U Srbiji trenutno više od 5.500 migranata u prihvatnim centrima

BEOGRAD-PREŠEVO

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije saopštio je,

povodom Međunarodnog dana
migranata 18. decembra, da ga dočekuje sa više od 5.500 smeštenih
migranata u stalnim i prihvatno-tranzitnim centrima.

Komesarijat za izbeglice i migracije podseća da je od početka
migrantske krize, sredinom prošle godine, preko teritorije Srbije
prošlo više od 900.000 migranata.

Ovaj Komesarijat  “i danas,  kao mnogo puta do sada”, izražava zabrinutost,

jer se , navode “migrantskoj krizi ne nazire kraj”.

“Migrantska ruta je samo uslovno zatvorena, a čini se da je Evropa
dalje od jedinstvenog odgovora nego na početku krize”, upozorava Komesarijat.

Srbija ulaže maksimalne napore da zbrine migrante dok borave na njenoj teritoriji

580 dana od početka migrantske krize, istovremeno
vodeći računa o bezbednosti i interesima svojih građana, navodi se u saopštenju.

Komesarijat za izbeglice i migracije navodi i da ” sa velikom zabrinutošću čeka
narednu godinu, jer su obezbeđena sredstva nedovoljna za pokrivanje
najelementarnijih potreba migranata” , ali se i  nada da će “međunarodna
zajednica razumeti i podržati Srbiju u naporima da migrantima pruži
sve što im pripada u skladu sa međunarodnim standardima”.

Komesarijat za izbeglice i migracije  podseća
“da migranti , koji borave na teritoriji Srbije,  ne žele ovde i da
ostanu2, što “situaciju dodatno otežava, posebno imajući u vidu da su
granice zemalja Evropske unije za njih zatvorene”.

Srbija je pokazala visok stepen odgovornosti i humanosti i svoj
zadatak ispunila, a tako će postupati i dalje, navodi se u saopštenju

“Svi migranti, koji su prošli preko naše teritorije,  urgentno su
zbrinuti, oni koji trenutno borave, ukoliko žele, imaju smeštaj i sve
što im po standardima pripada, sprečen je veliki broj ilegalnih
ulazaka, a uspešno se suzbija i krijumčarenje ljudima.

Republika Srbija ima jasno definisanu politiku i ne može da dozvoli da
bude pasivni posmatrač porasta broja migranata zbog nemogućnosti da
nastave put ka zemljama Evropske unije.

Srbija će imati aktivnu ulogu u rešavanju ovog pitanja, uz
insistiranje da budemo deo jedinstvenog evropskog rešenja, posebno kad
je reč o readmisiji migranata u zemlje porekla”.

Komesarijat za izbeglice i migracije se zahvaljuje se na podršci, pre
svih Evropskoj uniji i bilateralnim donatorima, implement partnerima,
nevladinom sektoru, kao i onima koji su prepoznali potrebe i pomogli
lokalnim zajednicama najviše pogođenim migrantskom krizom.

Na Međunarodni dan migranata, Komesarijat za izbeglice i migracije
podseća i da Republika Srbije i dalje zbrinjava veliki broj izbeglica
iz bivših SFRJ republika, interno raseljena lica, povratnike po
sporazumu o readmisiji i druge ranjive kategorije migranata.

Usled raspada bivše SFRJ i konflikata koji su usledili devedesetih
godina prošlog veka, došlo je do toga da u Srbiji potraži utočište
više od 800.000 izbeglica iz bivših republika i interno raseljenih
lica sa Kosova i Metohije.

Danas u Republici Srbiji evidentirano je 203.140 interno raseljenih
lica, a ukupan broj lica sa izbegličkim statusom je 29.457 (20.334 iz
Hrvatske i 9.080 iz Bosne i Hercegovine), navodi se u saopštenju.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare