U Bujanovcu postoji potencijal za poljoprivredu

BUJANOVAC

Član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Miroslav Aleksić rekao je danas, posle sastanka sa predsednikom opštine Bujanovac Šaipom Kamberi , da u toj opštini postoji potencijal za poljoprivredu.

„Iskoristio sam priliku da obiđem nekoliko poljoprivrednih domaćinstava u Bujanovcu i moram reći da to što sam video,  pokazuje da postoji potencijal za razvoj poljoprivrede u ovom delu Srbije. I da se narod prvo zaposli na taj način što će kroz poljoprivredu obezbediti svoju egzistenciju”, rekao je Aleksić.

On je dodao da je i sam donedavno bio predsednik „ jedne poljoprivredne opštine gde se preko 60% življa bavi poljoprivrednom proizvodnjom” I da ima nekih iskustava oko razvoja povrtarstva i voćarstva”.

„Želeo bih da neke projekte,  koje smo mi realizovali, svakako pomognemo da se prenesu i ovde u Bujanovac”.

Alesić smatra „jako važnim“ da država ima predstavu o tome da poljoprivreda ovde može da se razvije I da je „dobro “  što je u Bujanovcu sednica Odbora za poljoprivredu.

„Mi  sada imamo na dohvat ruke IPARD program da 2020. godine po kome je Srbiji opredeljno 175 miliona evra sredstava za razvoj poljoprivrede: To se odnosi na sredstva koja su bespovratna čak u iznosu od 70% i to je jako važno za one ljude koji žele da se bave poljoprivredom , da mogu doći do iniciajalnih sredstava za pokretanje poljoprivredne proizvodnje. U opštinama kao što je Bujanovac, gde je stopa nezaposlenosti preko 50% i itekako je važno naći način kako uposliti ljude”, smatra Alesić.

 

„Što se tiče mene, ja ću sa zadovoljstvom uvek dolaziri ovde, a rukovodstvao opštine će uvek biti dobar gost nama u Trstniku, da razmenimo iskustva i pokušamo da sami ostvarimo neke rezultate, a da dobijemo blagovremeno informacije i od evropskih fondova i od Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva šta je to što mogu naši poljooprivrednici da iskoriste”, rekao je Aleksić.

Predsednik opštine Bujanovca Šaip Kamberi rekao je da su sa Alesićem razgovarali o  razmeni iskustava u  razvoju  poljoprivrede.

 

„Opština Trstenik , iz koje dolazi naš gost, stekla je  to iskustvo kroz pomoć, subvencionisanje i davanje bespovratnih sredstava poljoprivrednicima. Želimo da nešto slično od naredne godine i u našoj opštini krene. Ovo je bio prvi sastanak i ja se nadam da ćemo imati prilike i da se bliže upoznamo sa svim tim projektima i da nam gospodin Aleksić pruži svoje iskustvo, ali i iskustvo iz njegove opštine, kako bismo to preneli kod i subvencionisanjem poljoprivrede otvorili nova radna mesta za naše građane”, rekao je Kamberi.

 

Në Bujanoc ka potencial për bujqësi
NGA AUTORI: JUGPRESS, 30 shtator 2016
BUJANOC

Anëtar i Komisionit për Bujqësi, Pylltari dhe Ujëra, Mirosllav Aleksiq ka thënë sot pas një takimi me kryetarin e komunës së Bujanocit, Shaip Kamberin, se në komunë ka potencial për bujqësi.

“Unë shfrytëzova rastin t'i vizitoj disa ekonomi bujqësore në Bujanoc dhe duhet të them se ajo që kam parë, tregon se ka potencial për zhvillimin e bujqësisë në këtë pjesë të Serbisë, dhe se njerëzit së pari të puësohen, në atë mënyrë që nëpërmjet bujqësisë do të sigurojnë ekzistencën e tyre”, ka thënë Aleksiq. Ai ka shtuar se ai vetë deri vonë ka qenë kryetar i “një komunë bujqësore ku mbi 60% e popullsisë merret me prodhime bujqësore,” dhe se ka disa përvoja rreth zhvillimit të kopshtarisë dhe pemëtarisë”.

“Do të doja që disa projekte, të cilët ne i kemi realizuar, sigurisht të ndihmoj që të përcillen edhe këtu në Bujanoc.” Aleksiq e konsideron “shumë të rëndësishme” që shteti ka ide se bujqësia këtu mund të zhvillohet dhe se është “mirë” që në Bujanoc është mbledhja e Komisionit për Bujqësi.

“Ne tani i kemi në dorë programin IPARD deri në vitin 2020, sipas së cilës Serbisë iu janë caktuar 175 milionë euro fonde për zhvillimin e bujqësisë: Kjo i referohet fondeve që janë të pakthyeshme deri në

shumën prej 70%, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ata njerëz që duan të merren me bujqësi, që mund të arrijnë te mjete fillestare për aktivizimin e prodhimit bujqësor. Në komunat siç është Bujanoci, ku shkalla e papunësisë është mbi 50%, gjithsesi është e rëndësishme që të gjendet mënyra për të punësuar njerëzit”, konsideron Aleksiq.

“Sa më përket mua, unë me kënaqësi gjithmonë do të vij këtu, ndërsa udhëheqësitë e komunave gjithmonë do të jenë mysafirë të mirë në Tërstenik, t'i shkëmbejmë përvojat dhe të përpiqemi që vetë të arrijmë disa rezultate, dhe të marrom informacione në kohë edhe nga fondet evropiane, edhe nga Qeveria e Republikës së Serbisë dhe ministrisë kompetente se çfarë është ajo që bujqit tanë mund ta shfrytëzojnë”, ka thënë Aleksiq.

Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaip Kamberi ka thënë se me Aleksiqin kanë diskutuar për shkëmbimin e përvojave në zhvillimin e bujqësisë.
“Komuna e Tërstenikut, nga e cila vjen mysafiri ynë, e ka fituar këtë përvojë nëpërmjet asistencës, subvencionimit dhe dhënien e mjeteve të pakthyeshme për fermerët. Duam që diçka e ngjashme nga viti i ardhshëm, të fillojë edhe në komunën tonë. Ky ishte takimi i parë dhe unë shpresoj se do të kemi mundësi që të njihemi më për së afërmi  me të gjitha këto projekte dhe se z. Aleksiq do të ofrojë përvojën e vet, por edhe përvojat nga komuna e tij, në mënyrë që të përcjellim dhe me anë të subvencionimit të bujqësisë të krijojmë vende të reja pune për qytetarët tanë”, ka thënë Kamberi.

.

Neka Vaš komentar bude prvi na "U Bujanovcu postoji potencijal za poljoprivredu"

Ostavite komentar