U Vlasotincu za javne nabavke potrošili 34,6 miliona bez poštovanja zakonske procedure

VLASOTINCE

 
Opština Vlasotince je u 2018. godini, zaključila ugovore ukupne vrednosti preko 34,695 miliona dinara bez poštovanja zakonskih procedura u postupcima javnih nabavki, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, navodi se u rezimeu izveštaja Državne revizorske institucije o reviziji budžeta ove opštine za proš+lu godinu . 

Opština Vlasotince je u 2018. godini, sprovodila javne nabavke a da je obaveštenja o zaključenim ugovorima objavljivanja na Portalu javnih nabavki sa zakašnjenjem i u Odluci o pokretanju postupka i Pozivu za podnošenje ponuda nije naznačeno da je javna nabavka oblikovana po partijama, navodi revizor koji zamera i to što je predsednik opštine Vlasotince donosio Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, Rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku, Odluku o dodeli ugovora i potpisivao Ugovore sa ponuđačima iako su sredstva obezbeđena na razdelu Opštinske uprave.

Vlasotinčani su, prema revizorskom izveštaju, preterali i sa platama.

Opština Vlasotince je masu sredstava za plate za 2018. godinu planirala u većem iznosu od 6,573miliona dinara u odnosu na iznos koji je propisan, navodi Državna revizorska institucija D

 Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava opštine Vlasotince su na dan 31.12.2018. godine preuzeli veće obaveze u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 3.018 hiljada dinara, iz budžeta, navodi revizor.

 Revizor navodi i da su Kulturni centar i Narodna biblioteka Vlasotince više isplatili plate, dodatke i naknade zaposlenima i socijalne doprinose na teret poslodavca u iznosu od 243 hiljada dinara, po osnovu uvećanja koeficijenata za obračun plata.  

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare