sredstva u iznosu od 43,6 miliona obezbeđena preko Kancelarije za javna ulaganja. Nakon toga planiramo da tehnički opremimo svoje prostorijie, da digitalizujemo svoj rad, kako bi našim korisnicima pružili što bolje usluge, naročito zbog pribavljanja isprava po službenoj dužnosti. Po zakonu je to sada obaveza svih državnih organa, a tome će znatno doprineti i projekat e-uprava. U 2019. godini nas očekuje oko 12.500 korisnika za razne vidove socijalne i porodično-pravne vidove zaštite. Inače, u toku su razgovori kako bi se i u Leskovcu otvorilo prihvatalište za žrtve trgovine ljuidma. U Srbiji trenutno postoji samo jedno takvo prihvatalište. Planiramo i da Savetovalište za brak i porodicu uvrstimo kao stalnu uslugu centra. Planiramo i da izvršimo obradu novih hraniteljskih porodica, da razvijamo specijalizovano hraniteljstvo, kao i da razvijamo hraniteljstvo za odrasla lica, jer smatramo da je to jedan dobar vid pomoći najstarijoj i najugroženijoj kategoriji stanovništva.“

Plan rada „Apoteke Leskovac“ u 2019. predstavio je vd direktor Živorad Denić koji je podsetio da je račun „Apoteke“ već duži vremenski period blokiran.

„Obaveze prema dobavljačima i radnicima su znatno veće i moraće da se urade neke stvari koje bi omogućile da se u ovoj godini krene sa nekim aktivnostima u smislu očuvanja delatnosti. Smanjen je broj uposlenika i sada ih je 13. Zbog blokade računa otvoren je namenski račun uz saglasnost sa Ministarstvima zdravlja i Finansija. Angažovana je knjigovodstvena agencija s obzirom da stanje u tom delu je bilo jako loše, dugo se ništa nije knjižilo, sad se to radi i ubrzo ćemo imati ispravno knjigovodstveno stanje. Izvršeno je i ažuriranje poslova zastupanja kod sudova zbog raznih tužbi zaposlenih i dobavljača zbog nastalih obaveza iz ranijeg perioda. Sprovedene su aktivnosti u vezi racionalnog postupanja sa viškom poslovnog prostora koji je uzet pod zakup, a u pitanju je 18 jedinica, od kojih su neke vraćene, a neke su u postupku vraćanja. Pokrenut je postupak za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora koji koristi „Apoteka Leskovac“ i u pitanju je 12 jedinica. Grad je predvideo 20 miliona za „oživljavanje“, na računu RFZO imamo oko pet miliona dinara koji služe za plaćanje lekova asignacijom i očekujemo oko 4-4,5 miliona od zakupa i to je novac s kojima „Apoteka“ planira da radi i to tako da na početku krenemo sa dve apoteke, dečjom i „Hipokrat“ koje već rade, ali sa vrlo slabim asortimanom. Ukoliko se stvore uslovi tokom kasnijeg perioda planiramo da otvorimo još dve apoteke van grada u, recimo, Vučju i Grdelici. U toku su i pregovori sa dobavljačima kod kojih „Apoteka“ ima dosta obaveza, ali je moguće napraviti neki reprogram na godinu ili dve i da se lekovi dobijaju na odloženo. Inače, nije opravdanje za nas, ali na nivou Srbije većina državnih apoteka ima finansijskih problema i očekujemo neko rešenje na nivou države. Za grad bi svakako bilo dobro da ova ustanova opstane.“

Većnici su za razmatranje imali i tačku o Planu i programu rada za 2019. godinu Jedinice za implementaciju projekta „Izgradnja Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Leskovca i proširenje kanalizacione mreže“. Direktor jedinice Maja Milošević Milojić u obrazloženju je naznačila da je jedinica za inplementaciju zadužena za praćenje realizacije projekta vezanih za samu izgradnju postrojenja i praćenje realizacije projekta za proširenje kanalizacione mreže u 16 naseljenih mesta koja gravitiraju Gradu Leskovcu u ukupnoj dužini približno 90 kilometara.

„Sam projekat upravljanja otpadnim vodama Grada Leskovca sastoji se od tri faze. Prva je izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Grada Leskovca i to su objekti na liniji mulja i ovi objekti su izgrađeni. Oni još uvek nemaju upotrebnu dozvolu zato što je trenutno u realizaciji projekat kolektora. Druga komponenta su objekti linije mulja i ono što nas očekuje u 2019. godini je izgradnja i realizacija kompletnog ugovora. Treća komponenta je proširenje kanalizacione mreže za čiju finasijsku realizaciju je sredstva obezbedila holandska vlada. Razvojna faza na osnovu usvojenog projekt-plana je završena 2016. godine kada su dobijene građevinske dozvole za 16 naseljenih mesta.“

Za sve ostalo po ovoj tački je po onoj narodnoj “ko razume, shvatiće”.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare