Šta su Srbi dobili, a šta izgubili, bojkotom sednica Skupštine opštine Bujanovac

BUJANOVAC

Odbornici iz srpske zajednice, njih trinaestoro, bojkotuju sednice Skupštine opštine Bujanovca od konstituisanja posle poslednjih održanih lokalnih izbora 2020. godine.

Šta je , zbog te odluke , srpska zajednica dobila a šta izubila, ocenjuju kao lažnu dilemu.

Odbornici iz srpske zajednice napustili su poslednju sednicu Skupštine opštine Bujanovac zbog odbijanja većine koju čine albanski odbornici, da u dnevni red uvrsti njihove predloge.

Srpski odbornici, koji inače bojkotuju sednice Skupštine opštine Bujanovac još od 2020. godine zbog formiranja monoetničke lokalne vlasti, u kojoj su bile sve albanske stranke, napravili su samo dva puta izuzetak u toj svojoj odluci. Prvi put kada se odlučivalo o budžetu za 2023. godinu.

Drugi put pre desetak dana kada su predložili, između ostalog, dopunu  dnevnog reda raspravom i ratifikovanjem međuopštinskog sporazuma o deponijama.

Odbornici vladajuće većine odbili su ovaj predlog sa obrazloženjem da sporazum, koji je predložilo Ministarstvo za životnu sredinu treba najpre da se prouči i da se detaljno analiziraju obaveze lokalne samouprave i Javnog preduzeća „Komunalac“.

Vladajuća većina je odbila i zahtev odbornika sa liste okupljene oko SPS,  Stojanče Arsića,  da se sa dnevnog reda povuče izmena statuta Turističke organizacije Bujanovac.

Arsić je svoj predlog obrazložio tvrdnjom da se iza ove izmene zapravo krije namera da se promeni logo ovog preduzeća i izbaci motiv manastira Prohor Pčinjski.

Odbijen je i predlog odbornika sa liste okupljene oko SNS Miodrag Milković da odbornici raspravljaju o stanju u Javnom preduzeću „Komunalac“. Milković je rekao da nešto mora da se preduzme vezano za lošu situaciju u tom preduzeću i upozorio da i narednog leta građani mogu imati probleme sa snabdevanjem vodom.

Po izlasku srpskih odbornika sa sednice skupštine, sve planirane tačke su vrlo brzo , i uglavnom bez diskusije, usvojene.

Na prvoj sednici, u čijem radu su učestvovali , posle dvogodišnjeg apsolutnog bojkota, srpki odbornici su upozorili na kršenje dugogodišnjeg dogovora oko planiranja budžeta za tri zajednice u Bujanovcu, albansku, srpsku i romsku.

Odbornik sa liste oko SPS Stojanča Arsić je upozorio  da je budžetom opštine za 2023. godinu srpska zajednica u Bujanovcu „oštećena“ za 44,8 miliona dinara, zatražio je povlačenje nacrta budžeta i Odluku o raspodeli sredstava iz Koordinacionog tela.

Odbornici iz albanske zajednice su ovo odbili.

Ovakvo preglasavanje po nacionalnoj osnovi srpski odbornici navode kao ključni argument za bojkotovanje sednica Skupštine opštine Bujanovac.

Dilema da li na taj način, zapravo, krše izbornu volju građana iz srpke zajednice nazivaju zamenom teza.

BOJKOT SKUPŠTINE- PORAZ ALBANACA I MEĐUNARODNE ZAJEDNICE

Miodrag Milković, odbornik sa SNS liste u Skupštini opštine Bujanovac, na pitanje šta misli o tome šta su Srbi tačno dobili time što ne učestvuju i bojkotuju rad Skupštine, a šta su izgubili, kaže da je to „pre svega poraz predstavnika Albanaca u opštini Bujanovac, koja posle prvi put možda u istoriji Bujanovca nije multietnički formirana, odnosno Albanci su formirali po etničkoj osnovi vlast“. 

„To je poraz takođe i međunarodne zajednice koja posle nemira 2000. godine i formirane multietničke vlasti kao multietničke sredine žmuri na situaciju da je formirana etnički čista vlast u Bujanovcu. Nije samo to problem već i u tome što svi dogovori koji su važili u prethodnih dvadesetak godina po pitanju reciprociteta 60:40 Albanci, Romi i Srbi, su pogažena. Smanjilo se do 13% za srpsku zajednicu i to i za novac koji je iz lokalnog budžeta, ali i novac iz Koordinacionog tela. Srbi su u svakom pogledu diskriminisani kad je u pitanju vlast u opštini Bujanovac i zbog preglasavanja u Skupštini, bez uvažavanja bilo kakvih argumenata, tako da je stvarno nesvrsishodno uopšte učestvovati u takvoj vlasti.“

Milković smatra da to nije dobro ni za Albance, ni za Rome, ni za Srbe, da svi zajednički gube.

Činjenicu da Srbi nemaju svoje predstavnike koje su birali na izborima u Skupštini, te da su tako uskraćeni bar za vidljivost, odnosno da se vidi da su tu prisutni, Milković smatra „zamenom teza“.

„Ako hoćeš s nekim da pričaš možeš da pričaš na televiziji, na radiju, bilo gde, ovde je u pitanju vlast, odgovornost za vršenje vlasti. Mi možemo da se vidimo na svakom koraku i svi možemo da non stop budemo u medijima da se vidimo svaki dan. Nije ovde stvar vidljivosti, ili da dođeš pa da olakšaš dušu, da tako kažem, da saspeš u oči sve što te muči, nije to suština, suština je odnos među etničkim Albancima s jedne strane, koji su kao rogovi u vreći, i njihov odnos prema srpskoj zajednici ovde u Bujanovcu, po elementarnim pitanjima, od budžeta do zaštite životne sredine i na kraju krajeva ljudskih prava. Preglasavanje Albanaca po difoltu je bez uvažavanja argumenata. Tu nema posla, znači mi smo preglasani bez ikakve argumentacije. Zato bi i pojavljivanje u Skupštini bio samo dekor, da se ispuni forma, a da se ne skrene pažnja i domaćoj i međunarodnoj javnosti da multietnički Bujanovac ima etnički čistu vlast“, smatra Milković.

MITROVIĆ-IZNUĐENA ODLUKA

Slično misli i Nenad Mitrović, šef odborničke grupe SNS, koji kaže da je iznuđena odluka da njegova odbornička grupa ne učestvuje na sednicama Skupštine opštine Bujanovac.

„Razlog tome je politički dogovor koji su albanske partije napravile posle lokalnih izbora 2020. godine i tim političkim dogovorom sve albanske partije učestvuju u skupštinskoj većini, posle instrukcija koje su dobili iz Tirane i iz Prištine. Mi smatramo da smo te 2020. godine svi zajedno, ne samo Srbi, nego i Srbi i Albanci i Romi vraćeni u period pre 2002. godine i tu smo svi na gubitku. Sve ove godine gradeći to međuetničko poverenje je palo u vodu posle 18 godina i vraćeni smo na period koji je svakako daleko iza nas“, dodaje.

„Ono što su Srbi, ako pričamo o Srbima, dobili je svakako to političko srpsko jedinstvo, jer i jedna i druga izborna lista koje su dobile poverenje građana 2020. godine zajednički učestvujemo i delujemo, zajednički donosimo odluke i odluke kada ne učestvujemo u radu lokalne Skupštine, ali ima i neke sednice kada učestvujemo u radu lakalnog parlamenta. To je bilo pre svega kada se usvaja budžet za narednu godinu. Imali smo i naše učešće na sednici lokalnog parlamenta kada je trebalo da se raspisuje sporazum o rešavanju pitanja gradske deponije i to su neke interesantne stvari, odnosno stvari koje se odnose na život. Rešavanje pitanja gradske deponije nije politika, nego život. Ako gledamo generalno, Srbi su dobili to srpsko jedinstvo i mislim da je to nešto što je dobro,“ navodi on.

Mitrović smatra da se ništa neće promeniti ako bi učestvovali u radu skupštine, jer na jednoj strani je 26 Albanaca, a na drugoj trinaestoro Srba.

„Srbi nikada ne mogu da preglasaju Albance i ono što mi tražimo je svakako da se sve vrati na period od pre 2020. godine, kada su Srbi i Albanci zajedničkim konsenzusom donosili odluke. Evo mi smo nedavno učestvovali, trinaestoro Srba je bilo na sednici lokalne skupštine, mi nismo mogli da preglasamo Albance i da ratifikujemo sporazum o rešavanju pitanja gradske deponije“, dodao je Mitrović.

ARSIĆ-SRPSKA ZAJEDNICA IZ BUDŽETA ZA TRI GODINE DOBILA OKO 100 MILIONA MANJE

Stojanča Arsić, u ime odborničke grupa oko SPS-a, na temu šta se dobilo, a šta izgubilo time što srpski odbornici bojkotuju rad Skupštine u Bujanovcu, kaže da su dobili to da se pokrene nešto, da ono što je važilo do 2020. godine važi i nadalje, budući da nije napravljena nikakva koalicija, oni sami raspoređuju sredstva u budžetu.

„Tako da trenutno iz lokalnog budžeta srpska zajednica za protekle tri godine je dobila oko 100 miliona manje nego što je trebalo po onom dogovoru koji je važio ranije. Zatim, zajednički projekti se dogovaraju zajedno, a ne mogu oni posebno sami da određuju zajedničke projekte. Ako se menja princip, menjaju ga svi oni koji su učestvovali u tom donošenju. Ja sam sa svojom odbornicom bio još na prethodne dve, nadao sam se da će proraditi savest kod njih i da u budžetu za ovu godinu se malo realnije sagledaju stvari, međutim i dalje ništa od toga. Na zadnjoj sednici smo bili kada je u pitanju bilo potpisivanje međuopštinskog sporazuma za regulisanje deponije, oni to nisu stavili na Dnevni red, da prouči i pravobranioc, nadamo se da će za narednu sednicu da bude, ali do kraja ovog mandata ne verujem da išta može bitno da se tu promeni,“ objašnjava Arsić.

Arsića naglašava da nikakvog efekta nema učešće u radu skupštine.

„Ja sam govorio po sat vremena možda, na tim skupštinama na kojim sam bio. Nikakvog efekta nije imalo“, kaže on.

„ Dok stranci i ovi iz Beograda ne pritisnu nema ništa od toga. Na taj način nisu uskraćeni samo naši birači, nego cela zajednica“, kaže ovaj iskusni političar.

„Videćemo posle narednih izbora da li će moći da se napravi neka valjana koalicija, kako treba, a inače ova ovakva kakva je, nije valjana ni unutar albanske zajednice. Ali nas to ne zanima, zanima nas ono što je na štetu srpske zajednice,“ kaže Arsić.

 KAMBERI-SRBI TREBA DA SU U LOKALNOJ VLASTI ALI. . .

Na pitanje da li misli da Srbi treba da učestvuju u lokalnoj vlasti u Bujanovcu , Šaip Kamberi, narodni poslanik i predsednik Partije za demokratsko delovanje (PDD) koja je u vladajućoj koaliciji, odgovara sa „naravno“.

„To je posredstvom OEBS-a utvrđen standard 2002. godine i to je funkcionisalo do 2018. godine kada je SNS na svoju ruku preuzeo isključivanje Albanaca iz lokalne samouprave u Medveđi“, navodi Kamberi.

Neučestvovanje u lokalnoj vlasti je inače bio ključni razlog za bojkot sednica Skupštine opštine Bujanovca srpskih odbornika.

On navodi da se „onda to preliva“ i da se „u pokušaju iznalaženja rešenja koje bi važilo za tri opštine, onda se ti loši primeri prelivaju u druge opštine“.

„ Bujanovac, Preševo i Medveđa pripadaju svim građanima koji tamo žive i Vlada Srbije treba više da brine o njima, preko većih investicija, preko jačanja budžeta, dovođenja stranih investitora, subvencionisanja lokalne privrede, da se stvori nova atmosfera u kojoj bi ljudi ovde ostali“, smatra Kamberi.

OPŠTINA U KOJOJ SU SVI BILI U VLADAJUĆOJ KOALICIJI

Bujanovca je opština u kojoj su, sve albanske stranje bile u vladajućoj većini

a srpske stranke bojkotuju sednice Skupštine. U takvoj atmosferi gube ljudi iz obe zajednice, upozoravaju naši sagovornici među Albancima. Smatraju da je je za čitavu opštinu naročito loše što u Skupštini nema opozicije. „Građani, bez obzira na to iz koje su zajednice, imaju problem jer nema kome da se požale na vlast, na njihovo postupanje ili nepostupanje, na nezavršene ili loše urađene projekte, da pitaju gde su pare iz budžeta“, prenosi nam jedan Albanac koji je dugi niz godina dobro upućen u funkcionisanje lokalnih mehanizama upravljanja.

Ivan Spirić

”This article is produced within the project Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication  are the sole responsibility of Regionalna informativna agencija JUGpress and may in no way be taken to reflect the views of the European Union“.

„Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je  odgovoran/na/no Regionalna informativna agencija JUGpress i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije”.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare