Šta se sve finansira iz budžeta Leskovca

LESKOVAC

Šta se sve finansira iz budžeta grada Leskovca i koji se sve radovi izvode u seskim mesnim zajednicama na teritoriji ovog grada, pitali smo direktora Javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novicu Nikolića.

JUGpress : Kakve su potrebe koje vam iskazuju predstavnici seoskih mesnih zajednica, koliko su one realne kada se planira novi budžet?

NN: Ono što su potrebe predstavnika mesnih zajednica, a koje su u našoj nadležnosti, odnosno poslovi koje mi obavljamo i koji se pre svega tiču projektivanja, a posle toga, nakon ugovaranja radova, vrešenje stručnog nadzora, to su obično poslovi u delu putne infrastrukture, odnosno saniranje postojećih i izgradnja novih saobraćajnica. Postoje i zahtevi koji se tiču uličnog osvetljenja, vodovodne i kanalizacione mreže… Cilj grada Leskovca je da imamo radove u svim mesnim zajednicama, kako gradskih, tako i onih koje se nalaze na samoj periferiji teritorije grada Leskovca. Svake godine pokušavamo da imamo radove koji će sagledati baš ove probleme. Recimo, ove godine je cilj da sve seoske mesne zajednice dobiju ulično osvetljenje. Tako smo završili radove u Oraovici Crkovničkoj, Babičkom, Bari, a osvetljenje zbog procedure sa EPS-om nije uključeno, očekujemo da to bude završeno do kraja godine. U Kaštovaru i Drvodelji se trenutno projektuje osvetljenje, a kreće projektovanje za Gradašnicu, Piskupovo i Zahođe . Sve te investicije se nalaze u planu Grada Leskovca, odnosno u planu investicija Odeljenja za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i infrastrukturu. U ovoj godini izdvojena su i sredstva u iznosu od 12 miliona dinara koja podrazumevaju izvođenje radova na postavljanju šljunčanog, odnosno tucaničkog zastora na neasfaltiranih opštinskih i pojedinim nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Leskovca. Do sada su izvedeni radovi u vrednosti od oko četiri miliona dinara, a završeni su radovi na prosecanju putnih pravaca kao što je put od Oraovice do Gornje Lokošnice, od Drćevca do Donje Lokošnice, od Gornje Lokošnice do Babičkog, od Babičkog do Crkovnice, od Gornje do Donje Kupinovice gde je urađena sanacija postojećeg opštinskog puta. Urađeni su u radovi na putu od Donje Lokošnice do Razgojne, od Zalužnja do Vinarca, od Barja do Kaluđerca, put za Nesvrtu, saniran je put Kaluđerce-Crcavac, a bili su i radovi do Robinog Dela i Bistrice. Trenutno počinju radovi u Piskupovu, a cilj nam je da izvedemo radove i do crkve između Razgojne i Babičkog. Imaćemo radove i u onim mestima koji se nalaze iznad Predejana, jer nam je cilj da što više tih putnih pravaca koji nisu adektvatno održavani budu sanirani, prosečeni i pripremljeni za zimsko održavanje. Pored toga postoji i poseban ugovor koji podrazumeva izvođenje radova na saniranju puta od Barja do Oruglice i Ravnog Dela, veći deo posla je završen. Postoji i redovno održavanje gde je cilj da budu zakrpljene sve udarne rupe bukvalno do svakog i kroz svako mesto, ali i da pokušamo da neke deonice gde je neophodno presvlačenje to i uradimo kako bi imali povećanu bezbednost učesnika u saobraćaju, ali i lakše održavanje u zimskom periodu.

CRCAVAC

JUGpress: Da li postoji plan i da se radi put do Crcavca, imamo pritužbe ljudi iz tog kraja da im je teško da dođu čak i do Barja?

NN: mi smo imali tu deo radova, oni će biti nastavljeni i cilj je da Kaluđerce i Crcavac dobiju put kakav do sada nisu imali. Neće to biti asfaltiran put, ali će to biti put koji je saniran, gde je rešeno odvodnjavanje, gde je poboljšan zastor, ugrađen novi materijal… Biće pripremljeno da onda kada grad bude u mogućnosti da taj deo asfaltira, da se to i uradi.

STROJKOVCE

JUGpress: Strojkovce je jedno od većih sela, a zanimljivo je da stari deo tog sela nema asfalt. Ima li inicijative meštana da se tamo nešto reši?

NN: Inicijativa postoji. Do Strojkovca ide jedan, a od Strojkovca dva državna puta, jedan ka Vučju, a drugi ka Radonjici i Bunuškom Čifluku. Put ka Vučju se trenutno radi i on će biti asfaltiran, a drugi deo puta, koji ide kroz Stojkovce, je neasfaltiran. Tu su „Putevi Srbije“ ugradili grebani asfalt, a očekujem da će i to doći na red, s obzirom na saradnju koju imamo sa „Putevima Srbije“. Oni su uložili ogromna sredstva u poslednjih nekoliko godina na teritoriji Grada Leskovca, uređeni su svi prilazi gradu, kao i neke gradske saobraćajnice koje se poklapaju sa državnim putevima.

JUGpress: Radovi na putu do Vučja su stali negde kod Velikog Trnjana, most kod Šainovca još uvek nije rešen. Rok završetka radova do Strojkovca je bio kraj jula, šta se tu dešava?

NN: Za nas je bitno da se svo vreme izvode radovi i da se radi bez prekida. Sam most je proširen i prilagođen da, kada se nastave radovi, on ima pešačku i biciklističku stazu. On je betoniran i postoji vremenski period nakon koga se izvode radovi na betonu. Paralelno su počeli radovi i iz pravca Vučja, tako da smo mi u situaciji da imamo radove od Leskovca sve do Vučja, te stoga mislim i da nije zahvalno pričati o rokovima u ime „Puteva Srbije“.

BICIKLISTIČKA STAZA

JUGpress: Ima li šansa da se ti radovi nastave u smislu pravljenja biciklističke staze od Leskovca do Vučja?

NN: S obzirom na to šta smo sve uradili zajedno, koliko para su „Putevi Srbije“ uložili u poslednjih nekoliko godina, možemo da kažemo da ima šanse. Ono što je neophodno je da se najpre uradi projekto-tehnička dokumentacija. To više nije problem, projekat je, po informacijama koje ja imam, urađen i ostaje samo da odredimo koji su to prioriteti i to zatražimo od „Puteva Srbije“. Ukoliko oni nastave sa ovakvim ulaganjem na teritoriji Leskovca, onda je realno da budu urađene i trotoarske površine, ali i biciklistička staza.

PUTEVI

JUGpress: Leskovac je najrazuđeniji grad u Srbii, sa najviše ruralnih naselja. To verovatno utiče i na putnu infrastrukturu. Kakva je procena, kakvo je stanje putne infrastrukture u seoskim sredinama nakon svih tih radova koji su izvođeni?

NN: Svake godine imamo potrebu za održavanjem puteva. Vi sada sanirate određenu deonicu, a na drugoj se već pojavljuju udarne rupe, naročito posle većih padavina. Neophodno je svake godine održavati putnu mrežu. Ogromna je dužina te putne infrastrukture, oko 450 kilometara se održava na territoriji Grada Leskovca. Cilj je da se najpre iskrpe udarne rupe, da se reši odvodnjavanje, ali i da se uradi rehabilitacija, kratka presvlačenja… Nikada ne možemo da kažemo da je putna infrastruktura u idealnom stanju, jer će uvek biti potrebe da se negde nešto uradi. Bitno je da imamo redovno održavanje i da se to u kontinuitetu radi.

VINARCE

JUGpress : Da li postoji neki plan da se nešto uradi u selu Vinarcu? Odatle stiže dosta pritužbi.

NN: Prigradsko naselje koje ima dosta neasfaltiranih ulica. Problem je i vodovodna i kanalizaciona mreža. Izgradnja kanalizacione mreže nas očekuje, jer se trenutno radi projekat za izgradnju u Vinarcu i Donjem Stopanju, ali i Vučju, Brzi i Žabljanu.  Nije pametno asfaltirati saobraćajnicu bez rekonstrukcije ili izgradnje nove vodovodne mreže.

SINKOVCE

JUGpress : I čitaoci iz Sinkovca pitaju kada će dobiti kanalizaciju?

NN: Tamo je kanalizacija izgrađena, u pitanju su priključci. Ono što trenutno radimo je projekat za izgradnju dela hisarskog puta, od ulaza u kasarnu do ulaza u Sinkovce. Tu će vrlo brzo krenuti asflatiranje.

KANALIZACIJA

JUGpress : Kolika je šansa da leskovačka sela, makar ona bliža gradu, dobiju kanalizaciju?

NN: Kanalizaciju će sigurno dobiti 16 sela pošto je u toku završetak kompletne priče oko ORIO projekta. Mi smo tu radiil na idejnom rešenju, pribavljanju lokacijskih uslova, na sklapanju projekta, odnosno dobijanja građevinske dozvole za potrebe grada, naši geometri su tu imali ogroman posao, jer je bilo neophodno snimiti svih 16 sela i završiti dokumentaciju. Sva sela koja gravitiraju ka fabrici za prečišćavanje otpadnih voda mogu da očekuju kanalizacionu mrežu, a za ostala će se raditi mini postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa planskim dokumentom.

KOLIKO JE NOVCA ULOŽENO-NEMA ODGOVORA

JUGpress : Da li postoji procena koliko je planirano novca i realizovano za infrastrukturu po seoskim mesnim zajednicama?

NN: Ono što smo do sada uradili u ovoj godini je: izgradnja MZ „Milentije Popović“, ulično osvetljenje u Oraovici, u toku su radovi na izgradnji igrališta za pse, sanacija trotoarskih površina u ulici Moše Pijade, završena vodovodna mreža u Radonjici, radovi na opštinskom putu od Badinca do Donjeg Guberevca, pomenuo sam već radove na sanaciji opštinskih i nekategorisanih puteva, završena je izgradnja javnog osvetljenja u mestu Babičko kao i zaseoku Bara, imamo radove koji podrazumevaju popravku putnih objekata na lokalnim i nekategorisanim putevima. Tu je cilj da u tim seoskim sredinama uradimo propuste i potporne zidove, da se reši odvodnjavanje, ali i da se sačuva kolovoz. U toku su radovi i na postavljanju šljunčanog odnosno tucaničkog zastora na putu Barje – Ravni Del. Završeno je postavljanje osvetljenja mosta na putu od Manojlovca do Velike Biljanice. To je veoma bitan projekat s obzirom da sva deca iz Biljanice i Donje Slatine idu u školu u Manojlovcu pešice. U toku je rehabilitacija kolovoza u ulici Devet Jugovića, završeni su radovi dela kolovoza u Belom Bregu, u toku je ugradnja strugane asfaltne mase, počeli su radovi na izgradnji dva javna toaleta, završavaju se radovi na izgradnji objekta MZ „Rade Žunić“ i „Milentije Popović“ i počeli smo radove na izgradnji igrališta za decu u MZ „Veternica“, a isti radovi uskoro počinju blizu hipodroma. Očekuju nas radovi na završetku vodovodne mreže u Badincu, ugovor je poslat na potpis, kao i u Svircu. Uskoro kreće izgradnja puta na Hisaru, kao i od Donje Jajine ka Šišincu, a završena je nabavka za izgradnju MZ u Donjem Krajincu. Pokrenuli smo nabavku za izgradnju nove fontane u „Dubočici“ pored crkve, radimo na izradi projektno tehničke dokumentacije za asfaltiranje ulice Branka Krsmanovića u Leskovcu, zatim puta do škole u Razgojni. U planu je i izgradnja MZ „Južnomoravskih brigada“, zatim izgradnja saobraćajnice i osvetljenja u Zelenoj zoni, nabavke su u toku. Uredićemno i plato ispred SRC „Dubočica“.

VODA

JUGpress: Da li postoji plan da još neko selo u porečkom kraju dobije vodu iz Barja?

NN: Mislim da preduzeće „Vodovod“ trenutno radi projekat izgradnje sekundarne vodovodne mreže kroz Strojkovce.

ASFALT ZA PUT VELIKO TRNJANE-GORNJA JAJINA

JUGpress: Da li postoji šansa da put između Velikog Trnjana i Gornje Jajine dobije asfalt?

NN: Mi smo od izvođača koji radi put ka Vučju zatražili da sanira taj put. Oni su imali neke radove, biće sada to opet sanirano, ali to treba isprojektovati i mislim da treba da dođe do asfaltiranja tog puta.

MESNE ZAJEDNICE

JUGpress: Pomenuli ste zgrade nekih mesnih zajednica koje se rade. Planira li se nastavak tih radova, jer postoje MZ, naročito seoske, koje nemaju svoj prostor?

NN: Pomenuo sam MZ Donje Krajince i „Južnomoravcskih brigada“, a radimo na projektu, iako nije u planu, za izgradnju MZ u Gornjem Krajincu i Donjoj Lokošnici.

JUGpress: Da li je moguće u vreme pripreme budžeta da vi predložite nešto, jer radite na terenu i znate šta može biti prioritet nekoj od mesnih zajednica?

NN: To i radimo svake godine. Mi nismo ti koji odlučuju, ali možemo da predlažemo, jer, na kraju, mi smo ti koji i daju predmer i predračun, odnosno opredeljujemo kolika će biti sredstva u budžetu grada za svaku investiciju, odnosno onoga što će se naći u planu Odeljenja za stambeno-komunalne poslove. Svake godine posroji naš predlog iz ugla upravljača puta koje su to deonice koje treba sanirati i na kojim opštinskim i nekategorisanim putevima treba imati radove. Pretpostavljam da će grad i naredne godine opredeliti sredstva kako bi se nastavio rad na započetim deonicama, ali i da ćemo imati radove na novim putnim pravcima.

DOMOVI KULTURE

JUGpress: Kolika je šansa da seoske mesne zajednice koje imaju svoje domove kultura dobiju rekonstruisane zgrade?

NN: To radovi obično idu preko samih mesnih zajednica. Grad Leskovac je uspeo da odblokira sve mesne zajednice, tako da će one moći same da sa svojim sredstvima same opredeljuju šta će raditi. To nije u  našoj nadležnosti, ali mi možemo da im pomognemo oko izrade preojektno tehničke dokumentacije, ali same mesne zajednice odlučuju šta će raditi i koje će radove izvoditi.

KORONA

JUGpress: Koliko je pandemija korone usporila sve te radove i uticala na kvalitet života u smislu da nije nešto moglo biti odrađeno, recimo uređen neki put?

NN: Mislim da se to nije primetilo u 2020. godini, kada je počela korona, ali jeste u narednim godinama. Mi svake godine pripremamo dokumentaciju i sprovodimo nabavke gde se izvođenje dešava naredne godine, odnosno početkom građevinske sezone. Znači, novembra ili decembra imamo potisane ugovore ili započete nabavke i proceduru, a onda početkom građevinske sezone započinjemo radove. U 2020. godini znamo kako je sve to išlo zbog korone. Na kraju godine nismo mogli da imamo radove iz te budžetske godine, sada imamo možda manji broj investicija u odnosu na 2018. ili 2019., pa i 2020. godinu. Mi imamo oko 140 realizovanih projekata od 2018. do sada, a najviše ih je bilo baš u godinama pre korone.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare