U susret klimatskoj pravdi: Šta kažu iskustva EPUS-a u Kraljevu

KRALJEVO

Evropski pokret u Srbiji sprovodi projekat koji se zove “U susret klimatskoj pravdi”, a koji se tiče klimatskih promena i promena koje one izazivaju. Iako se smatra da su te promene globalne, od izuzetnog je značaja uključivanje lokalnih zajednica, s obzirom na to da se efekti klimatskih promena dešavaju na lokalu i zavise od karakteristika i kapaciteta lokalnih zajednica.

Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo smatra da su realizacijom projekta „U susret klimatskoj pravdi“, u partnerstvu sa članicama Mreže evropskog pokreta u Srbiji, značajno ojačali stručne kapacitete za aktivnije uključivanje u procese donošenja odluka u oblasti klimatskih politika ne samo na lokalnom, već i na nacionalnom nivou. Dobrim razumevanjem klimatskog okvira na međunarodnom, nacionalnom i lokalnom nivou i poznavanjem primera dobre prakse iz okruženja izgradili su poziciju da mogu da se pojave kao kredibilan sagovornik lokalnim i nacionalnim vlastima u kreiranju javnih politika koje će značajno doprineti smanjenju negativnih uticaja klimatskih promena na život u lokalnim zajednicama.  

Što se iskustava u dosadašjim kontaktima sa građanima tiče, kažu da su se svojim dosadašnjim radom značajno povezali sa drugim lokalnim udruženjima koja se bave pitanjima životne sredine i pitanjima klimatskih promena kako bi obezbedili veću sinergiju u radu i efikasnije rezultate svog delovanja. Činjenica je da postoji veći broj udruženja koja sopstvenim snagama sprovode aktivnosti manjih razmera, a u kraljevačkom EPuS-u smatraju da bi efekti zajedničkog delovanja ostvarili efikasnije i vidljivije rezultate. Zaključak uspostavljenog dijaloga sa lokalnim udruženjima je da postoji potreba uspostavljanja efikasnijeg modela komunikacije i razmene informacija, a samim tim i zajedničkog delovanja.

Klimatske promene utiču na sve zemlje širom sveta, ali njeni uticaji nisu podjednako raspoređeni po regionima, generacijama, starosnim klasama, platnim razredima, zanimanjima i polovima. Posledice klimatskih promena pogađaju sve građane u lokalnim zajednicama. Okvir zasnovan na klimatskoj pravdi treba da obezbedi da se prilikom izrade strateških i planskih dokumenata u oblasti  odgovora na klimatske promene, planirane mere sadrže mere zasnovane na detaljnoj analizi i obezbeđivanju prava ugroženih društvenih grupa da predstavljaju odgovor na izmenjene klimatske uslove i doprinesu zaštiti životne sredine, kao i da su  specifične u odnosu na rodne aspekte. U tom smislu pripremljen je priručnik sa preporukama koji će lokalnim zajednicama obezbediti planiranje klimatskih politika zasnovan na klimatskoj pravdi.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare