Više od 40 procenata ispitanih želi da se preseli ili iseli

LESKOVAC-BEOGRAD

Više od 40 procenata ispitanih u istraživanju Geografskog fakulteta , obavljenom tokom aprila i maja u Leskovcu, Užicu, Zrenjaninu I Zaječaru, ima nameru da se preseli, a još je veći broj onih koji razmišlja o napuštanju Srbije.  Ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, Slavica Djukić Dejanović, komentarišući rezultate istraživanja, naglasila je da upravljanje migracijama ostaje jedan od prioriteta države u narednom periodu.

Istraživanje o stavovima i namerama stanovništva o preseljavanju i utvrđivanje uticaja migracija na demografsko starenje u četiri jedinice lokalne samouprave,  u cilju formulisanja preporuka za kreiranje mera populacione politike.obavljeno je na uzorku od 3.424 ispitanika.

Na pitanje o stavovima o preseljavanju 41,4% ispitanih se izjasnilo ‘’za’’,  dok 21,8% anketiranih  ne bi menjao sredinu u kojoj živi. Iseljavanje u inostranstvo  namera je 46% učesnika u istraživanju.

Geografski fakultet je u Leskovcu  ispitivanje sproveo na uzorku od 1.ooo gradjana, fokusirajući svoju pažnju na učenike četvrte godine srednjih škola, mladih u kategoriji od 25. do 34. godine starosti  I porodice sa malom decom.

Kao najznačajnije razloge za pozitivan stav o preseljenju, anketirani su naveli:  lošu ekonomsku situaciju, bolje plaćen posao i nemogućnost pronalaženja posla. Sa druge strane, najdominantniji u odluci za ostanak u mestu stalnog boravka je emocionalne prirode tj. vezanost za porodicu i prijatelje. Rešeno stambeno pitanje je drugo po rangu faktora za negativa n stav o preseljenu , a na trećem mestu je osećaj patriotizma i pripadnosti društvenoj zajednici.

Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović istakla je da je posebno značajno to što je istraživanje obuhvatilo i starije građane i navela da migracija mladih članova porodice utiče na kvalitet života roditelja koji ostaju. Ministarka je podsetila da su u Strategiji podsticanja rađanja, usvojenom  prošle godine, kao dve nove oblasti, uvedene upravljanje migracijama i briga o starijima.

Prema njenim rečima, ispitanici su istakli da bi prioritetne oblasti u narednom periodu trebalo da budu rad na povećanju životnog standarda i otvaranju novih radnih mesta, borba protiv kriminala i korupcije i unapređenje zdravstvene zaštite, posebno u udaljenim mestima.

,,Sve navedeno nesporno i spada u prioritete Vlade Republike Srbije koja prepoznaje ozbiljnost migracionog fenomena i posledica koje on za sobom nosi, počevši od demografskih, do ekonomskih, socijalnih, kulturnih,” rekla je ministarka i dodala da odgovor na ovaj fenomen mora počivati na bezuslovnom i opštem konsenzusu svih, zasnovan na rezultatima naučnih i stručnih istraživanja.

Zato će upravljanje migracijama ostati jedan od prioriteta države u narednom periodu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare