Usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi

 

LESKOVAC

Na današnjoj,  27. sednici Gradskog veća, usvojen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju grada Leskovca.

Ovaj Pravilnik sačinjen je na osnovu realnog sagledavanja potreba u Gradskoj upravi, a sve u cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Gradske uprave, kao i na osnovu predloga gradskog pravobranioca i Službe za budžetsku inspekciju, rekao je u obrazoženju v. d. načelnika Gradske uprave Miloš Cvetanović.

Pravilnikom se detaljnije uređuju unutrašnje organizacione jedinice, rukovođenje organizacionim jedinicama, nazivi i opisi radnih mesta, zvanja u kojima su radna mesta razvrstana, potreban broj zaposlenih za svako radno mesto, vrsta i stepen obrazovanja, radno iskustvo i drugi uslovi za rad na svakom radnom mestu u Gradskoj uzpravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju. Radna mesta razvrstana su u zvanja, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Broj sistematizovanih funkcionera, službenika na položaju, službenika na izvršilačkim radnim mestima i nameštenika u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekciju u skladu je sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave grada Leskovca za 2015. godinu, rekao je Cvetanović.

FORMIRANA ŽALBENA KOMISIJA U DRUGOM STEPENU

Gradsko veće donelo je odluku o obrazovanju Komisije za odlučivanje o žalbama službenika u drugom stepenu, što je zakonska obaveza lokalne samuprave. Žalbena komisija je  drugostepena komisija koja će odlučivati o žalbama službenika na rešenja vezana za  njihova prava i družnosti, kao i o žalbama učesnika internih i javnih konkursa, rekao je v. d. načelnika Gradske uprave za poslove Gradskog veća i Skupštine grada Milan Popović. Komisija prosleđuje svoje izveštaje Gradskom veću, koje donosi konačnu odluku. Za članove žalbene komisije su izabrani: Predrag Momčilović, predsednik, i članovi Bogdan Dunčić i Slavoljub Antić.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare