Usvojen rebalans budžeta u Vlasotincu

VLASOTINCE


Na 13. sednici, na kojoj je od 45 prisustvovalo 36 odbornika, vlasotinačkog lokalnog parlamenta u poslednjem ovoletnjeg junskom vrelom danu, vladajuća većina usvojila je predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince za 2022. godinu. Obrazlažujući predlog ove odluke predsednik opštine Bratislav Petrović je po stavkama objasnio predloženi rebalans budžeta.

 • Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Vlasotince povećavaju se sredstva u budžetu opštine u iznosu od 19.545.291 dinara. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine planiraju se u iznosu od 1.056.835.101 dinara, ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinasijske imovine planiraju se u iznosu od 1.091.398.978 dinara, budžetski deficit planira se u iznosu od 34.563.877 dinara. Tako se, recimo, po programu aktivnosti Centra za socijalni rad, sredstva smanjuju na ime realizacije projekta „Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“, u iznosu od 9.973.000, ali se povećavaju sredstva projektu „Pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju“ u iznosu od 2.022.000 dinara. Takođe se Centru za socijalni rad povećavaju sredstva za realizaciju programske aktivnosti „Dnevne usluge u zajednici“ u iznosu od 6.266.666 dinara i na ime jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.200.000 dinara. Za planirane projekte u ovoj godini u oblasti „Upravljanje saobraćajem i saobraćajnom infrastrukturom“, sredstva u iznosu od oko 30 miliona dinara preneta su u naredne dve godine i to za izgradnju ulica, kako u gradskom tako i u seoskom području, kao i za ugradnju grebanog asfalta na seoskim putevima – objasnio je, predsednik Petrović, napred navedene promene.
  Govoreći o novim projektima koji su planirani, Petrović je rekao da će se vršiti rekonstrukcija zgrade ambulante u Stajkovcu, da će se raditi lokalni seoski vodovod u selu Donji Dejan, kao i vodovodna mreža u ulici Vinogradarskoj u Vlasotincu.
 • Kao novi projekti uvršćeni su rekonstrukcija ambulante u Stajkovcu, u iznosu od oko sedam miliona dinara, izgradnja vodovoda u selu Donji Dejan u iznosu od 3. 420.000 dinara i četiri miliona su opredeljena za izgradnju vodovodne mreže u ulici Vinogradarskoj. Takođe, za programe komunalne delanosti povećana su sredstva za čišćenje kanala kao i za kapitalne subvencije kod JKP „Vodovod“ za 13 miliona dinara, i kod JKP „Komunalac“ za 6.300.000 dinara. Opredelili smo sredstva i za završetak projekta Uređenja kupališta u iznosu od 2,6 miliona dinara, za programsku aktivnost Vinski bal 500.000 dinara i za realizaciju manifestacije Miholjski susreti 600.000 dinara. Povećana su sredstva i za rekonstrukciju crkve u Kruševici i Bonjincu, u iznosu od 589.000 dinara. Opredeljena su sredstva i za druge programske aktivnosti, a ovde sam napomenuo samo neke od planiranih – istakao je između ostalog predsednik Petrović obrazlažući predloženu Odluku o izmeni i dopuni Odluke o budžetu.

 • Predstavnici opozicije kritkovali su predloženi rebalans, smatrajući da nije dobar, da nema kapitalnih investicija, da su sredstva povučena i preraspodeljena.

 • Opozicioni odbornik Dragan Jović rekao je:
 • Kakav budžet, takav i rebalans, sve ono što nije urađeno povučeno je, nema kapitalnih investicija. Nema ulica, dečjih igrališta, sredstva treba preneti, a ja pitam zašto nije urađeno -.
  Žarko Kostić, odbornik opozicije je mišljenja da predloženi rebalans nije dobro obrazložen. On se zapitao zašto planirani projekti nisu realizovani, nego se sredstva prenose za narednu godinu.
 • Mesna zajednica Šišava je nema ni u budžetu, ni u rebalansu. U ovo selo se veoma malo ulaže. Ne kritikujem sve što je urađeno, ali pitam šta je urađeno, čini se nedovoljno – rekao je Kostić.
  Skupština je usvojila Odluke: o završnom računu opštinskog budžeta, o izradi izmene i dopune III Plana generalne regulacije Vlasotince, o izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije za kompleks „Ciglana Mladost“, o komunalnim delatnostima, o uslovima za držanje domaćih životinja, o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća Komunalac, o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini.
  Na ovoj sednici većinom glasova usvojen je Izveštaj o radu Opštinske uprave, koji je obrazložio načelnik opštinske uprave Marjan Stanković, upoznajući odbornike sa njenim radom i funkcionisanjem. Nakon diskusije i postavljenih pitanja, Stanković je dao odbornicima odgovore na sva pitanja.

 • Odbornik opozicije Dragan Jović mišljenja je da će opština, kao i drugi u Srbiji, u narednom periodu imati problem sa faktičkom ekspoprijacijom, te da opštinska uprava nije dovoljno uključena u rešavanju ovog problema.
  Vladimir Kocić, odgovarajući istakao je da će opština raspisati javnu nabavku za angažovanje jednog ili dva advokata, te da će nakon sprovedene propisane procedure, oni dobiti predmete i biti uključeni u rad i rešavanje ovog problema.
  Nakon diskusije usvojen je i Izveštaj o radu JKP Komunalac, kao i cenovnik komunalnih usluga JKP Komunalca, i cenovnik usluga, radova, mehanizacije i radne snage JKP Vodovoda.
  Skupština većinom glasova nije usvojila Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za radnu zonu Stajkovce i Gložane. Na ovoj sednici usvojene su predložene mere za prevenciju nasilja u osnovnim i srednjim školama i formirano je Koordinaciono telo za borbu protiv vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama.
  U delu Izbor i imenovanja za vršioca dužnosti direktora JKP Komunalac imenovan je Bojan Mitrović, koji je i do sada obavljao ovu funkciju, a za v.d. direktora Kulturnog centra imenovana je Maja Marković, master menadžer menadžmenta i preduzetništa iz Vlasotinca.
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare