Stanković: Nakon dvadeset godina svi udžbenici na albanskom u školama-Stankoviq: Pas Njëzet vitesh të gjitha tekstet shkollore në gjuhën shqipe

BUJANOVAC-PREŠEVO-MEDVEĐA

U Katalogu udžbenika za ovo školsku godinu odobreno je 59 udžbenika za nastavu na albanskom jeziku.

Ovi udžbenici su stigli iz Albanije a Služba Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medvedju je obezbedila novac koji je prosledjen na račun Nacionalnog saveta Albanaca za plaćanje taksi za 15 udžbenika
izdavačkoj kući „Albas“ u iznosu od 1.080.000 dinara.

Za ostale udžbenike se pobrinuo sam Nacionalni savet Albanaca.

Zahvaljujući ovome učenici osnovnih škola koji nastavu pohadjaju na albanskom jeziku u Preševu, Bujanovcu i Medveđi su posle 20 godina počeli školsku godinu sa svim udžbenicima na maternjem jeziku.

„Napravljen je veliki pomak u ostvarivanju interesa albanske
nacionalne manjine i njihove dugogodišnje težnje da se reši pitanje
udžbenika“, kaže predsednik Koordinacionog tela za
opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković.

On je dodao da se na ovo rešenje čekalo i zbog nerazumevanje vezanih za
procedure i ocenio da je “to iza nas”.

” Koordinaciono telo je bilo u toku sa svim dešavanjima i prošle godine smo inicirali dvodnevni sastanak sa nadležnim državnim organima i Nacionalnim savetom Albanaca sa ciljem
da se postigne dogovor koji je i doveo do rešenja ovog pitanja na
dobrobit svih strana“, rekao je Stanković.

On je dodao da osnovci iz albanske zajednice sada u mogućnosti da
pohađaju celokupnu nastavu na svom jeziku i da su jedna od osam
nacionalnih zajednica koja ostvaruje to pravo.

Udžbenici su obezbeđeni i usklađeni sa zakonima Srbije, uz puno ućešće
resornog ministarstva, Koordinacionog tela i Nacionalnog saveta
Albanaca, rekao je Stanković i dodao da su veliki doprinos dala ministarstva prosvete Srbije i Albanije, čiji su se ministri radi rešavanja ovog problema sastali u Bujanovcu.

„Naše ministarstvo prosvete je formiralo Komisiju za stručnu ocenu
kvaliteta rukopisa udžbenika, koji su nakon analize uvezeni iz
Albanije“, objasnio je Stanković.

Nedostatak udžbenika na albanskom jeziku za osnovne i srednje škole dugo je istican kao jedan od ključnih problema Albanaca koji žive na jugu Srbije.

Stankoviq: Pas Njëzet vitesh të gjitha tekstet shkollore në gjuhën shqipe

POSTOI: JUGPRESS 7 TETOR, 2020

BUJANOC-PRESHEVË-MEDVEGJË

Në Katalogun e Teksteve për këtë vit shkollor janë miratuar 59 libra shkollorë për mësimin që zhvillohet në gjuhën shqipe.

Këto libra shkollorë arritën nga Shqipëria ndërkaq Shërbimi i Trupit Koordinues për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë siguroi fondet që u alokuan në llogarinë e Këshillit kombëtar të Shqiptarëve për pagimin e tarifave për 15 tekste shkollore, shtëpisë botuese “Albas” në shumën 1.080.000,00 dinarë.

Për librat e tjerë shkollorë është kujdesur Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve.

Falë kësaj, pas njëzet vitesh nxënësit e shkollave fillore të cilët vijojnë mësimet në gjuhën shqipe në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë filluan vitin shkollor me të gjitha librat shkollorë në gjuhën e tyre amtare.

“Është bërë një hap i madh në realizimin e interesave të pakicës kombëtare shqiptar dhe aspiratës së tyre shumëvjeçare për të zgjidhur çështjen e librave shkollor “, thotë Zoran Stankoviq, kryetari i Trupit koordinues për

komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Ai shtoi se kjo zgjidhje ishte zvarritur edhe për shkak të keqkuptimeve në lidhje me procedurat dhe vlerësoi se kjo çështje tani më i “takon së kaluarës “.

“Trupi koordinues ishte në hap me të gjitha zhvillimet rreth kësaj problematike deri sa vitin e kaluar filluam një takim dy-ditor me organet kompetente shtetërore dhe Këshillin kombëtar të Shqiptarëve me qëllim të  arritjes së një marrëveshje që çoi në zgjidhjen e kësaj çështje për të mirën e të gjitha palëve ”, tha Stankoviq.

Ai shtoi se nxënësit e shkollave fillore nga komuniteti shqiptar tani janë në gjendje

t’i ndjekin mësimet në të gjitha klasat në gjuhën e tyre dhe janë një nga tetë

bashkësitë nacionale që e ushtrojnë këtë të drejtë.

Librat shkollorë janë siguruar dhe harmonizuar me ligjet e Serbisë, me pjesëmarrje të plotë të përfaqësuesve nga ministria e linjës, Trupi koordinues dhe Këshilli kombëtar Shqiptar, tha Stankoviq dhe shtoi se kontributin e madh e dhanë ministritë e arsimit të Serbisë dhe Shqipërisë, gjatë një takimi të mbajtur mes dy ministrave në Bujanoc për të zgjidhur këtë problem.

“Ministria jonë e Arsimit ka formuar një Komision për të bërë ekspertizën

e cilësisë së dorëshkrimeve të librave shkollorë, të cilat janë importuar nga

Shqipëria”, shpjegoi Stankoviq.

Mungesa e librave shkollorë në gjuhën shqipe për shkollat ​​fillore dhe të mesme është theksuar prej kohësh si një nga problemet kryesore të shqiptarëve që jetojnë në jugun e Serbisë.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare