Uredba Vlade Srbije o ponudi zamenskog vaučera za otkazano letovanje neustavna?

LESKOVAC

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled pandemije koronavirusa.

Kako je saopštilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Uredbom je omogućeno da svi građani koji su uplatili turistički aranžman do 15. marta ove godine imaju mogućnost da sa agencijama dogovore zamensko putovanje koje mogu da iskoriste najkasnije do 31. decembra 2021. godine.  Ukoliko zamensko putovanje ne bude realizovano do pomenutog datuma, građani će imati pravo na povraćaj uplaćenih sredstava do 15. januara 2022. godine.

Uredbom o ponudi zamenskog putovanja propisan je poseban način i uslovi pod kojima se može dati ponuda za korišćenje zamenskog putovanja. U čl. 2. Uredbe se kaže:

Organizator turističkog putovanja (u daljem tekstu: organizator putovanja), može putniku da ponudi zamensko putovanje za nerealizovano turističko putovanje koje je u celosti ili delimično uplaćeno zaključno sa 15. martom 2020. godine, bez obzira na period realizacije, a koje je otkazano ili nerealizovano u periodu vanrednog stanja ili kasnije usled okolnosti koje su prouzrokovane bolešću COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ovom odredbom ostavlja se na volju organizatoru turističkog putovanja da ponudi putniku zamensko putovanje u svim onim putovanjima koja su zaključena do 15. marta. U slučaju da organizator tako odluči, on daje ponudu koja je propisana članom 3. Uredbe i ta ponuda je sastavni deo novog ugovora o organizovanju putovanja. Na ovaj način Uredbom su derogirana prava potrošača/korisnika usluga predviđena Ustavom i zakonima Republike Srbije.

Obavezivanje potrošača da pristanu na zaključivanje novog ugovora ili na to da im se postojeći ugovor menja, oslobađanje organizatora putovanja obaveze da ispuni svoj deo ugovora i obavezivanje potrošača/korisnika usluga da prihvati ponudu zamenskog putovanja koju organizator učini suprotno je odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Pored svega ovoga, spornom Uredbom su onemogućena prava potrošača koja su propisana Zakonom o zaštiti potrošača, a pre svega pravo na odustanak od putovanja. Takođe, ovim propisom ukinula se i obaveza saobraznosti turističkog putovanja jer sada organizator faktički garantuje samo da će ponuditi ono putovanje koje je iste vrednosti (a ne isto putovanje, na istoj destinaciji i u istom hotelu). Samim tim uskraćeno je i pravo potrošačima/korisnicima usluge da reklamiraju nesaobraznu uslugu što je jedno od njihovih osnovnih prava.

Pored gore navedenog, uredbom su isključene neke odgovornosti organizatora putovanja i obaveze koje proizilaze iz Zakona o turizmu i teret stavljen na potrošače/korisnike usluga.

Dakle, Uredbom Vlade Republike Srbije derogirana su prava potrošača/korisnika usluga garantovana Ustavom Republike Srbije, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o turizmu i mnogim drugim domaćim i međunarodnim aktima na koje se Republika Srbija obavezala. Svi oni građani koji su zaključili svoje ugovore pre proglašenja vanrednog stanja (15. mart 2020. godine) suštinski su diskriminisani u ostvarivanju svojih potrošačkih prava u odnosu na one građane koji su takve ugovore zaključili nakon prestanka vanrednog stanja iako su u istom pravnom položaju. To je učinjeno Uredbom, aktom manje pravne snage od svih u ovoj inicijativi navedenih.

Zbog toga je Udruženje građana Tim 42 dana 11.06.2020. godine podnelo Ustavnom sudu Inicijativu za ocenu zakonitosti Uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2. O daljem toku inicijative za ocenu ustavnosti uredbe redovno ćemo obaveštavati javnost.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare