Za deset miliona uvećan osnovni kapital JKP “Vodovod” u Vlasotincu

VLASOTINCE


Odbornicima vlasotinačkog parlamenta bilo je potrebno manje od pola sata da okončaju rad 25.sedince Skupštine opštine Vlasotince, koja je održana u predvečernjim satima u sredu, 22.januara. Doduše na dnevnom redu bilo je šest tačaka za razmatranje i one nisu ni najmanje bile interesantne prisutnim odbornicima, pa su tako svi predlozi odluka koje su bile predmet razmatranja usvojeni većinom glasova odbornika vladajuće većine, dok odbornici opozicije, nisu po običaju glasali.

Predlog Odluke o izmeni odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Vlasotince usvojen je većinom glasova a odnosi se na član 49.st.4 koji se menja tako da sada glasi:

 • U slučaju znatno povećane potrošnje vode koja je nastala usled kvara na delu mreže koju održava korisnik, a da voda nije dospela u kanalizacionu mrežu, obračun kanalizacije izvršiće se na osnovu prosečne potrošnje iz predhodna tri meseca, samo u slučaju da se kvar blagovremeno prijavi službi obračuna i naplate -.
  Došlo je do promene i u članu 53. st. 1 koji se menja, tako da sada glasi:
 • obračun utrošene vode vrši se mesečno, a korisnik je dužan račun platiti najkasnije do zadnjeg radnog dana u mesecu -.
  Doneta je i Odluka o izmeni Odluke o promeni Osnivačkog akta JKP ,,Vodovod” Vlasotince (,,Službeni glasnik grada Leskovac”, br. 40/16, 7/17, 10/18, 15/18, 17/18 prečišćen tekst i 26/19) i članu 28. menja se stav 1. tako da glasi:
 • Osnovni kapital javnog komunalnog preduzeća ,,Vodovod” Vlasotince čini ulog u novcu koji iznosi sada 78.010.000,00 dinara -.
  Tako je osnovni kapital ovog javnog preuzeća uvećan za 10 miliona dinara, jer je predhodni bio u iznosu od 68.010.000,00 dinara.
  Predlog Odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Vlasotince, takođe, je usvojen glasovima većine odbornika iz vladajuće koalcije.
  Razlozi za usvajanje ove ovakve odluke sadržani su u Rešenju republičkog inspektora u oblasti komunalnih delatnosti broj 363-352-00037/2018-08 od 31.10. 2018.godine kojim se nalaže opštini Vlasotince da u oblast stanovanja i održavanja zgrada obavlja u skladu sa Zakonom o stanovanju i održvanju zgrada -.
  Odbornici su usvojili i predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije člana Opštinskog veća opštine Vlasotince Bobanu Petroviću, kao i predlog Rešenja o prestanku funkcije sekretara Skupštine opštine Vlasotince, Ivane Stanojević.

Ostavite komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o
Проститутки Бишкека