Tržišna inspekcja i prava potrošača

LESKOVAC

U oko 11 posto inspekcijskih kontrola utvrđen je prekršaj zbog kojeg je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, što je manje u odnosu na 2015. godinu .

Ovaj podatak ukazuje upravo na to da inspekcijski nadzor u oblasti zaštite potrošača daje rezultate, ističu u tržišnoj inspekciji u Leskovcu.

 

Ukoliko tržišni inspektor u inspekcijskoj kontroli utvrdi prekršaj, donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom.

U 2016. godini tržišni inspektori podneli su 438 rešenja kojima su naložili otklanjanje utvrđene nerpavilnosti i podneli su Prekršajnom sudu 502 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

U oko 11 posto inspekcijskih kontrola utvrđen je prekršaj zbog kojeg je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, što je manje u odnosu na 2015 godinu (kada je je bilo 19%).

Ovaj podatak ukazuje upravo na to da inspekcijski nadzor u oblasti zaštite potrošača daje rezultate.

U okviru godišnjeg plana rada tržišna inspekcija je u 2016. godini izvršila 900 inspekcijskih kontrola kod trgovaca, gde su inspektori kontolisani primenu Zakona o zaštiti potrošača.

U protekloj godini tržišna inspekcija je primila gotovo 3.700 prijava građana koje su za predmet imale potrošački problem i pokrenula je postupke inspekcijskih nadzora. Inače, prethodne godine bilo je više prijava potrošača u odnosu na 2015. godinu.

Potrošači imaju pravo da se obrate tržišnoj inspekciji u sledećim situacijama: kada trgovac nije jasno istakao cene na proizvodima i uslugama u cenovniku usluga, kada im trgovac nije dao račun za kupljenu robu ili izvršene usluge, kada ih trgovac nije obavestio o svojstvima robe, o načinu plaćanja, o načinu i roku isporuke robe, o načinu na koji postupa po prigovoru potrošača, ali sve to pre nego što su kupili robu, kada ih je trgovac obmanu i neistinito prikazao svoj proizvod ili uslugu, kada se trgovac nasrtljivo ponašao prema njima, na primer, dolazio im u stan bez njihove saglasnosti i slično.

Zatim, potrošač može da se obrati tržišnoj inspekciji zbog zaštite svojih prava u slučaju da je video da trgovac prodaje maloletnim licima alkoholna pića (gde spada i pivo), kao i cigarete, kada im trgovac bez prethodnog pristanka šalje na njihovo ime SMS poruke, kataloge i drugo, kad im trgovac šalje robu koju nisu naručili i traži da plate tu robu, kada im se trgovac obraća, ali se nije tako predstavio, kada im daje garanciju za proizvod koja je kraća od zakonske (dve godine), kada su izjavili reklamaciju trgovcu na saobraznost robe/usluga, ali im trgovac nije odgovorio najkasnije u roku od osam dana, ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom uz njihovu saglasnost najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i kada ih je trgovac nezakonito isključio sa distributivne mreže struje, gasa, telefona.

A u slučaju da trgovac, po mišljenju potrošača, nije uvažio njihov osnovni prigovor na saobraznost robe/ulsuge i odbio je zahtev za zamenu, odnosno popravku robe ili povrćaj novca, potrošač treba da se obrati ne tržišnoj inspekciji, već udruženju potrošača, objašnjavaju u republičkoj tržišnoj inspekciji.

Svetski dan potrošača, 15. mart, upravo je prilika da se nešto kaže o aktivnostima tržišne inspekcije koje su vezane za problematiku zaštite potrošača.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare