Usvojene izmene i dopune Statuta Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga

LESKOVAC

U velikoj sali Jablaničkog upravnog odbora održana 3.sednica Skupštine Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga, za mandatni period 2016 – 20120.godina.

Sednici je od 39 pozvanih, prisustvovao 31 delegat.
Posle usvajanja Zapisnika sa 2. sednice Skupštine FS Jablaničkog okruga, održane 16.marta 2017.godine, aklamcijom je prihvaćen i usvojen Izveštaj o radu FS Jablaničkog okruga i strukovnih organizacija, Stručne strukovne organizacije sudija FSJO i Organizacije fudbalskih trenera FSJO.
Takođe, su delegati jednoglasno usvojili i Plan rada FSJO za 2018.godinu, gde su u pisanoj formi delegati mogli da vide sve što treba da bude realizovano u toku 2018.godine. Navedene aktivnosti iz Plana rada za 2018.godinu biće realizovane u skladu sa potrebnom dinamikom i uz koordinaciju sa FSS i FSRIS. Osim navedenih aktivnosti, FSJO će raditi i na svim ostalim značajnim poslovima vezanim za fudbalske aktivnosti na području Jablaničkog okruga.


Prisutni delegati jednoglasno su usvojili izveštaj Nadzornog odbora, koji je u svom izveštaju, između ostalog, konstantovao da su ,,Novčana sredstva koja FSJO uplaćuje na ime naknada za vođenje takmičenja i unapređenja fudbala, kao i drugih novčanih sredstava (taksi i drugo), korišćena su u skladu sa zakonskim propisima, uputstvima o platnom prometu i Odlukama organa saveza u skladu sa Finansijskim planom za 2017.godinu”. U izveštaju je još istaknuto, da nije bilo zaduživanja FSJO kod poslovnih banaka, i da tekući račun saveza nije bio niti jedan dan u blokadi.
Izveštaj o materijalno finansijskom poslovanju FSJO za period 01.01. – 31.12.2017.godine, usvojen je, takođe jednoglasno i bez primedbi. Prihodi FSJO su 1.743.812,60 dok su rashodi 1.716.346,72 dinara, što znači da iskazana dobit viška prihoda nad rashodima u iznosu od 27.465,88 dinara.
– Sve svoje obaveze iz minule godine izmirili smo, na vreme i u skladu sa zakonom, pa smo tako bez obaveza ušli u 2018.godinu. Pomogli smo sa određenim sredstvima sudijsku i trenersku organizaciju, a pomogli smo i neke klubove kupovinom opreme za njihove potrebe. Za svaku pohvalu su i klubovi, koji su svoje obaveze prema savezu na vreme izmirili, za razliku od mnogih drugih saveza u regionu, koji imaju ozbiljne probleme u tom delu. Poslovali smo pozitivno, što se vidi i iz samog izveštaja, a mi nismo, uostalom, profitabilna organizacija, već poslujemo i radimo u okviru onoga, realnog, što imamo na raspolaganju – rekao je Dragan Stojiljković, predsednik FSJO i dodao da neće biti nikavih povećanja troškova ni nameta na teret klubova.


Planom o materijalno finansijskom poslovanju za 2018.godinu, predviđeno je da se sredstva prihoduju u iznosu od 1.820.000 dinara, a da rashodi budu 1.795.000 dinara, tako da se očekuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.000 dinara, pa je tako i ovaj Plan o materijalno finansijskom poslovanju za 2018.godinu, bez primedbi i diskusije jednoglasno usvojen.
Kada je na red došlo razmatranje i usvajanje Izmena i dopuna Statuta FSJO, Novica Dimitrijević, predstavnik Zloćudova, je izneo mišljenje, da je mnogo više dato ovlašćenja predsedniku saveza i da to nije dobro.
– Po meni ovo nije dobro da se mnoga prava daju predsedniku da predlaže i bira članove onih veoma važnih organa saveza. Smanjenje broja članova određenih organa i tela, nije obaveza, već preporuka viših fudbalskih instanci, i tako svaki teritorijalni savez pravi strukturu po svom nahođenju i svojim potrebama. Ovakav Statut, ponavljam, nije dobar i on će kad tad nekoga dovesti u situaciji da ga zaboli glava. Smatram da se u skupštini FSJO treba naći veći broj delegata iz klubova Jablaničke okružne i Međuopštinske lige, a da je zastupljenost delegata ženskog fudbala i futsal mnogo veća, u odnosu na njihovu brojnost – rekao je Dimitrijević.
Predstavnik vlasotinačke Vlasine Goran Miladinović, podržao je predlog Izmena i dopuna Statuta FSJO:
– Ženski fudbal, treba da dobije mesto u pravoj meri, i treba mu pomoći u afirmaciji. Pošto je predsednik saveza odgovorno lice, smatram da sa puno pravo ima mogućnost da predlaže i bira svoje saradnike, jer on je najodgovorniji u celom sistemu – .
Predsednik FSJO, Dragan Stojiljković je napomenuo, da se u ovom slučaju samo sprovodi politika FSRIS i FSS, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rada.
– Sve odluke u dosadašnjem radu donosili smo jednoglasno, i bez preglasavanja, a sve u interesu fudbala, a tako će biti i u narednom periodu. Naš savez je reper kvalitetnog rada u odnosu na sva okruženja, a nastojaćemo da taj trend i nadogradimo još više u pozitivnom smislu. Opštinski i gradski savezi takođe imaju obavezu da izvrše i usklade svoje Statute sa Statutom viših saveza – napomenuo je predsednik Stojiljković.
Za usvajanje Izmene i dopune Statuta FSJO, glasali su svi prisutni delegati, osim Novice Dimitrijevića, koji je biom uzdržan. Broj delegata u sazivu Skupštine je promenljiv, a sada Skupština broji 29 delegata.
Poverenje da bude ovlašćeni predstavnik kod APR dobio je Dušan Petković, generalni sekretar FSJO.
Na kraju sednice predsednik Dragan Stojiljković je rekao da je bilo mnogo skeptika kad je bila u pitanju izgradnja terena sa veštačkom travom.
– Mnogi nisu verovali da ćemo realizovati ovaj projekat. Ali na sreću svih dobronamernika fudbalskog sporta, dobićemo izuzetno lep teren sa veštačkom travom a za potrebe, najvećim delom, za mlađe selekcije našeg regiona, a vlasnik će biti grad Leskovac. Do kraja aprila teren treba biti dat na upotrebu, a sada se čeka veoma kvalitetna podloga iz Holandije. Očekujemo i pomoć od strane FS Srbije u opremi, jer je nacionalni savez promenio sponzora za sportsku opremu, i sav višak opreme od prethodnog sponzora treba da se pokloni klubovima. U narednom periodu učinićemo napor da svim klubovima Jablaničke i Međuopštinske lige dodelimo po jednu kvalitetnu fudbalsku loptu – rekao je, Dragan Stojiljković, predsednik FSJO, na kraju 3.sednice Skupštine FSJO.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare