U Vranju formirani timovi za pojačan nadzor na terenu

VRANJE

Gradski štab za vanredne situacije Vranju formirao je tri stručna operativna tima čiji će zadatak biti da kontrolišu poštovanje preventivnih mera zaštite od korona virusa.

Štab je formirao timove za praćenje stanja na terenu, posebno u fabrikama, prevozu, komunalnim preduzećima, trgovinama, ugostiteljskim objektima, školama i vrtićima. Predložene su i mere kojih bi poslodavci i zaposleni trebalo da se pridržavaju.

Zadatak stručnog operativnog tima je da sagleda stanje na terenu, u pogledu poštovanja sprovođenja preventivnih mera Zavoda za javno zdravlje u Vranju i preporuka Gradskog štaba za vanredne situacije. U obavezi je da o eventualno uočenim nepravilnostima obavesti nadležne inspekcije.

Na sednici je zaključeno da je poslodavac dužan da donese poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno Zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Ovaj zakon u članu 46, uređuje da predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno Odbor za bezbednost i zdravlje na radu ima pravo da poslodavcu da predloge o svim pitanjima koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, da zahteva od poslodavca da preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje ili smanjenje rizika koji ugrožava bezbednost i zdravlje zaposlenih i da zahteva vršenje nadzora od strane inspekcije rada, ako smatraju da poslodavac nije sproveo odgovarajuće mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac je u obavezi da zaposlenima da epidemiološki upitnik svakog dana pre ulaska u objekat i da zaposlenog kod koga su se pojavili neki od simptoma udalji sa posla i o tome obavesti Zavod za javno zdravlje.

Obavezna je kontrola merenja temperature prilikom ulaska u objekat, dezinfekcija ruku i obuće, zatim dezinfekcija prostorija, predmeta i objekata, nošenje zaštitnih maski i rukavica i poštovanje propisane fizičke distance.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare