Specijalno tužilaštvo podnelo optužnicu protiv Tačija i Veseljija zbog ratnih zločina

Specijalizovano tužilaštvo je Specijalizovanom većima Kosova podnelo na ispitivanje optužnicu sa deset tačaka kojima se Hašim TAČI, Kadri VESELJI i druga lica terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje.

U optužnici , koja je podneta 24. aprila 2020. se navodi da Hačim TAČI, Kadri VESELJI i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava, navodi se u saopštenju dostavljenom JUGpressu.

” Žrtve krivičnih dela iz optužnice su stotine lica čiji je identitet poznat i među kojima su kosovski Albanci, Srbi, Romi i lica drugih nacionalnosti, kao i politički protivnici. Optužnica predstavlja isključivo optužbu. Ona je rezultat dugotrajnih istraga i odražava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj. Sudija za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova trenutno ispituje optužnicu kako bi odlučio da li da je potvrdi. Specijalizovani tužilac je smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje usled kontinuiranih pokušaja Hašim TAČIJA i Kadri VESELJIJA da ometaju i podrivaju rad Specijalizovanih veća. G. TAČI i g. VESELJI su, prema navodima, sproveli tajnu kampanju da bi se ukinuo zakon kojim su Specijalizovana veća osnovana kao sud, kao i da bi na drugi način opstruirali rad suda a sve sa ciljem da oni sami ne budu izvedeni pred lice pravde. Takvim postupcima g. TAČI i g. VESELJI su pokazali da su im lični interesi važniji od žrtava njihovih zločina, principa pravne države i celokupnog naroda Kosova”, navodi se u saopštenju Specijalizovanog tužilaštva .

Më 24 prill 2020, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) një aktakuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjykatës, ku Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të tjerë akuzohen për një sërë krimesh kundër njerëzimit dhe krimesh lufte ndër të cilat, vrasje e paligjshme, zhdukje e detyruar e personave, përndjekje dhe tortura. Në Aktakuzë pretendohet se Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të dyshuar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vrasje të paligjshme. Krimet e paraqitura në Aktakuzë përshijnë qindra viktima të identifikuara shqiptarë, serbë dhe romë të Kosovës dhe kundërshtarë politikë.

Aktakuza është vetëm një padi penale e cila është rezultat i një hetimi të gjatë dhe dëshmon vendosmërinë e ZPS-së se mund t’i provojë të gjitha akuzat jashtë dyshimit të arsyeshëm. Një gjykatës i procedurës paraprake i DHSK-së është duke e shqyrtuar Aktakuzën për të vendosur nëse do t’i konfirmojë akuzat.

Prokurori i Specializuar e gjykon të domosdoshëm nxjerrjen e këtij njoftimi publik për akuzat, për shkak të përpjekjeve të përsëritura të Hashim THAÇIT dhe Kadri VESELIT për pengimin dhe sabotimin e punës së DHSK-së. Besohet se z. THAÇI dhe z. VESELI kanë ndërmarrë në fshehtësi një fushatë për shfuqizimin e ligjit që krijoi Gjykatën dhe ndryshe kanë penguar punën e Gjykatës në orvatje për t’i bishtnuar drejtësisë, Nëpërmjet këtyre veprimeve, z. THAÇI dhe z. VESELI kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi viktimat e krimeve të tyre, sundimin e ligjit dhe popullin e Kosovës.

On 24 April 2020, the Specialist Prosecutor’s Office (SPO) filed a ten-count Indictment with the Kosovo Specialist Chambers (KSC) for the Court’s consideration, charging Hashim THAÇI, Kadri VESELI, and others with a range of crimes against humanity and war crimes, including murder, enforced disappearance of persons, persecution, and torture. The Indictment alleges that Hashim THAÇI, Kadri VESELI, and the other charged suspects are criminally responsible for nearly 100 murders. The crimes alleged in the Indictment involve hundreds of known victims of Kosovo Albanian, Serb, Roma, and other ethnicities and include political opponents.

The Indictment is only an accusation. It is the result of a lengthy investigation and reflects the SPO’s determination that it can prove all of the charges beyond a reasonable doubt. A KSC Pre-Trial Judge is currently reviewing the Indictment to decide on whether to confirm the charges.

The Specialist Prosecutor has deemed it necessary to issue this public notice of charges because of repeated efforts by Hashim THAÇI and Kadri VESELI to obstruct and undermine the work of the KSC. Mr THAÇI and Mr VESELI are believed to have carried out a secret campaign to overturn the law creating the Court and otherwise obstruct the work of the Court in an attempt to ensure that they do not face justice. By taking these actions, Mr THAÇI and Mr VESELI have put their personal interests ahead of the victims of their crimes, the rule of law, and all people of Kosovo.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare