Srbija odbila preporuku da unapredi zaštitu ekonomskih i socijalnih prava

BEOGRAD

Na poslednjoj sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava Republika Srbija prošla je kroz treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda u kom je prihvatila 175 preporuka zemalja članica a odbila 15 preporuka koje se tiču unapređenja zaštite ljudskih prava, saopštila je A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

“Republika Srbija je odbila preporuku da potpiše i ratifikuje Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji otvara mogućnost pojedincima koji smatraju da su žrtve kršenja ekonomskih i socijalnih prava da po iscrpljivanju svih pravnih lekova u domaćem pravnom sistemu, traže zaštitu Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Ovaj protokol nezaobilazan je instrument za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava širom sveta, a potpisalo ga je 45 zemalja članica Ujedinjenih nacija, dok su ga 23 zemlje članice ratifikovale.

Njegova primena počela je u maju 2013. godine a u dosadašnjoj praksi Komitet je pružao zaštitu ženama u slučajevima nezakonitog ukidanja penzije kao i u slučajevima iseljenja koja su dovodila do povrede prava na adekvatno stanovanje.

Nezavisne državne institucije za zaštitu ljudskih prava godinama unazad izveštavaju Narodnu skupštinu Republike Srbije o povećanom broju pritužbi koje građani i građanke podnose u oblasti ekonomskih i socijalnih prava.

S druge strane, Ustavni sud u dosadašnjoj praksi nije pokazao da na adekvatan način štiti ekonomska i socijalna prava, što se može ilustrovati odbacivanjem inicijative za ocenu ustavnosti  Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, neopravdano dugim vođenjem postupaka za ocenu ustavnosti odredbi zakona kojima se uvodi oporezivanje socijalnog stanovanja, stanovanja izbeglica i interno raseljenih lica i Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći.

Imajući ovo u vidu, posebno zabrinjava to što je odluka o odbijanju preporuke doneta bez bilo kakvog dijaloga sa sindikatima, predstavnicima udruženja koja okupljaju i zastupaju posebno ugrožene kategorije stanovništva i stručnom javnošću.

Pored toga, ova odluka ukazuje nam i na to da ratifikacija Opcionog protokola neće biti razmatrana sve do 2023. godine i sledećeg ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Neprihvatanjem ove preporuke Republika Srbija je propustila priliku da unapredi pristup pravdi žrtvama kršenja ekonomskih i socijalnih prava, kao i da kroz dijalog sa Komitetom pojasni obaveze koje ima u pogledu ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava što će se posebno negativno odraziti na ostvarivanje ovih prava najugroženijih kategorija stanovništva”, navodi se u saopštenju A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava .

(Fotografija iz arhive JUGpressa)

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare