U Surdulici za sport iz budžeta izdvajaju 130 miliona

SURDULICA

U Surdulici će u ovoj godini za sport iz budžeta biti izdvojeno 130 miliona dinara.

Ukupni budžet opštine Surdulica iz svih izvora finansiranja za 2023. godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 1.053.869.000 dinara.

Poreski prihodi doneće u gradsku kasu 597 miliona, a u toj grupaciji najveća stavka je porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke i iznosi 378,5 miliona, dok će od poreza na dobit i usluge stići 132 miliona, a od poreza na imovinu 60. Transferi od drugih nivoa vlasti će doneti 310.645.000 dianra.

Sa prenetim sredstvima iz ranijih perioda u iznosu od 78.141.000 dinara ukupan iznos je 1.132.010 dinara. Ukupni izdaci predviđeni za 2023. godinu su u iznosu od 1.123.810.000 dinara. Rashodi za zaposlene iznosiće 228 miliona, od čega na plate i dodatke odlazi 183,7 miliona, dok će za korišćenje roba i usluga otići 370,8 miliona.

Rashodi i izdaci budžeta, po funkcionalnoj klasifikaciji, utvrđeni su i raspoređeni u sledećim iznosima: za socijalnu zaštitu 44,8 miliona, opšte javne usluge 236 miliona, javni red i bezbednost 11, ekonomski poslovi 160 (turizam 86, drumski saobraćaj 44,5 i poljoprivreda 28,9 miliona), zaštita životne sredine 42,7, poslovi stanovanja i zajednice 162 (razvoj zajednice 83, ulična rasveta 50,5), rekreacija, sport, kultura i vere 184,5 miliona (rekreacija i sport 130 miliona, kultura 40,3, usluge emitovanja i štampanja 4,75 i rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu 9,4 miliona), obrazovanje 174,5 (predškolsko obrazovanje 91,5, osnovno obrazovanje 62,4 i srednje obrazovanje 20,6 miliona dinara).

Planirani su i kapitalni izdaci, a u ovu namenu izdvojeno je 79,78 miliona dinara.

Za rekonstrukciju zadružnog doma u Binovcu namenjeno je 25 miliona (i još dodatnih 20,1 u 2024. godini), izgradnja kanalizacione mreže u selu Alakince, put za Binovce biće finansirana sa 16 miliona, za projekat: “Investiciono održavanje lokalnih puteva na Vlasini”planira se 13,5 miliona, dok je 11,6 miliona u ovoj i četiri u sledećoj godini namenjeno za projekat “Investiciono održavanje Balon hale- zamena pokrivača“.

Usvojeni budžet opštine Surdulica za 2022 godinu bio je milijarda i sto miliona dinara.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare