Za bolji položaj sakupljaća sekundarnih sirovina

LESKOVAC

NVO Porečje iz Vučja u okviru programa „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ započinje realizaciju projekta „Jačanje međusektorske saradnje za bolji položaj sakupljača otpada“. Ovaj program namenjen je organizacijama civilnog društva i odnosi se na pružanje socijalno integrisanih usluga.

Mnoga siromašna domaćinstva izložena su višestrukim faktorima deprivacije, što zahteva složene intervencije preventivnog tipa, ali i mere aktivne inkluzije, koje kombinuju novčane naknade, zapošljavanje/aktivaciju korisnika i kvalitetne usluge integralne socijalne zaštite. Dodatno postoji i jedan broj ugroženih grupa koje nisu u dovoljnoj meri prepoznate ni u sistemu, niti u javnosti, kao što su Romi sakupljači sekundarnih sirovina.

Romi sakupljači sekundarnih sirovina spadaju u red socijalno marginalizovanih etničkih grupa koje se lako mogu klasifikovati kao marginalna ili etno-klasa. U narednih 10 meseci planiramo da se fokusiramo na jačanje međusektorske saradnje za bolji položaj ove ciljne grupe. Posebnu pažnju posvetićemo edukaciji sakupljača iz domena zaštite na radu i upravljanja opasnim otpadom, kao i na povezivanje ključnih aktera na lokalu sa udruženjima sakupljača u cilju zaštite zdravlja ove marginalizovane ciljne grupe. Takođe, radićemo na jačanju zagovaračkih kapaciteta ovih udruženja, kao i omogućavanju održivosti njihovog rada kroz edukacije vezane za obezbeđivanje materijalnih sredstava na lokalnim i nacionalnim konkursima. Ovaj projekat realizuje se u partnerstvu sa Centrom za socijani rad i Domom kulture Roma iz Leskovca, istakao je na kraju kordinator projekta Zoran Živković. (kraj) PV/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare