“Slavimo raznolikost” spaja lokalno stanovništvo i migrante

 NIŠ

U Srbiji trenutno baravi nešto manje od 2800 migranata.

Od tog broja u pet azilnih centara smešteno je nešto manje od 800 a ostali su u prihvatnim centrima.

Od 2015. godine, kada je započela velima migrantska seoba ka Evropi,  kroz Srbiju je  prošlo oko 800 000 registrovanih migranata, podaci su koji su se danas čuli u Nišu, prilikom predstavljanja  aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost” koje se realizuju u okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji.

Podatke je prisutnim novinarima izneo Goran Ćirić iz Komeserijata  za izbeglice i migracije Republike Srbije.

On je dodao da   treba imati u vidu da je jedan broj migranata prošao bez obraćanja zvaničnim državnim organima i nevladinim organizacijama, pa se procenjuje da je kroz Srbiju prošlo preko milion migranata.

Tokom prošlog meseca, preko prihvatnog centra za migrante u Preševu, koji je inače u stanju mirovanja prošlo je oko sto lica.

O tome sa kavim se problemima Komesarijat i organizacije sreću prilikom prihvata, smeštaja i otprema migranata sreću Ćirić je rekao da:

“ Mi sada nemamo nekih velikih problema jer migrantska kriza dugo traje i već smo izverzirani i po pitanju prihvata i po pritanja daljeg postupanja sa migrantima. Svi oni koji izraze želju da dobiju smeštaj i neku vrstu zbrinjavanja prihvatni centri rade na rešavanju tih zahteva. Svi migranti koji se obrate Komeserijatu za zahtevom za neku vrstu zaštite bivaju registrovani od strane policije.

Ono što se čulo na današnjem skupu je da je u prihvatu migranata veoma važan način kako se prihvate.

“ Ne morate da im pomažete. Dovoljno je da se ne osećaju ugroženim, da vide blagonaklonost kod lokalnog stanovništva, to je već jedan vid pomoći.

Leto je vreme kada se broj migranata koji koriste usluge smeštaja u centrima kojim rukovodi komesarijat smanjuje, zbog vremenskih uslova.

“ Oni u toku leta pokušavaju da ostvare jedini i glavni cilj a to je da da se domognu zemalja Zapade Evrope, uglavnom u Nemačku, ali ima i onih koji idu u Francusku,Italiju, Skandinavske zemlje.

Migranti su u poslednje vreme upućeni na takozvanu bosansku rutu. Postoje podaci, rekao je Ćirić,  da migranti prelaze Drinu i upućuju se u BIH. To otprilike znači, da koliko uđe u Srbiju, taj broj koji uđe u Srbiju i izađe iz zemlje u Bosnu i Hercegovinu.

“U Preševu, centru koje je trenutni u stanju mirovanja i gde radi samo urgentni prihvat tokom prošlog meseca je primljeno  više od stotinu ljudi”

Prolaznost u Mađarskoj je na minimalnom nivou.

“ Mađarska strana je svela broj onih koje regularno prihvata na jednu porodici nedeljno i jeddnog samca nedeljno. Ponekad je to i ređe jer odlažu prihvat, traže drugu strukturu porodice pa taj vid legalnog prelaska u Zapadnu Evropu i dalje funkcioniše preko Mađarske”

Organizatori današnjeg skupa su predstavili aktivnosti koje sprovode nevladine organizacije sloganom “Slavimo raznolikost“ počele su u junu 2019. godine i imaju za cilj da ojačaju zajedništvo i stvore zajednički prostor za migrante i izbeglice i lokalno stanovništvo u Srbiji, da smanje  predrasude i pospeše razumevanja i saradnje, a  u cilju socijalizacije onih koji se nađu u prihvatnim centrima.   kako kažu , lokalne zajednice u kojima se nalaze prihvatni centri za migrante, kao i sami korisnici prihvatnih centara, suočavaju se često sa mnogim izazovima. Zato se u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji realizuju aktivnosti pod sloganom “Slavimo raznolikost”.

“Slavimo raznolikost” obuhvata raznovrsne aktivnosti koje podrazumevaju interakciju lokalnog stanovništva i migranata, od ekoloških, sportskih aktivnosti do razgovora migranata i lokalnog stanovništva o sasvim ličnim i temama iz svakodnevnog života. Takve aktivnosti se odvijaju pod nazivom “Žive knjige” i realizuju se svakog meseca u prihvatnim centrima u Obrenovcu i Šidu. Uz upoznavanje migranata kroz razgovor, podiže se svest lokalnog stanovništva o iskustvima migranata i njihovim potrebama i željama.

 “ Uz podršku Evropske unije pokrenuli smo mnoge aktivnosti  da bi smanjila  probleme koji imaju migranti u Srbiji. Aktivnostima pod nazimom !Slavimo raznolikos”  želimo da uspostavimo neki vidd komunikacije lokalnog stanovništva i migranata koji se tu nalaze, da bi se te razlike umanjile. Organizujemo sportske aktivnosti za decu, gde deca iz lokala i prihvatnih centara učestvuju na različitim sportskim aktivnostima . U Šidu smo ozganizovali dve različite fudbalske utakmice a u timovima subila i deca iz prihvatnog centra., rekao je danas su  Miroslav Luburić iz  Fondacija Ana i Vlade Divac, organizator ovog skupa.

Predstavljanje ovog programa planirano je i u drugim gradovima Srbije, a sledećeg meseca će boraviti u Vranju i Bujanovcu.

 Organizatori današnjeg skupa, kako su rekli, odlučili su se da ove aktivnosti predstave u Nišu , kao najvećem  gradu  na jugu Srbije, iako je privalilište u Divljanima trenutno u stanju mirovanja, sa namerom da se mediji upute  u aktivnosti i situaciju u vezi sa migrantskom populacijom u Srbiji, ali i sa lokalnim zajednicama i stanovništvom koji se nose sa ovim izazovom u našoj zemlji.

„Uloga civilnog društva je bila ključna za podršku svima koji su dolazili u Srbiju od početka mgrantske krize 2015. Mnoge lokalne i pojedine međunarodne organizacije su stekle iskustvo i znanje o tome kako efikasno da podrže sve u pokretu, uključujući i zaštitu za sve one kojima je potrebna”, izjavila je Marija Tomić, predstavnica organizacije Oxfam.

Dunja Božović, psiholog u organizaciji PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija takođe je učestvovala na skupu. „Aktivnosti koje PIN realizuje u okviru Podršku Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, stvaraju prilike direktne saradnje migranata i lokalnog stanovništva kroz zajedničke akcije čišćenja parkova, učenje sportova kao što su kriket i basket, igranje mini-fudbal mečeva sa mešovitim ekipama. Osim što su zabavne i korisne, ove akcije nam pomažu da steknemo pravi utisak jedni o drugima. Tako doprinosimo zajedničkom cilju – da stvorimo lepši prostor za život, negujemo društvo puno razumevanja i kulturu prihvatanja nasuprot odbacivanju“.

Trenutno od devet prihvatnih centara, tri su u stanju mirovanja   jer je tokom leta manji priliv migranata. Glavni cilj svih migranata je da pređu u zapadnu Evropu.

Evropska unija je najveći donator Srbije u upravljanju migracijama. Od  sredine 2015. godine do danas Evropska unija je za rešavanje problema izbeglica donirala više od 89 miliona evra. Ova sredstva namenjena su  za humanitarnu pomoć i zaštitu migranata, a posebno zaštitu dece, za obezbeđivanje uslova za prihvat i smeštaj u prihvatnim i centrima za azil, uključujući hranu, zdravstvenu negu i obrazovanje, pomoć lokalnim zajednicama gde su smešteni migranti kako bi se ojačala socijalna kohezija, pomoć Republici Srbiji pri upravljanju granicom i borbi protiv trgovine ljudima, kao i pomoć za izgradnju kapaciteta institucija Republike Srbije koje su uključene u upravljanje migracijama.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare