U 2021. godini posečeno 3,4 miliona kubnih metara drva, polovina utrošena kao ogrev

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BEOGRAD

Izveštaj o seči drveta u državnim i privatnim šumama Republički zavod za statistiku Srbije radi na godišnjem nivou, a na osnovu podataka dobijenih od izveštajnih jedinica javnih preduzeća „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“, kao i javnih preduzeća nacionalnih parkova. Podaci se prikupljaju i od radnih organizacija u kojima je šumarstvo glavna ili sporedna delatnost. Ovim izveštajem prikazuje se zapremina posečenog drveta u šumi i izvan šume, u kubnim metrima (m 3), po izvršiocima seče, tipovima šuma, vidovima seče i sektorima svojine. Izvršioci seče drveta mogu biti šumarska preduzeća, preduzeća drvne industrije, preduzeća kojima je šumarstvo sporedna delatnost i vlasnici šuma. U zavisnosti od kvaliteta, posečeno drvo razvrstavamo u tri osnovne kategorije: industrijsko i tehničko drvo, ogrevno drvo i otpadak. Industrijsko i tehničko drvo je ono drvo koje je zbog povoljnih fizičkih i hemijskih svojstava namenjeno za tehničku i industrijsku upotrebu. Ogrevno drvo je drvo koje se upotrebljava neposredno za ogrev ili za proizvodnju drvenog uglja. Otpadak su delovi drveta koji u šumi ostaju neiskorišćeni prilikom seče i izrade šumskih sortimenata.

Obim radova sprovedenih na seči drveta u Republici Srbiji u 2021. godini, u odnosu na prethodnu godinu, uvećan je za 12%. Po regionima je situacija sledeća: u Beogradskom regionu umanjen je za 24%, u Regionu Vojvodine uvećan je za 13%, u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije umanjen je za 4%, a u Regionu Južne i Istočne Srbije uvećan je za 15%. Posečena zapremina drveta u 2021. godini ukupno iznosi oko 3,4 miliona m3. Najveći deo ove zapremine drveta, oko 1,7 miliona m3 (51%), upotrebljen je kao ogrevno drvo. Posečena (bruto) zapremina drveta u državnim šumama i van šuma iznosi oko 2,6 miliona m 3, a u privatnim šumama i van šuma oko 780.000 m 3. Ukupno je isečeno skoro tri miliona kubika lišćara i nešto preko 400.000 m3 četinarskog drveta.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare