Šta donose novi uslovi i način snabdevanja toplotnom energijom

LESKOVAC

Predlog Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom odbornicima Grada Leskovca obrazložio je Tomica Jovanović, direktor JKP „Toplana“.

„Ovom odlukom propisuju se uslovi i način sigurnog i kvalitetnog obavljanja energetskih delatnosti, proizvodnje i distribucije toplotne energije koja se koristi za grejanje stambenog i poslovnog prostora, uslovi i način pružanja energetskih usluga, kao i međusobni odnosi između energetskih subjekata i kupaca toplotne energije. Ovom odukom se takođe određuje postupak donošenja i nadležnost za donošenje pojedinačnih akata kao što su: tarifni sistem za određivanje cena toplotne enerrgije i energetskih usluga, cene toplotne energije i energetskih usluga, pravila o radu distributivnog sistema, kao i planovi razvoja sistema daljinskog grejanja. Za izradu ovog predluka Odluke korišćena je postojeća gde su korigovani neki članovi usled novih zakonskih propisa. Novim članovima su bliže definisani i načini i uslovi merenja isporučene toplotne energije, kao i uslovi za privremeno i trajno isključenje sa sistema daljinskog grejanja.“

Dragoljub Živković (Za Leskovac ZAJEDNO) kaže da ovaj dokument otvara neka pitanja.

„Planiranje i razvoj sistema grejanja su jedno od njih. Na osnovu planiranja se ocenjuje i kvalitet funkcionisanja. Planiranju i razvoju se posvećuje mala pažnja, svega nekoliko rečenica. Kaže se da „planovi razvoja toplifikacione mreže i gasifikacione mreže moraju biti usklađeni“. Ja očekujem da vidim i plan gasifikacije, a njega ovde nema. Mora se planirati na duži rok, a ne samo kratkoročno. Mi već nekoliko godina nemamo izveštaj o radu energetskog menadžera Grada Leskovca. Lepo je počelo, ali se prestalo sa tim i mi nemamo ni godišnje izveštaje o njegovom radu. On je važan zato što je jedan od glavnih subjekata energetskog menadžmenta, a jedna od tih funkcija je vezana i za toplifikaciju.“

Živković kaže i da je važna stvar i energetski bilans.

„Svi gradovi i opštine to moraju da imaju, jer se iz toga vidi koliko se greje, koja je vrsta energenata… Samo „Toplana“ koristi 3.500 tona energenata, a gde su privatna ložišta? Nema potrebe da merimo zagađenost, toliko toga izlazi u atmosferu da je jasno da živimo u zagađenoj sredini… Nama ni Odbor za energetiku ne radi.“

Nebojša Cakić (Za Leskovac ZAJEDNO) smatra da se ovom odlukom drastično menja princip rada.

„Rekli ste na odboru da ovo važi samo za nove objekte, ali je ne vidim da to negde piše. To znači da će se u buduće drugačije naplaćivati grejanje. To znači da će preduzeće koje je monopolist, pri čemu znajući kako stvari idu, ovo se radi za nekog privatnmog partnera koji će doći i kupiti našu „Toplanu“. Ova odluka u sebi sadrži kontradiktornosti. Sa jedne strane se kaže da ja, ako želim da imam toplotno grejanje, moram da plaćam više naknada, a s druge strane imate član koji kaže da je strategija Vlade Republike Srbije da, što zbog uštede, što zbog zaštite životne sredine, bude pokrivena što veća teritorija grada toplovodnim načinom grejanja. S jedne strane naplaćujete i ono što treba i ono što ne treba, a u stvari vi treba da privlačite nove korisnike. Na ovaj način ih odbijate, što je sasvim suprotno od bilo kakve tržišne ekonomije. Recimo, ako treba da ugradim kalorimetar ili da se isključim sa sistema, onda moram da idem do svih stanara i dobijem njihovu saglasnost da to uradim, da ne pominjem još stavki koje moram da ispunim. Ne možete vi mene da ograničavate u načinu kako ću da koristim svoju nepokretnost.“ (kraj)IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare