Usvojen završni račun gradskog budžeta za 2022. godinu uz brojne primedbe opozicije

LESKOVAC

Na 26. sednici Skupštine Grada Leskovca odbornici su imali pred sobom predlog Odluke o završnom računu budžeta grada Leskovca za 2022. godinu. Predlog je obrazložio gradonačelnik Goran Cvetanović, koji je rekao da iz završnog računa građani jasno mogu da vide kako su planirana i trošena budžetska sredstva, što je dobro zbog transparentnosti, dok je s druge strane reč o dobroj budžetskoj praksi.

„U konsolidovanom završnom računu grada Leskovca za 2022.god iskazan je konsolidovan budžetski suficit u iznosu od 158,3 miliona dinara, kao razlika između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefiansijske imovine. Budžet grada Leskovca na dan 31.12.2022.god ostvaren je sa 5.326.791.150 dinara što čini 96,5 % od planiranog i što je za 731 milion više nego u prethodnoj godini.“

Cvetanović je rekao i da su se sve grupe prihoda ostvarile planiranom dinamikom, u zadovoljavajućim procentima, osim u tri grupe.

„Prva grupa su prihodi od poreza dobara na usluge koj aje ostvarena sa 79,6%, a razlog tome je činjenica da je posebna naknada za zaštitu životne sredine, kao i unapređenje te sredine zabeležila ostvarenje od svega 55,9% jer su mnogi obveznici sklopili ugovore da svoje obaveze izmire u narednom periodu. Druga grupa su prihodi od imovine koji su ostvareni sa 80,9% u odnosu na predviđeni plan. U okviru ove grupe prihopda pojedini prihodi su ostvareni i preko 100%, ali doprinos za uređenje građevinskog zemljišta je ostvaren sa svega 49,6%. Opet, u odnosu na 2021. godinu ova stavka beleži povećanje od 70%. Treća grupa su mešoviti i neodređeni prihodi ostvareni sa 77,3%, gde imamo i povećanje od 135% u odnosu na 2021. godinu.“

RASHODI

Rashodi su iznosili 4,6 milijarde, a Cvetanović je rekao i da zahvaljujući stabilnim finansijama su sve obaveze isplaćene na vreme.

„Do sada se nikad nije desilo da sva četiri konkursa (socijala, informisanje, sport i kultura) su isplaćeni u prvih devet meseci 2022. godine. Isplatili smo nasleđeni dug prema Elektrodistribuciji. Pre roka smo izmirili i kredite, kao i deblokade računa mesnih zajednica koji smo takođe nasledili. Grad Leskovac se ponaša odgovorno, racionalno troši raspoložive resurse, možda negde i represivno, ali toime doprinosimo stabilnosti budžeta. Budžet u 2022. godini je sve vreme bio stabilan, likvidan i sa više ostvarenih prihoda od rashoda, što je cilj svakog budžeta.“

CAKIĆ: BUDŽET OMANUO ZA 20 POSTO

Nebojša Cakić (Za Leskovac ZAJEDNO) je skrenuo pažnju da je budžete ostvaren sa 96%, ali i da je inflacija 15%, te smatra da je budžet omanuo za nekih 20%.

„To je realna matematika, ali o tome sam mnogo puta govorio. Problem je što je naš budžet najniži u Srbiji jer smo mi najnerazvijeniji grad u Srbiji, sa najmanjim prosečnim zaradama. To je posledica ne samo ove vlasti, koja se hvali činjenicom da su doveli investitore u ovaj grad. To je tačno, postoje fabrike koje zapošljavaju veliki broj ljudi koji rade za male pare. Ali, u ovom trenutku ne postoji ni jedan veći privredni subjekat od strateškog značaja, a to znači da bi taj subjekat radio ovde i narednih 30 godina, na kome bi grad temeljio razvoj u svojoj budućnosti. Oni su došli kod nas zato što je naše vođstvo ponudilo jeftinu radnu snagu i oni će biti tu dok kod imaju tu jeftinu radnu snagu. Ja bih voleo da oni odu, jer će oni otići kada se prosečne plate povećaju, kad abude veći standard. Oni tada beže u siromašnije zemlje, a dok su ovde to znači da nama nije dobro. Ali, kad nema kiše dobar je i grad. Ja ne vidim ni jedan strateški potez da se nešto temeljno promeni. Ne postoji nijedno ozbiljnije privredno društvo u kome mogu da se zaposle naši mladi, stručni i pametni ljudi. Zato oni i odlaze. Niko od sposobnih i mladih ljudi neće da se vrati u Leskovac i zaposli u recimo Džinsiju, Juru i tamo da radi za sitne pare… Tu je udaren temelj propadanja ovog grada.“

Cakiće je upitao i na šta se budžet troši?

„Više od 60% se troši na nešto što nema veze sa građanima, nego se troši što bi se reklo use, nase i podase, za plate, zarade, troškove… To se vidi u papirima, na više mesta se pišu cifre, ali i neki drugi podaci, koji demantuju ono što piše u prvom delu. U indikatorima i poređenjima iz ranijih godina piše da je dužina izgrađenih saobraćajnica koje su u nadležnosti grada u 2020., 2021., i 2022., kao i planovi za 2023. i 2024. – nula. Dalje, odnos prečišćenih otpadnih voda u odnosu na ukupnu količinu, a to je ono što građani plaćaju na računima za ovu koji su skuplji nego u Beogradu, a odnos je – nula za period 2020.-2024. godine. Dalje, broj dana u toku godine sa prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha iz godine u godinu se povećava, od 55 sada je na 80, a imamo mnogo pritužbi da se ni to ne meri kako treba… Za razvoj turizma dajemo nenormalne cifre, a povećanje broja gostiju se ne vidi kroz boravišne takse…“

ZDRAVKOVIĆ: DA LI INVESTITORI PLAĆAJU ZAUZEĆE

Nenad Zdravković (Za Leskovac ZAJEDNO) primetio je da u delu prihoda postoji stavka naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom za izvođenje građevinskih radova gde je ostvarenje samo 9,1%. Svako ko živi ili se prošeta Leskovcem vidi da se zgrade zidaju na sve strane, nailazi se na nove ulice koje se prave onde gde investitori kažu, kao kod Vojne ambulante… Tortoari su zauzeti ne samo građevinskim materijalom nego i prvim spratom koji ide iznad trotoara. Dakle, ili ova vlast ne piše rešenja da bi oni plaćali to zauzeće ili ih oni ne poštuju. Ako ova vlast ne piše ta rešenja onda su oni u dirketnoj saradnji i povlađuju investitorima. Isto je i kod posebne naknada za unapređenje životne sredine, a ko najviše zagađuje životnu sredinu? Upravo pravna lica, a građani plaćaju svaku naknadu jer im odmah stižu kazne. Isplanirano je 65 miliona, a ostvareno je sa 50%. Imamo zanimljive podatke i u rashodima. Od planiranog je 50% uloženo u zaštitu životne asredine, imamo za prostorno i urbanističko planiranje ostvarenje je sa 23%… Izgradnja vodovodne mreže i kanalizacije 48% ostvareno od planiranog, unapređenje prvivrednog investicionog ambijenta ostvareno samo sa 29%, a čuli smo da smo grad sa najboljim poslovnim ambijentom, verovatno nema potrebe za daljim unapređenjem, izrada projektne dokumentacije 32%, sanacija Omladinskog naselja na Vlasinskom jezeru 12%… Izgradnja zaštitinih ograda i platoa u osnovnim školama, planirano 11 miliona, a potrošeno 0. Kapitalni projekti, reče gradonačelnik, povećava se broj privatnih vrtića da bi se rešio problem. Vrtić u MZ „Moša Pijade“ godinama se pravi i nikako da se napravi, pa se problem rešava preko privatnika. Gradski trg, glavni kapitalni projekat kojim se bavite, a tu ne treba da se priča mnogo, jer tu svaki Leskovčanin ima neku zamerku. Unapređenje energetske efikasnosti u objektima javne namene 7,8% od planiranog…“

Zdravković je pohvalio i sutaciju da se grad kreditno ne zadužuje i dodao da će da pozdravi i odluku da Gradski stadion ne padne na teret grada.

„Opšta bolnica u Leskovcu je deo organizovanog projekta koji vodi Marko Blagojević za pranje para i davanje podobnim firmama koje se uzimaju iz kredita. Srbija je sada dužna 53 milijardi. Te pare preko takvih projekata delite podobnim firmama koje neplaćuju po znatno višim cenama. Samo, bolnicu prave naši unuci koji će morat da vraćaju te kredite… Nema ništa protiv radova na bolnici, uostalom i sam tamo radim.

IVANOVIĆ: NAPADATE VUČIĆA ZATO ŠTO SE BORI ZA SRBIJU

Predag Ivanović (Aleksandar Vučić – Za našu decu) je rekao da je nemoguće pokazivati neke stvari iz prošlosti.

„Ne možemo da pokažemo sliku Bulevara Nikole Pašića od pre tri godine, jer on takav više ne postoji. Napravljen je, izgrađen. Ne možemo da pokazujemo slike mesnih zajednica, bolnice, sve se to gradi. Grad je 2012. godine bio u ambisu, sa velikim dugovanjima, ali danas na računu ovog grada postoji novac koji može da se upotrebi. Samo za bolnicu je grad morao da odvoji novac za projekat gradnje, za trafo stanicu… Dobićemo modernu ustanovu, a neko priča da to nije dobro… Inflacija je 15%, ali da li se pitate postoji li inflacija u Nemačkoj, Francuskoj? Bori se Srbija, a onda napadnete Vučića za to što se bori za Srbiju… Fabrika za preradu otpadnih voda je urađena, urađena je Linija mulja, da li je to dobro za životnu sredinu? Naravno da jeste. Menjamo koliko možemo kotlove u kotlarnicama, prelazimo na gas da se manje zagađuje vazduh… Jedna Nemačka se ne odriče uglja u ovom trenutku. Ovde se sve koristi da bi se samo pokupili politički poeni.“

ŽIVKOVIĆ: DA SE RAZGOVASRA O FUNKCIONISANJU GRADA

Dragoljub Živković (Za Leskovac ZAJEDNO) je rekao i da treba na dnevni rad staviti i raspravu o funkcionisanju grada i predložio da se pre zvaničnog puštanja u rad, ofarbaju lampioni u raznim bojama, da ne budu sve u crnoj boji.

FILIPOVIĆ: OVO JE NAJBOLJI BUDŽET

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) je rekao da kada neko želi uvek će da nađe manu, te da ga ne iznenađuje kada se tako govori i o budžetu.

„Ovo je jedan od najboljih budžeta koji smo do sada imali. Meni je vrlo bitno da su u ovoj 2022. godini pre svega bile redovne plate. Ova lokalna samouprava to veoma dobro čini u poslednjih nekoliko godina. Čuli smo da će Džinsi možda da ode iz ovog grada, a oni su primer kako se ova lokalna samouprava borila za njih. Setimo se kada su izlazili iz hale grad Leskovac je uložio milion evra i dao im te prostorije da radnici ostanu tu: To je borba za radnike, ako se ostane bez jednog radnog mesta je poražavajuće. Druga bitna stvar je da grad nema kreditnih zaduženja, što je za pohvalu. Pare koje smo davali na kamate će sada biti usmerene na nešto drugo, za lokalnu samoupravu, za građane, za populacionu politiku, da ljudi ostanu ovde. Nadam se da ćemo moći da u budućem periodu omogućimo besplatan prevoza za sve đake i penzionere. Ovaj budžet sagledava mnoge stvari i to je za svaku pohvalu.“

Bojan Stojković (Aleksandar Vučić – Za našu decu) pobrojao je infrastrukturne radove na terioriji gradova i ocenio da se radilo na čitavoj teritoriji, te pohvalio završni račun jer je procenat izvršenosti veoma veliki.

SAVIĆ: NEKO SE TRUDIO DA NE UVREDI LOKALNU VLAST

Dragan Savić (samostalni odbornik) je ukazao na izveštaj Državne revizorske institucije rekavši da ima samo četiri strane, a nekada je bilo na stotinu strana u takvom izveštaju.

„Ne znam šta smo mi to platitli, ko je radio ovu analizu budžeta, neko se trudio da ne uvredi lokalnu vlast. Nijedna jedina mera, šta se promenilo od 2014. godine kada je neko drugi bio revizor? Kada se budžet ostvari sa 96,5% mislim da je to sasvim u redu i to je dobar rezultat.“

Srđan Stamenković (Grupa građana Gojko Veličković) rekao je da je u okviru budžeta potrebno izdvojiti veća sredstva za izradu projekata, kao i za mere zavoja poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Bratislav Anđelković (Aleksandar Vučić – Za našu decu) podsetio je na manifestacije koje su organizovali domovi kultura.

CVETANOVIĆ: UPOREĐIVANJE INFLACIJE I IZVRŠENJA NEMOGUČE

Načelnik Gradske uprave Miloš Cvetanović je dao neka pojašnjenja kao odgovor na pitanja, rekavši da je upoređivanje inflacije i izvršenja upoređivanje neuporedivih kategorija.

„Mislim da je izvršenje od 96,5% odlično. Indikatorima su određene ekonomske kategorije i mere koje pokazuju trend kretanja. Prilikom popunjavanja i rada budžeta za određene indikatore nismo imali ulazne parametre, pa su zato stavljane nule kako ne bi došlo do nekih grešaka. Ali, izvršenje budžeta se vidi u nominalnim brojkama i onepokazuju odlično izvršenje budžeta. Izvođenje radova i završetak radova se vidi na licu mesta, tako da su tu indikatori apsolutno nepotrebni za analizu ovog računa.“

On je pojasnio i da neke stavke imaju slabije izvršenje jer se radi o tome da plaćanje nije izvršeno do kraja 2022. godine, te odgovorio i odborniku Saviću da se ne radi o izveštaju državnog, nego komercijalnog revizora.

„Mi u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu imamo obavezu da svaki završni račun bude predmet eksterne revizije koja će vršiti kontrolu ukoliko u toj godini državna revizija ne bude vršila kontrolu završnog računa. Inače, predmet onog kontrolisanja koji je bio obiman dokument je bila pravilnost poslovanja i bile su kontrolisane sve 11 gradske uprave, Agencija za lokalni i ekonomski razvoj, Direkcija, te je zato taj dokument bio toliko obiman…“

Član Gradskog veća Stefan Kitanović je rekao da se iz završnog računa može zaključiti da se Grad Leskovac odgovorno ponašao, budžet je stabilan i imali smo rekordno izvršenje budžeta.

U diskusiji su učestvovali još neki članovi Gradskog veća, kao i odbornici vladajuće većine koji su govorili pohvalno o završnom računu navodeći stavke iz budžeta koje to i potvrđuju.

Rasprava o završnom računu budžeta Grada Leskovca je u jednom trenutku totalno skrenuta, jer se rasprava više vodila o tome ko je išao u Ameriku i Kolumbiju i zašto, da li doktori uzimaju pare od svojih pacijenata, a najavljivane su i tužbe zbog izrečenih optužbi za govornicom.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare