Vaspitni nalozi za maloletne prekršioce zakona

LESKOVAC

U Centru za stručno usavršavanje i obrazovanje Leskovac u organizaciji Centra za socijalni rad Leskovac potpisan je protokol o saradnji u oblasti realizacije vaspitnih naloga, kao alternativne mere zaštite dece i mladih sa problemima u ponašanju. Protokol je potpisan između predstavnika Višeg suda u Leskovcu, Višeg javnog tužilaštva, Leskovačkog kulturnog centra, JKP Komunalac i Centra za socijalni rad. Direktor Centra Predrag Momčilović je naglasio da vaspitni nalozi predstavljaju posebnu meru predviđenu Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela, koja nema karakter krivične sankcije.

„Svrha ovih naloga je nepokretanje krivičnog postupka prema maloletnim učiniocima krivičnih dela ili obustava postupka, sa ciljem da se vaspitnom nalogom utiče na pravilan razvoj maloletnika i jačanje njegove lične odgovornosti i prevenira dalje činjene krivičnih dela. Polazeći od činjenice da je za primenu alternativnih mera prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, neophodna dobra međusektorska saradnja, izgrađen je i sporazum o saradnji između pet ministarstva relevantnih za primenu vaspitnih naloga i to soc.zaštita, pravda, zdravstvo, obrazovanje i omladina i sport. Danas je ovaj sporazum spušten na lokalni nivo između gore navedenih organizacija u Leskovcu. U praksi to će izgledati tako što će, kada se desi da neki maloletnik izvrši krivično delo za šta je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, uz njegovu saglasnost i saglasnost roditelja ili staratelja, može od strane tužioca ili suda biti donet vaspitni nalog. Realizaciju vaspitnog naloga, pratiće Centar za socijalni rad o čemu će sačinjavati izveštaj za sud ili tužilaštvo, a maloletnik će meru iz vaspitnog naloga obavljati u LKC ili JKP komunalac, odnosno u nekoj drugoj organizaciju koja pokaže interesovanje (za sad su interesovanje za primenu ovih naloga pokazali LKC i JKP Komunalac)“.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare