Šta je radila inspekcija za zaštitu životne sredine u prošloj godini ?

U toku prošle godine inspekori za zaštitu životne sredine, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, pokrenuli su ukupno 139 upravnih postupaka, naveli su u godišnjem izveštaju o radu te inspekcije.

Dodaje se da su 129 postupaka pokrenuli po službenoj dužnosti a da je od toga bio 91 redovni inspekcijski nadzor i 38 vanrednih inspekcijskih nadzora pokrenutih po prestavkama.

Navode i sad u 4 postupka pokrenuli po zahtevu stranke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu zaštite životne sredine objekata u kome se obavlja energetska delatnost. Sačinjeno je 4 zapisnika o inspekcijskom nadzoru o utvrđivanju ispunjavanja uslova za rad postrojenja i obavljanja aktivnosti objekta u kome se obavlja energetska delatnost,

Jedan postupak je sproveden po zahtevu stranke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad postrojenja neopasnog otpada i sačinjen zapisnik o ispunjenosti uslova, 4 postupka po zahtevu stranke radi utvrđivanja ispunjenosti nacionalnih i EUuslova za odobravanje zahteva za isplatu podsticaja. Ova inspekcija je imala i jedan postupak po zahtevu stranke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova u pogledu postupanja prema odredbama Zakona o upravljanju otpadom, za potrebe obnavljanja licence za rad pružaoca usluge iz oblasti socijalne zaštite,

U ovom izveštaju se navodi i da je u 2022. godini preneto 30 upravnih postupaka iz 2021. godine na kojima je nastavljen rad i u prošloj godini sačinjavanjem zapisnika, donošenjem rešenja kao i kontrolnih inspekcijskih nadzora. U ovim inspekcijkim nadzorima sačinjeno je 122 zapisnika o inspekcijskom nadzoru prema registrovanim subjektima i 17 zapisnika prema neregistrovanim subjektima i 63 zapisnika o kontrolnom inspekcijskom nadzoru.

U periodu za koji su napsilai izveštaj inspektori Odseka za poslove inspekcije za zaštitu životne sredine, Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, doneli su 17 rešenja u oblasti zaštite vazduha, 17 rešenja u oblasti zaštite od buke, 20 rešenja u oblasti upravljanja otpadom, 6 rešenja u oblasti procene uticaja objekata na životnu sredinu, 3 rešenja u oblasti nejonizujućeg zračenja, 16 rešenja o zabrani rada neregistrovanim subjektima.

Zbog nepoštovanja navedenih Zakona u oblasti zaštite životne sredine protiv odgovornih pravnih lica i preduzetnika, podneta su 14 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim Prekršajnim sudom u Leskovcu, navodi se u izveštaju.

U izveštajnom periodu inspektori za zaštitu životne sredine su u cilju obezbeđivanja zakonitog poslovanja i postupanja nadziranih subjekata, izvršili su 6 službenih savetodavnih poseta nakon kojih su onima koje su nadzirali dostavljeni dopisi sa preporukama o tome kako da utvrđene propuste isprave i obezbede zakonito i bezbedno poslovanje i postupanje . Bilo je i 8 preventivnih poseta.

U izveštaju se navodi i da je inspekcija za zaštitu životne sredine sačinila 148 dopisa i 7 službenih beleški prema nadziranim subjektima i podnosiocima predstavke.

Odsek za poslove inspekcije za zaštitu životne sredine obavlja poverene poslove inspekcijskog nadzora u kontroli primene zakona u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem da se preventivnim delovanjem ili izricanjem mera ostvari zakonitost i bezbednost poslovanja i postupanja nadziranih subjekata i spreče ili otklone štetne posledice, objašnjana je zakonska uloga ove inspekcij..

U cilju obezbeđenja poštovanja zakona, inspekcija za zaštitu životne sredine nalaže mere propisane zakonom i inicira pokretanje postupka pred drugim nadležnim organima, objašnjava se mehanizam delovanja.

A vi, poštovani građani i građanke, od čijih poreza primaju platu i zaposleni u ovoj inspekiji, šta vi milite o njihovom radu i angažovanju? (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare