Usvojen izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci 2020. godine

LESKOVAC

Odbornici su razmatrali i izveštaj o izvršenju budžeta za period od 1.1.-30.6.2020. godine. Ostvareni prihodi, primanja i neutrošena sredstva iznosila su 1.825.126.153 dinara, što je 39,2% projektovanog budžeta, rekla je šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević.

„U prva dva meseca ove godine prihodi su bili bolji nego u istom periodu prošle godine i to za čak 67 miliona dinara. Proglašenje vanrednog stanja zbog korone u martu mesecu dovelo je do smanjenja privredne aktivnosti, kao i obustavljanja rada pojedinih delatnosti, što je uzrokovalo znatno manje prihod u budžetu lokalne samouprave. Ovde ubrajamo i paket mera privrednicima i mogućnost odlaganja plaćanja poreza na zarede, čime su se umanjili planirani prihodi. Tako je porez na dohodak, dobit i kapitalne investicije realizovan sa 710 od planiranih 1,9 milijardi (36,3%).

Nominalno najveće ostvarenje u iznosu od 600 miliona beleži porez na zarade, što je 35,8 u odnosu na godišnji plan. Porez od prihoda na samostalne delatnosti ostvaren je u iznosu od 72 miliona dinara što je 42,4%. Što se tiče rashoda, u prvih šest meseci ove godine izvršeni iznos je 1.711.664.523 dinara od planiranih 4.660.682.509 dinara (36,7). Kategorija rashodi za zaposlene izvršena je u iznosu 574,3 miliona (48,8%), a sve obaveze se uredno servisiraju. Kategorija korišćenje usluga i roba izvršena je sa 416,8 miliona (32,4%), što je za 71 milion manje nego u istom periodu prošle godine. Kategorija socijalnog osiguranja i zaštite je ostvarena sa 51,2 miliona dinara (49,5%), što znači da se redovno servisiraju sva socijalna davanja iz budžeta grada (naknade za novorođenu decu, jednokratne pomoći…).“

Milosavljevićeva je naglasila da su se sredstva, iako su smanjeni prihodi, koristila racionalno i restriktivno kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje lokalne samouprave i očuvala likvidnost budžeta grada.

Nenad Zdravković (Za Leskovac Zajedno) podsetio je da je u decembru 2019., kada je usvajan budžet, korona već bila u najavi, da su ljudi u Kini uveliko oboljevali i pojedinačnih slučajeva u Evropi i da to niko nije ni pretpostavio, a sada je opravdanje za sve korona.

„Koronu ne bi mogli da sprečimo, ali smo mogli da sprečimo mnoga „krompir“ izvršenja u budžetu, odnosno nule u izvršenju, kojih ima koliko hoćete, kao što su komunalne takse za održavanje

„Tu gde ste dobacili do 3-4% smatram za uspeh, ali recimo komunalna taksa da držanje sredstava za igru, naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, komunalna taksa za korišćenje javnog prostora gde se odlaže građevinski prostor, komunalna taksa za štampu i publikaciju, prihodi od davanja u zakup nepokretnosti u korist budžeta grada čak 0,8%, deo dobiti javnih preduzeća u korist grada takođe 0, primanja od prodaje nepokretnosi u korist nivoa grada planirano je 93 miliona, a izvršeno 0… Nula do nule, a nula će ostati i posle vas… Proširenje kanalizacione mreže, izvori iz ostalih finansiranja, planirano 520 miliona, ostvareno 0. I uradiće kanalizaciju u tri ulice u Bobištu i to ćemo da gledamo 16 puta kroz flajere… Elektrifikacija polja, koji je SNS osmislio i napravio revoluciju u našim selima, od 102 planiranih miliona čak nema ni 0, nego je ostavljeno prazno polje… Rekonstrukcija Dečjeg dispanzera – i tu je 100 miliona, a i tu nema čak ni nule, nego prazno polje! Centralni Gradski trg iz ostalih izvora 236 miliona, uloženo 3 što je 1,57%. Bulevar Nikole Pašića, takođe nema ni nule, a planirano 250 miliona. Rekonstrukcija Radoje Žunića sa pratećom infrastrukturom planirano u prošlom budžetu 22 miliona, sada 41,2 miliona, a u oba slučaja prazno polje, čak ni nula. I na kraju, izgradnja Gradskog stadiona – od 900 miliona takođe 0.“

Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) ističe da se već na šestomesečnom izveštaju vidi kakav će biti budžet, a situacija je zabrinjavajuća.

„I kad uzmemo u obzir situaciju koja nas je zadesila, jasno je da će morati da se uzmu neki drugi metodi kako bi budžet bio u što većem procentu ostvaren. Očekujem rebalans i tu ćemo videti šta se očekuje. Ali, da ne budu i tu nerealna očekivanja, pa da izvršenje bude 88% kao u 2019. godini. Tekući prihodi budžeta od prodaje nefinansijske imovine su 38,3%, a tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u zbiru 36,9%… Na pola godine bi izvršenje budžeta moralo da bude 50%, ili makar 48-49%. Mi tu granicu od 49% imamo u slučaju gde država izmiruje svoje obaveze, pa se pitam šta bi tek bilo da se i država pozvala na koronu i prosledila manje novca? Ako ne izvršimo rebalans budžeta na kraju godine nećemo preći 80%. Shvatam da je situacija sa koronom otežala izvršenje, ali nikada nismo imali ovoliko nula u izvršenju budžeta.“

Dragan Savić (Zdrava Srbija) napomenuo je da je motel „Predejane“ u gradski budžet uplatio 900.000 dinara na osnovu boravišnih taksi.

„Planirano je šest miliona, realizovano u 2019. godini nepto preko četri miliona. Ako je „Predejane“ uplatilo 900.000 morate da se upitate šta to rade oni drugi. Oni ne prijavljuju smeštaj, ne plaćaju PDV i budžet ga nigde nema… Kako to da su svi kapaciteti popunjeni, a samo motel „Predejane“ ide sa tom cifrom. Ove godine je ostvarenje samo 14%, a motel „Predejane“ prednjači sa uplaćenih 90.000, a ima umanjene prihode, jer auto-put više ne prolazi pored njega.“

Šef odborničke grupe “Za Leskovac ZAJEDNO” Nebojša Cakić izneo je optužbu za falsifikovanje podataka u budžetu grada Leskovca, rekavši da se različiti podaci pojavljuju u usvojenom budžetu za 2020 . godinu i u izveštaju o šestomesečnom trošenju budžeta.

„Razlika u brojkama se odnosi na davanja iz republičklog budžeta i tu razliku niko nije objasnio, te pozivam nadležne službe da ispitaju o čemu se radi. Budžet za 2020. sednicu je usvojen na sednici Skupštine grada koja je održana 12. decembra 2019. godine. Taj budžet je objavljen u Službenom glasniku Grada Leskovca broj 34 od 13. decembra 2019. godine. U delu prihoda iz transfera Republike u korist grada se navodi u 206.956.000 dinara. To je budžet koji je usvojen i nije menjan. U šestomesečmnom izveštaju, koji ste vi nama dali, piše da je taj iznos 237.359.500 dinara. Ko je falsifikovao ovaj izveštaj o izvršenju budžeta? Sledstveno tome, falsifikat ide na sledećoj strani, kada se govori o ukupnim prihodima i primanjima. Ja tražim ne samo da se ovaj izveštaj ne usvoji već da Skupština grada podnese krivično prijavu protiv odgovornih lica za falsifikovanje službenih dokumenata.“

Njegovo izlaganje podržao je i Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija) koji je rekao da je i sam upozoravao na slične pojave i da postoji sijaset pozicija u 2019. godini gde je takođe bilo izmenjenih brojki u odnosu na ono što je usvojila skupština.

Šef Odeljenja za finasija Marija Milosavljević ovo neslaganje pojasnila tako što je rekla da Zakon o budžetskom sistemu kaže da se u toku godine mogu povećavati i otvarati izmene ukoliko se ukaže potreba za tim.

„Koristili smo pravila iz ovog Zakona, gde se izvršnoj vlasti dozvoljava izmena ukoliko u toku godine dođe do vanrednih sredstava. Blagovremeno smo obaveštavali MInistarstvo finansija o svim izmenama. Nismo bili u obavezi da u izveštaju to naznačimo, ali ćemo ubuduće to svakako raditi. U ovom slučaju su došle pare za Centralno postrojenje. Tu nema nikakvog falsifikata već je primenjen Zakon o budžetskom sistemu.“

Na ovo pojašnjenje je ponovo reagovao Nebojša Cakić i rekao da su o tim izmenama morali da budu obavešteni odbornici koji su usvojili budžet, a sada su dovedeni u zabludu i da sada odlučuju o nečemu što je u međuvremenu izmenjeno.

Nenad Filipović je podsetio da su određene cifre iz plana budžeta u 2019. menjane i da je bilo dva rebalansa budžeta.

„Zašto vi iz finansija dolazite da ova skupština usvoji budžet, usvoji plan budžeta, da usvoji rebalanse budžeta, a samoinicijativno promenite plan? I kažete obavetili smo ministarstvo. Vi treba da obavestite onog koje izglasao budžet i to se zove rebalans budžeta. Ako mi kao odbornici izglasamo nešto, vi ne smete da menjate plan koji je skupština donela. A vi ne samo da ga promenite, nego nas o tome i ne obavestite… Vi imate većinu koja će uvek da izglasa šta god da uradite, a pritom 90% njih uopšte to nije videlo… Mi to ne možemo da promenimo kao opozicija, ali moramo da promenimo način da ne može svako da radi na svoju ruku.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare